Harvardin tutkijat: Kiitollisuus voi tuoda lisää elinvuosia

Kaipaako käsitys ikäihmisten seksuaalisuudesta ravistelua? 10:24
KATSO MYÖS VIDEO: Kaipaako käsitys ikäihmisten seksuaalisesta ravistelua? Haastattelussa Väestöliiton johtava psykoterapeutti Tarja Santalahti ja Foibekartanon toimitusjohtaja Ulla Broms.

Amerikkalaistutkijoiden mukaan kiitollinen elämänasenne voi auttaa ikääntyneitä elämään pidempään.

Kiitollisuus voi auttaa iäkkäämpiä henkilöitä lisäämään elinvuosiaan, kertoo amerikkalaisen Harvardin yliopiston tekemä tuore tutkimus. Tutkimus julkaistiin heinäkuussa JAMA Psychiatry -lehdessä, korkeakoulun verkkosivuilla kerrotaan.

– Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kiitollisuus on yhteydessä pienempään mielenterveysongelmien riskiin sekä parempaan emotionaaliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Sen yhteyttä fyysiseen terveyteen ei kuitenkaan tunneta yhtä hyvin, kertoo tutkimuksen pääkirjoittaja, tutkija Ying Chen tiedotteessa.

– Tutkimuksemme tarjoaa tästä aiheesta ensimmäiset empiiriset todisteet ja viittaa siihen, että kiitollisuuden vaikutukset voivat lisätä pitkäikäisyyttä ikääntyneillä aikuisilla.

Tutkimus hyödynsi kansallisen Nurses' Health Study -tutkimuksen tietoja arvioidakseen 49 275 iäkkään naisen kiitollisuutta ja kuolleisuutta.

Kyselylomake kiitollisuudesta

Vuonna 2016 osallistujat, joiden keski-ikä oli 79 vuotta, täyttivät kuusi kohtaa sisältävän kiitollisuuskyselylomakkeen, jossa he antoivat pisteitä sen mukaan, miten samaa tai eri mieltä he olivat erilaisista väittämistä. 

Väitteiden joukkoon kuuluivat esimerkiksi seuraavat: "Minulla on elämässäni niin paljon asioita, joista olla kiitollinen" sekä "Jos minun pitäisi luetella kaikki asiat, joista olen kiitollinen, olisi se lista hyvin pitkä".

Kuolemantapausten määrä selvitykseen

Vuonna 2019 tutkijat tarkastelivat tutkittavien kuolemantapauksia ja ottivat huomioon sekä kokonaiskuolleisuuden että kuolemaan johtaneet erityiset syyt, kuten sydän- ja verisuonitaudit, syöpä, hengityselinsairaudet, hermoston rappeutumissairaudet, infektiot ja vammat.

Tutkimusjakson ajalta havaittiin 4 608 kuolemantapausta. Tutkituista kuolemansyistä yleisimpiä olivat sydän- ja verisuonisairaudet.

Alla olevalla videolla ylilääkäri listaa kenoja ikääntymisen hidastamiseen. Juttu jatkuu videon alla.

Parhaat keinot ikääntymisen hidastamiseen 9:12
Ylilääkäri listasi keinot ikääntymisen hidastamiseen – muista nämä neljä kohtaa: "Sillä olisi ihan dramaattinen vaikutus".

Tällaisia havaintoja kiitollisuuden vaikutuksista saatiin

Tutkimuksessa havaittiin, että kiitollisuuskyselyn perusteella korkeimmat pisteet omaavaan kolmannekseen yltäneillä oli yhdeksän prosenttia matalampi kokonaiskuolleisuuden riski seuraavien neljän vuoden aikana verrattuna niihin, joiden pisteet olivat matalimmassa kolmanneksessa.

Kiitollisuus näytti suojaavan kaikilta määritellyiltä kuolinsyiltä, eniten sydän- ja verisuonitaudeilta.

Tutkimustavasta tarkemmin

Tutkijat kertovat käyttäneensä tutkimuksessa "konservatiivista lähestymistapaa", jotta kiitollisuuden vaikutus kuolleisuuteen voitaisiin kvantifioida mahdollisimman tarkasti. 

Tässä lähestymistavassa kontrolloitiin sosiodemograafisia tietoja, terveyshistoriaa ja elämäntapatekijöitä, kuten sosiaalista ja uskonnollista osallistumista sekä optimismia. 

Tutkijoiden mukaan nämä ilmenevät usein yhtä aikaa kiitollisuuden kanssa.

– Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että on olemassa keinoja, joilla voidaan tietoisesti edistää kiitollisuutta. Esimerkiksi se, että muutaman kerran viikossa kirjoitetaan paperille asioita, joista ollaan kiitollisia tai puhutaan niistä ääneen, Chen sanoo.

– Terveen ikääntymisen edistäminen on kansanterveyden prioriteetti ja toivomme, että jatkotutkimukset lisäävät ymmärrystämme kiitollisuudesta psykologisena voimavarana pitkäikäisyyden lisäämiseksi.

Tutkimusta on rahoittanut amerikkalainen Templeton Foundation -järjestö sekä Yhdysvaltain terveysvirasto, National Institutes of Health.

Katso myös video: Puoliso ei ole paras henkilö arvioimaan iäkkään ajokykyä – tässä syy

Puoliso ei ole paras henkilö arvioimaan ikääntyneen kuljettajan ajokykyä 1:59
Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vieraili MTV Uutiset Livessä kertomassa, miksei iäkkään autoilijan ajokyvyn arviointia tulisi jättää puolison vastuulle.

Lue myös:

    Uusimmat