Dementia aiheuttaa myös näköoireita – kaksi huolestuttavaa merkkiä

Älä unohda unta - Näin uni vaikuttaa terveyteesi 6:23
Tutkimusprofessori kertoo, miten uni vaikuttaa terveyteen – unettomuus lisää myös muistisairauksien riskiä.

Dementoivat sairaudet tunnetaan parhaiten aiheuttamistaan muistiongelmista, mutta niille ovat ominaisia myös vaikeudet käsittää nähdyn merkitystä.

Ihmisen vanhetessa sekä muistisairauksien että näön heikkenemisen riski lisääntyy. Näköongelmien taustalla voi olla monia tekijöitä, kuten harmaakaihi tai silmänpohjan rappeuma, mutta myös dementiaa, kertoo Ison-Britannian Alzheimer-yhdistys.

Muistisairaus vaikuttaa aivoissa näköaistimuksia käsitteleviin osiin, minkä vuoksi sairastunut voi kärsiä näköongelmista, vaikka hänen silmänsä olisivat terveet.

Näön heikentymisestä kertovat ongelmat lukemisessa, ihmisten tunnistamisessa, kirkkaassa ja/tai hämärässä valaistuksessa pärjäämisessä sekä asioiden löytämisessä. Myös törmäily esteisiin, vaikeus asettaa ruokaa lautaselle sekä näköongelmat silmälaseista huolimatta kertovat, että näössä on jotain vialla.

Osa edellä mainituista oireista voi liittyä myös muistisairauteen. Ihmisen näkökyky on tärkeä tarkistuttaa, sillä huono näkö voi pahentaa sairastuneen hämmennystä.

Dementia ja näköharhat

Toinen muistisairauden aiheuttama näköoire ovat hallusinaatiot, jotka johtuvat niin ikään aivojen vaurioitumisesta. Näköharhat ovat tyypillisiä etenkin dementoivassa Lewyn kappale -aivosairaudessa.

Harhojen näkeminen voi olla ihmiselle ahdistavaa ja pelottavaa, mutta myös miellyttävää ja lohduttavaa. Ihmisen reaktio kokemiinsa hallusinaatioihin riippuu usein siitä, mitä harhat esittävät ja miten muut harhoja näkevään suhtautuvat.

Jos läheinen näkee hallusinaatioita, olisi omaisen tärkeä pysyä rauhallisena. Hämmentävää tilannetta kannattaa yrittää selittää harhoja näkevälle, mutta asiasta ei pidä lähteä väittelemään. Sen sijaan häntä voi pyytää kuvailemaan näkemäänsä. Hallusinoivan henkilön johtaminen toiseen paikkaan voi auttaa harhoja katoamaan.

Myös esimerkiksi nestehukka ja infektiot voivat aiheuttaa harhoja, joten niiden mahdollisuus tulisi sulkea pois. Hallusinaatioita säännöllisesti näkevä ihminen tulee viedä lääkärin tarkastukseen.

Muut dementian oireet

Muistisairaudet aiheuttavat muitakin kuin näköoireita. Tyypillisiä merkkejä dementiasta ovat vaikeus oppia uusia asioita ja palauttaa mieleen aiemmin opittua, kertoo Terveyskirjasto.

Muisti- ja näköongelmien lisäksi dementialle ominaista ovat puheen köyhtyminen sekä vaikeus puhua ja suorittaa motorisia liikesarjoja. Dementiasta kärsivän kyky suunnitella päivittäisiä asioita, jäsentää kokonaisuuksia sekä ymmärtää vertauskuvallisia ilmaisuja heikentyy. Myös käytöshäiriöt voivat liittyä dementiaan.

Edellä mainittujen oireiden ilmetessä on syytä hakeutua tutkimuksiin lähiviikkojen aikana.

Tunnetko välitöntä hoitoa vaativat merkit? Videolla kerrotaan, miten aivoinfarkti ja TIA-kohtaus oireilevat.

Aivoinfarktin ja ohimenevän aivoverenkiertohäiriön eli TIA:n oireet 1:36

Lue myös:

    Uusimmat