Unohteletko asioita? Yksi helppo tapa voi auttaa parantamaan muistia

Dementian syyt ja hyvä hoito 8:17
Katso myös: Mistä dementia johtuu ja mistä erottaa stressistä johtuvan muistin pätkimisen muistisairaudesta

Unohditko mitä olit hakemassa kaupasta, tai eikö entisen työkaverin nimi tule millään mieleen? Yksi helppo päivittäinen rutiini voi kohentaa muistia selvästi, kertoo tuore tutkimus.

Päivittäinen monivitamiinilisän nauttiminen voi uuden yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan parantaa ikääntyvien ihmisten muistia ja hidastaa kognitiivisten kykyjen heikkenemistä, kertoo muun muassa uutiskanava ABC News.

Kognitiivisia kykyjä ovat muun muassa kielelliset taidot, kuten kyky tuottaa ja ymmärtää luettua ja puhuttua tekstiä, päättely, ongelmanratkaisu ja oppiminen.

Alkuvuodesta julkaistu tutkimus on kolmas osa COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study (COSMOS) -tutkimussarjaa.

Yhdysvaltainlaajuisessa kliinisessä tutkimuksessa selvitetään, voivatko kaakaouute tai monivitamiinilisä parantaa kognitiivisia taitoja ja vähentää Alzheimerin taudin riskiä.

Tutkimuksessa mukana olevien ihmisten keski-ikä on 69 vuotta.

Tulokset voivat tutkijoiden mukaan vaikuttaa merkittävästi miljooniin dementiasta ja Alzheimerin taudista kärsiviin ihmisiin eri puolilla maailmaa. He luonnehtivat tuloksia "hyvin rohkaiseviksi".

Houkuttelevan helppo keino

Jo kahdessa aiemmassa tutkimuksessa havaittiin, että päivittäisellä monivitamiiniannoksella oli myönteinen vaikutus ihmisten toimintakykyyn.

– Kognitiivinen heikkeneminen on ikäihmisten tärkeimpiä terveysongelmia. Päivittäinen monivitamiinilisä voi olla houkutteleva ja helppo tapa hidastaa muistin heikkenemistä, tutkimusryhmän johtaja Chirag Vyas sanoo lausunnossaan.

Muisti yhtä hyvä kuin viisi vuotta nuoremmilla

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tutkijat tekivät 573 ihmiselle henkilökohtaisen kognitiivisen arvioinnin.

Tulokset osoittivat päivittäisen monivitamiinilisän nauttimisen parantaneen muistia ja kognitiivista toimintakykyä kahden vuoden aikana lumelääkkeeseen verrattuna.

Multivitamiineja käyttäneiden muisti oli lähes yhtä hyvä kuin viisi vuotta nuoremmilla ja kognitio kaksi vuotta nuoremmilla.

Lisäksi vitamiineja nauttineiden niin sanottu episodinen muisti parani tilastollisesti merkittävästi. Episodimuisti on ihmisen säilömuistin osa, johon tallentuu henkilökohtaisia aikaan ja paikkaan sidonnaisia kokemuksia.

Vitamiinilisä ei kuitenkaan parantanut tarkkaavaisuutta, eli kykyä sulkea pois häiriötekijöitä ja keskittyä tehtävään.

Havainnot yhteneviä

Tutkimusryhmä teki myös kolmeen erilliseen tutkimukseen perustuvan meta-analyysin.

Myös sen perusteella tutkijat havaitsivat monivitamiinista olevan hyötyä muistin ja kognition kannalta.

– Nämä havainnot herättävät huomiota monissa ikääntyneissä, jotka ovat ymmärrettävästi hyvin kiinnostuneita aivojensa terveydestä ja siitä, miten siihen voi vaikuttaa, raportin vanhempi kirjoittaja Olivia Okereke toteaa.

Terveellisillä elämäntavoilla on merkitystä

Jo aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että dementian riskiä voidaan vähentää terveellisillä elämäntavoilla.

Yhdysvaltain tautikeskuksen mukaan muun muassa tupakoinnin vähentäminen, humalajuomisen lopettaminen ja runsas liikunta voivat parantaa aivojen terveyttä.

Dementian riskiä lisäävät korkea verenpaine, diabetes, liikalihavuus ja masennus.

Tutkimuksella on rajoitteensa

Nyt julkaistun tutkimuksen hyödyntämistä vaikeuttaa se, että siinä käytettiin vain tietynmerkkistä (Centrum Silver) monivitamiinia.

Tutkijat huomattavat, että muunmerkkiset vitamiinilisät eivät välttämättä vaikuta samalla tavalla.

On myös epäselvää, mitkä käytetyn monivitamiinilisän sisältämät vitamiinit vaikuttivat tuloksiin myönteisesti ja voisiko niitä saada yhtä helposti ruoasta.

Lisäksi 98 prosenttia tutkimukseen osallistuneista oli valkoihoisia, joten tuloksia ei välttämättä voi yleistää muuhun kuin valkoihoiseen väestöön.

Lue myös:

    Uusimmat