Tutkijat keksivät helpotuksen makeanhimoon

Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen kertoo, miten sokerin syöntiä voi helposti vähentää 4:48
KATSO MYÖS: Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen kertoo, miten sokerin syöntiä voi helposti vähentää.

Makeanhimoon voi saada helpotusta yksinkertaisella kikalla.

Scintific Reportsin julkaisemassa tutkimuksessa selvisi, että ihmiset, jotka katsoivat osallistavia videoita, joissa toiset ihmiset söivät makeisia, tunsivat merkittävästi vähemmän makeanhimoa, kertoo New York Post.

Tutkimus sai innoituksensa mukbang-videoista, joissa ihmiset syövät erilaisia ruokia viihdyttääkseen katsojia. Videotrendi on saanut alkunta Etelä-Koreasta, mutta on sittemmin levinnyt myös muualle maailmaan.

Olimme uteliaita mukbang-ilmiötä kohtaan, sillä jotkut ihmiset vaikuttavat nauttivat siitä, että he katsovat toisten ihmisten syövän suuria määriä ruokaa kerralla, kertoo tutkimuksen toinen kirjoittaja Lee Hui Min tutkimustiedotteessa.

Meitä kiinnosti, voisimmeko selvittää sarjalla tutkimuksia, miksi videot kiinnostavat ihmisiä ja miten ne vaikuttavat videoita katsovien ihmisten omaan syömiskäyttäytymiseen.

Erityisesti NTU Singaporen tutkijoita kiinnosti, aiheuttaisiko mukbang-videoiden tai vastaavien ahmintavideoiden katsominen voimakasta ruokahimoa tai epäterveellisiä ruokailutottumuksia, kuten ahmimista.

Tulokset yllättivät

Toisin kuin tutkijat arvelivat, ahmintavideot itse asiassa vaikuttivat niiden katsojiin juuri päinvastoin eli vähensivät ahmintaa ja ruokahimoja, kertoo New York Post.

Aikaisemmat tutkimukset ovat löytäneet yhteyden ahmintavideoiden ja laskeneen ruokahalun välillä, mutta koskaan aikaisemmin tutkimukset eivät ole selvittäneet, miten toistuva altistus tämänkaltaisille videoille vaikuttaa niiden katsojiin.

Tutkimusryhmään kuului 317 iältään 21–28-vuotiasta singaporelaista. Tutkimusotanta edusti Singaporessa elävää monikulttuurista väestöä.

Osallistujat jaettiin kahteen eri ryhmään, jotka näkivät eri videot.

Ensimmäiselle ryhmälle näytettiin interaktiivinen video, jossa ihmiset syövät M&M's-karkkeja. Video toistettiin 30 kertaa 8 minuutin aikana. 

Kontrolliryhmälle esitettiin puolestaan 30 kertaa interaktiivinen video, jossa yksittäistä kolikkoa laitettiin pesukoneeseen.

Interaktiivisella videolla tarkoitetaan videota, jota katsotaan esimerkiksi virtuaalilaseilla, jotka mahdollistavat 360 asteen teknologiaa ja liikkeenseurantaa. Videon katsojat tuntevat ikään kuin olevansa osa katsomaansa videota, eivätkä vain ulkopuolinen katsoja.

Kun tutkijat olivat näyttäneet videot tutkimusryhmälle ja kontrolliryhmälle, he tarjosivat molempien ryhmien osallistujille M&M’s-karkkeja nähdäkseen, miten videoiden katselu vaikutti näiden mielitekoihin.

Ne koehenkilöt, jotka katsoivat karkinsyömisvideon, söivät 32–38 prosenttia vähemmän karkkia kuin ne, jotka näkivät kolikkovideon, kertoo New York Post.

Videoiden vaikutukset perustuvat tottumiseen

Tutkijoiden mukaan karkinsyöntivideon nähneet koehenkilöt uskoivat ikään kuin syöneensä itse karkkia, kun he katsoivat videota, mikä johti siihen, ettei heidän tehnyt enää niin paljon mieli karkkia tosielämässä, kertoo New York Post.

NTU:n tutkijoiden mukaan karkinhimo vähentyi tottumisen vuoksi. Tottuminen on psykologinen tapahtuma, jossa käyttäytyminen muuttuu toistuvan altistuksen ja stimulaation seurauksena.

