Tutkimus: Uniapneasta kärsivät naiset suuremmassa riskissä sairastua syöpään

Kreikkalaistutkijat havaitsivat, että syövän ja naisten uniapnean välillä saattaa olla yhteys.

Naiset, jotka kärsivät uniapneasta tai joilla veren happipitoisuus oli yöllä hyvin alhainen, saattavat olla suuremmassa riskissä sairastua syöpään kuin ne naiset, joilla ei ollut unihäiriöitä. Asia käy ilmi kreikkalaisen Aristotle University of Thessalonik -yliopiston tekemästä tutkimuksesta, joka julkaistiin vastikään European Respiratory Journal -lehdessä.

Miehillä samaa ilmiötä ei havaittu.

Suhtauduttava varauksella

Tutkimuksen tekoon osallistunut lääkäri Athanasia Pataka kertoo tutkimustuloksista News.com.au-sivustolle. Hänen mukaansa viimeisimmät tutkimukset ovat osoittaneet, että alhainen veren happipitoisuus ja häiriintynyt uni, jotka molemmat ovat tyypillisiä obstruktiiviselle uniapnealle, saattavat näytellä tärkeää roolia erilaisten syöpien biologiassa.

Patakan mukaan tuloksiin tulee kuitenkin suhtautua varauksella.

– Tämä tutkimusalue on kuitenkin hyvin uusi. Sukupuolen vaikutusta obstruktiivisen uniapnean ja syövän väliseen yhteyteen ei ole aiemmin tutkittu yksityiskohtaisesti, hän muistuttaa.

Tutkittiin elämäntapoja ja unta

Pataka tutkimustiimeinen tarkasteli tutkimuksessaan yli 19 000 ihmistä. Vapaaehtoisista 5 789 oli naisia ja 13 767 miehiä.

Ensin tutkijat pistivät ylös osallistujien iät sekä painoindeksit. Lisäksi selvitettiin, tupakoivatko he vai eivät ja käyttivätkö alkoholia. Nämä kaikki tekijät voivat lisätä syövän riskiä.

Sitten tiimi tutki, miten vakava uniapnea kullakin henkilöllä oli: tarkasteltiin, miten usein yön aikana tuli hengityskatkoksia. Lisäksi tutkittiin, kuinka usein yön aikana veren happipitoisuus putosi alle 90 prosentin.

Lopuksi he selvittivät, kuinka moni koko joukosta oli saanut myös syöpädiagnoosin. Kävi ilmi, että 388 ihmisellä eli 2 prosentilla osallistujista oli todettu syöpä. Heistä 160 oli naisia ja 228 miehiä.

8:08
Videolla puhutaan uniongelmista.

Syöpälinkki vahvempi naisilla

Tutkijat havaitsivat, että syöpä oli yleisempi niillä naisilla, joilla oli obstruktiivinen uniapnea. Uniapneasta kärsivillä miehillä syöpiä ei esiintynyt niin paljon. Tämä havainto päti, vaikka tutkijat kertoivat ottaneensa huomioon myös muita tekijöitä.

Tutkijat havaitsivat myös, että syövän saanut osallistuja oli yleensä vähintään 50-vuotias, jolla oli vähemmän ylipainoa kuin muilla osallistujilla. Tutkijoiden mukaan naisten yleisin syöpä oli rintasyöpä ja miehillä eturauhassyöpä.

– Linkki oli erityisen vahva naisilla, joita analysoimme. Yhteys oli vähemmän vahva tutkimukseen osallistuneilla miehillä.

– Voisi siis olla niin, että obstruktiivinen uniapnea saattaisi olla naisilla syövän merkki. Tarvitaan kuitenkin enemmän tutkimusta näiden havaintojen tueksi, Pataka painottaa.

Sukupuolten välisiä eroja

Tutkimukseen kannattaa suhtautua varauksella myös siinä mielessä, että tutkijat eivät tarkastelleet erityisesti sitä, mitä kaikkia syitä syövälle voi olla.

Naisten ja miesten syövät voivat erota toisistaan eri tekijöiden suhteen. Esimerkiksi siinä, miten hormonit vaikuttavat kasvainten kasvuun. 

Klassiset obstruktiivisen uniapnean oireet ovat: uneliaisuus, kuorsaaminen sekä hengityskatkokset. Tutkijat havaitsivat, että miehillä on naisia enemmän näitä niin sanottuja yleisiä oireita. Vähemmän tunnetut oireet, kuten väsymys, unettomuus, masennus ja aamuinen päänsärky, ovat yleisempiä naisilla.

Ei syytä paniikkiin

– Tämä tutkimus tuo lisää todisteita siitä, että obstruktiivisen uniapnean seurausten, kuten Matalan veren happisaturaation sekä erilaisten syöpien kehittymisen välillä saattaa olla yhteys. Tutkimus tuo myös lisää tietoa eroista, jotka mahdollisesti liittyvät sukupuoleen, kertoo professori Anita Simonds Royal Brompton and Harefield NHS -organisaatiosta. Simonds toimii myös European Respiratory Society -järjestön varapääjohtajana.

Hänen mukaansa obstruktiivisesta uniapneasta kärsivien ei kannata hätääntyä tämän tutkimuksen takia.

– Tutkimuksessa syövän yleisyys oli matala, vain kaksi prosenttia, hän kertoo.

Tähän tietoon nojaten voidaan Simondsin mukaan ajatella, että riski siihen, että uniapnea lisäisi syövän riskiä tässä kontekstissa, saattaisi myös olla pieni.

–  Kliinikkojen tulisi olla koko ajan valppaita, kun heillä on hoidettavanaan potilas, jolla saattaa olla uniapnea. Tarkkaavainen tulisi olla etenkin naisten kanssa, joilla voi olla vähemmän tyypillisiä oireita.

Hänen mukaansa kaikki obstruktiivisesta uniapneasta kärsivät tulisi ohjata hoitoon ja noudattamaan terveitä elämäntapoja. Obstruktiivinen uniapnea voidaan saada haltuun esimerkiksi liikkumalla, laihduttamalla ihannepainoon sekä lopettamalla tupakointi.

Ei todista mitään täysin

Tutkijat eivät tarkastelleet muita tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa syövän riskiin. Näitä ovat esimerkiksi liikunnan määrä, avioliittostatus, koulutus ja ammatti.

Tutkimuksen mukaan obstruktiivisen uniapnean ja syövän välillä on siis jonkinlainen yhteys. Tutkimus ei kuitenkaan suoraan todista, että uniapnea kasvattaa syöpäriskiä.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja