Tutkimuksen mukaan silmät voivat paljastaa ennenaikaisen kuoleman riskin – "Emme tienneet tämän olevan mahdollista"

Ero silmänpohjasta mitatun biologisen iän ja ihmisen oikean iän välillä voi tuoreen tutkimuksen mukaan kertoa ennenaikaisen kuoleman todennäköisyydestä.

Silmien sanotaan olevan sielun peili. Tuoreen tutkimuksen mukaan syvempi sukeltaminen ihmisen näköelimiin voi paljastaa luonteen lisäksi jotain olennaista tämän terveydestä.

Ennestään tiedetään, että monet sairaudet voivat ilmetä silmissä. Nyt australialais-kiinalainen tutkijatiimi on saanut todisteita siitä, silmän takaosassa sijaitseva verkkokalvo voi paljastaa myös ihmisen biologisen iän sekä riskin kuolla tulevina vuosina.

Biologinen ikä ja kalenteri-ikä

Ihmisellä voidaan ajatella oleva kaksi ikää: biologinen ikä ja kalenteri-ikä.

Kalenteri-ikä kohtelee ihmisiä tasapuolisesti – esimerkiksi kaikki vuonna 1980 syntyneet täyttävät tänä vuonna 42 vuotta. Elimistön toimintakykyä kuvaava biologinen ikä sen sijaan etenee yksilöllisesti, ja toisten keho rapistuu nopeammin.

Monien sairauksien ja kuoleman riski kasvaa sitä mukaa, mitä vanhemmaksi ihminen tulee. Biologinen ikä voi kuitenkin olla kalenteri-ikää parempi keino arvioida ihmisen terveydentilaa nyt ja tulevaisuudessa. Tiedetään, että kalenteri-ikäänsä vanhempi ihminen on muita suuremmassa vaarassa kuolla ennenaikaisesti.

Biologinen ikä voidaan selvittää muun muassa kudoksista, soluista ja kuvantamistuloksista. Tutkijat ovat esimerkiksi havainneet, että jos ihmisellä on ikäisekseen paljon otsaryppyjä, hänellä on suurentunut riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Myös silmänpohjakuvaus voi tuoreen tutkimuksen mukaan paljastaa jotain ihmisen terveydestä.

Lääketieteellisessä British Journal of Ophthalmology -julkaisussa ilmestyneessä tutkimuksessa havaittiin, että ero silmän verkkokalvosta mitatun biologisen iän ja ihmisen todellisen iän välillä on yhteydessä lisääntyneeseen kuolleisuuteen.

Videolla kerrotaan, mitkä tekijät altistavat pitkäaikaissairauksille.

Perussairauksien riskiä lisäävät tekijät 2:10
Katso video: Nämä riskitekijät altistavat niin sanotuille perussairauksille.

Jokainen vuoden ikäero lisäsi kuolleisuutta

Tekoälyn avukseen valjastaneet tutkijat syöttivät tietokoneen raksutettavaksi tiedot yli 80 000 silmänpohjakuvauksesta. Kuvat oli otettu lähes 47 000:lta Ison-Britannian biopankin tutkimushankkeeseen osallistuneelta keski-ikäiseltä.

Ero verkkokalvojen iän ja kalenteri-iän välillä oli yhteydessä kohonneeseen riskiin kuolla keskimäärin 11 vuoden seurantajakson aikana. Otettuaan huomioon muut kuolleisuuteen vaikuttavat tekijät tutkijat laskivat, että jokainen vuoden ikäero oli yhteydessä 2 prosenttia suurempaan menehtymisen riskiin.

Useiden vuosien mittaiseksi kasvanut ero oli yhteydessä jopa 67 prosenttia suurempaan kuoleman todennäköisyyteen seuranta-aikana.

Silmästä mitatun iän ja kalenteri-iän ero ei kuitenkaan näyttänyt ennustavan syöpään tai sydänsairauksiin kuolemista. Tämä voi johtua tutkijoiden mukaan siitä, että otantaan osui pieni määrä tapauksia. Myös syöpien ja sydänsairauksien hyvät hoitomahdollisuudet ovat voineet vaikuttaa tuloksiin.

Nopea ja helppo tapa arvioida terveyttä

Tutkimus osoittaa vain yhteyden ei syy-seuraussuhdetta silmästä mitatun iän ja kuolleisuuden välillä. Silmänpohjakuvaus voi kuitenkin tarjota lääkäreille nopean ja helpon tavan arvioida potilaan terveyttä.

Tutkimusta yhdysvaltalaiselle CNN:lle kommentoinut silmätautien erikoislääkäri Sunir Garg pitää tutkimuksen ainutlaatuisena piirteenä sitä, että ihmisten oikeaa ikää verrattiin tietokoneen olettamaan ikään ennenaikaisen kuoleman riskin määrittelemiseksi.

– Emme ajatelleet, että tämä on mahdollista, Garg sanoo CNN:lle.

Teorian vieminen käytäntöön on tällä hetkellä ajatuksen tasolla. Vielä vaaditaan lisätutkimuksia ennen lopullisten johtopäätösten tekemistä.

Sitä odotellessa etenkin yli 50-vuotiaiden kannattaisi käydä säännöllisin väliajoin silmälääkärissä. Silmänpohjakuva voidaan ottaa myös näöntarkastuksen yhteydessä.

10 faktaa väreistä 1:19

Lue myös:

    Uusimmat