Mukbang-videot saattavat tyydyttää himoja ja saada ihmiset kuluttamaan vähemmän ruokaa. Näyttää siltä, että ruoan nauttimisen näkeminen voi aiheuttaa katsojissa tottumista, mikä johtaa jonkinlaiseen kylläisyyteen, kertoo Benjamin Li Junting, NTU:n viestintäkoulun apulaisprofessori ja tutkimuksen johtaja.

Tottuneet ihmiset olivat vähemmän taipuvaisia reagoimaan ruokaärsykkeisiin, mikä johti alhaisempaan haluun syödä ruokaa.

Tuloksemme viittaavat siihen, että ruokaan liittyvien interaktiivisten videoiden katsominen voi lisätä kylläisyyden tunnetta ja vähentää katselun jälkeen kulutetun ruoan määrää. Tämä voi olla hyödyllistä ihmisille, jotka haluavat hillitä ruokahaluaan tai hallita pakonomaista syömistä, Li selitti.

Psykologit voivat esimerkiksi hyödyntää totuttelua psykologisena mekanismina potilaiden hoidossa.

Tutkimuksen kirjoittajat lisäsivät, että tulokset voisivat auttaa ymmärtämään, kuinka mukbang-videot vaikuttavat ruokailutottumuksiin. 

Tietoa voisi heidän mukaansa hyödyntää interventiostrategioihin, joilla ohjattaisiin ihmisiä terveellisempään syömiskäyttäytymiseen ja sen kuvaamiseen median kontekstissa, kertoo New York Post.

Tuoksun lisääminen visuaalisen ärsykkeeseen vähensi himoja entisestään

Tutkijat testasivat myös, miten videon katselun yhdistämien hajuärsykkeeseen vaikutti mielitekoihin. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka visuaaliset sekä kuulo- ja hajuärsykkeet voivat yhdessä vaikuttaa ihmisen ruokailutottumuksiin ja himoihin.

Koeryhmä ja kontrolliryhmä katsoivat samat videot 30 kertaa uudelleen huoneessa, jossa diffuuserista leijaili suklaan tuoksua. 

Tuloksista käy ilmi, että osallistujat söivät 11 prosenttia vähemmän M&M's-makeisia kuin katsoessaan videoita ilman suklaan tuoksua.  Tuoksun lisääminen johti siihen, että osallistujat söivät keskimärin neljä palaa vähemmän karkkia verrattuna kontrolliryhmään.

Suklaan tuoksulla oli samanlainen totuttava vaikutus kuin videon katsomisella eli se vähensi osallistujien halua karkkia kohtaan, kertoo Li.

Altistuminen ruoan tuoksulle ja visuaaliselle ärsykkeelle sen rinnalla voi johtaa samankaltaiseen aistihavaintoon kuin ruoan maistaminen. Jotkut tutkijat kutsuvat tätä ruumiillistuneeksi kognitioksi. Tämä on luonnollista, koska ruoan nauttimiseen liittyy useampi kuin yksi aisti. Ruoan tuoksu näyttää tehostavan kylläisyyden tunnetta.

Visuaalisilla ja hajuärsykkeillä pitkäaikaisvaikutuksia ruoanhimoon?

NTU:n tutkijaryhmä kertoo kuitenkin tekevänsä lisätutkimuksia siitä, miten altistuminen visuaaliselle ja hajuärsykkeelle pitkäaikaisesti vaikuttaa ruoan himoon.

Koska testasimme tutkimuksessamme vain suklaan tuoksua, haluamme tutkia edelleen, voivatko tulokset olla erilaisia muun tyyppisillä tuoksuilla, kuten suolan, valkosipulin tai rasvaisen ruoan tuoksuilla, kertoo tutkimuksen toinen kirjoittaja Lee.

Herää myös kysymys siitä, onko tuoksulle altistumisen pituudella voimakkaampi vaikutus ja säilyvätkö 360 asteen videoiden katseluun liittyvät tottumisen tuloksen, kun aikaa videon katsomisesta on kulunut.

Toivomme, että tulevissa tutkimuksissa voimme testata osallistavien videoiden toistuvan katselun pitkän aikavälin vaikutuksia ruoan himoon. Oletamme, että sillä olisi pitkäkestoisia vaikutuksia syömiskäyttäytymiseen, koska osallistujat voisivat oppia visuaalisten ja hajuärsykkeiden kautta.

Lue myös:

    Uusimmat