Tutkimus: Yli yhdeksän tunnin unilla yhteys suurempaan aivoinfarktin riskiin

Unettomuuden pelko johtaa noidankehään - näin irti kierteestä 7:20
KATSO MYÖS: Unettomuuden pelko johtaa noidankehään – näin irti kierteestä.

Ihmisillä, jotka nukkuvat yli yhdeksän tuntia vuorokaudessa, on suurempi aivoverenkiertohäiriön riski kuin vähemmän nukkuvilla, kertoo tuore tutkimus.

Neurology-julkaisussa esitelty irlantilaisen Galwayn yliopiston uusi tutkimus löysi yhteyden liiallisen unen ja kasvaneen aivoverenkiertohäiriöiden riskin välillä, kertoo New York Post.

– Tuloksemme osoittavat, että aivoinfarktien ehkäisyssä tulisi huomioida mahdolliset univaikeudet. Lääkärien tulisi puuttua univaikeuksiin varhaisessa vaiheessa, sanoo unitutkija ja tutkimuksen johtaja lääkäri Christine McCarthy.

Aivoverenkiertohäiriöitä ovat esimerkiksi aivoinfarkti ja aivoverenvuoto.

Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin liki 4 500 osallistujan tiedot

Tutkijat analysoivat kansainväliseen INTERSTROKE-tutkimukseen osallistuneiden 4496 ihmisen tiedot. Noin puolella näistä ihmisistä oli ollut aivoinfarkti.

Kontrolliryhmään kuului puolestaan samanikäisiä ihmisiä 32 eri maasta, jotka eivät olleet saaneet aivoinfarktia.

Kaikki osallistujat olivat yli 62-vuotiaita ja kaksi kolmasosaa heistä oli miehiä.

Tutkittavat vastasivat unikyselyyn, joka sisälsi kysymyksiä unen määrästä ja laadusta sekä päiväunitottumuksista. Lisäksi osallistujilta kysyttiin, kuorsasivatko he nukkuessaan ja oliko heillä hengitysongelmia unen aikana.

Huomioitavaa on, että kaikki uneen liittyvä tieto oli osallistujien itsensä raportoimaa, eivätkä he käyttäneet unta mittaavia laitteita tutkimuksen aikana. Jos osallistujat kertoivat sairastavansa uniapneaa, siitä ei pyydetty lääkärintodistusta.

Siinä ryhmässä, johon kuului aivoinfarktin saaneita, 151 ihmistä nukkui enemmän kuin yhdeksän tuntia vuorokaudessa. Kontrolliryhmässä, jossa ei ollut aivoinfarktin saaneita, vain 84 osallistujaa kertoi nukkuvansa yli yhdeksän tuntia vuorokaudessa.

Lisäksi kyselytuloksista käy ilmi, että aivoinfarktin saaneiden ryhmästä 162 ihmistä kertoi nukkuvansa vähemmän kuin 5 tuntia vuorokaudessa, kun taas kontrolliryhmästä vain 43 ilmoitti nukkuvansa niin vähän.

Heillä, jotka kuorsasivat, oli kolme kertaa todennäköisempää saada aivoverenkierronhäiriö kuin heillä, jotka eivät kuorsanneet.

Kaikki unihäiriöoireet liittyvät suurempaan aivoverenkierronhäiriön riskiin

Jatkuva liiallinen nukkuminen on jo aiemmin yhdistetty erilaisiin terveyshaittoihin, kuten ylipainoon, diabetekseen ja sydänsairauksiin. Lisäksi se on yhdistetty korkeampaan ennenaikaisen kuoleman riskiin.

Ei ole täysin selvää, miksi liiallinen uni nostaa aivoverenkierronhäiriön riskiä, mutta tutkijat arvelevat, että se voisi johtua muista terveysongelmista, kuten anemiasta, masennuksesta tai liikkumattomuudesta.

Toisaalta liian vähäinen unenmäärä on yhdistetty muun muassa sydän- ja munuaissairauksiin, korkeaan verenpaineeseen ja diabetekseen sekä nousseeseen aivoverenkierronhäiriön riskiin.

Tutkimus oli havainnollinen, mikä tarkoittaa, ettei se pystynyt suoraan osoittamaan, lisäsikö liiallinen vai liian vähäinen uni todennäköisemmin aivoverenkierronhäiriön riskiä.

Asiantuntijat havaitsivat kuitenkin, että kaikki unihäiriön oireet liittyivät suurempaan aivohalvausriskiin.

– Sen lisäksi, että tutkimustulostemme mukaan yksilön unihäiriöt voivat nostaa aivoinfarktin riskiä, kertovat tulokset, että jos ihminen kärsii yli viidestä uneen liittyvästä häiriöstä, on riski viisinkertainen verrattuna heihin, joilla ei ole unihäiriöitä, sanoo McCarthy.

Tutkijat huomauttivat, että lisää kokeita tarvitaan sen määrittämiseksi, onko uniongelmien hoitaminen tehokas keino aivoverenkierronhäiriöiden ehkäisyssä.

Katso myös: Millaisia ovat aivoinfarktin oireet?

Aivoinfarktin ja ohimenevän aivoverenkiertohäiriön eli TIA:n oireet 1:36
Tällaisia ovat aivoinfarktin ja ohimenevän aivoverenkiertohäiriön eli TIA:n oireet. Videolla haastattelussa neurologi Mika Koskinen.

Lue myös:

    Uusimmat