Onko sinulla tämä unioire? Tutkijat varoittavat: Vaaranmerkki tulevista muistiongelmista

Älä unohda unta - Näin uni vaikuttaa terveyteesi 6:23
Videolla kerrotaan, kuinka merkittävä vaikutus unella on terveyteen.

Tuoreen amerikkalaistutkimuksen mukaan nukahtamisvaikeudet ennustavat tiedonkäsittelytaitojen heikkenemistä myöhemmin elämässä. 

Uniongelmien tiedetään olevan yhteydessä tiedonkäsittelytaitojen heikkenemiseen sekä suoranaisiin muistisairauksiin. Nyt tutkijat esittävät, että erityisesti nukahtamisvaikeudet lisäävät muisti- ja keskittymisvaikeuksia yli kymmenen vuotta myöhemmin.

Masennus ja sydänterveys selittivät osin yhteyttä

Sleep-tiedelehdessä ilmestyneessä tutkimuksessaan Michiganin yliopiston tutkijat selvittivät, miten unettomuuden eri oireet ennustavat tiedonkäsittelytaitojen heikkenemistä seuraavien 14 vuoden aikana.

Tutkimusaineistona käytettiin tietoja lähes 2500 yli kuusikymppisestä amerikkalaisesta, jotka raportoivat unestaan ja siihen liittyvistä ongelmista vuonna 2002. Osallistujien kognitiivisia toimintoja mitattiin vuonna 2016.

Ainoastaan nukahtamisvaikeudet olivat yhteydessä myöhempiin tiedonkäsittelyongelmiin.

Säännöllisesti hankalaksi koettu nukahtaminen ennusti huonompaa tapahtumamuistia, toiminnanohjausta sekä kielen prosessointia. Osallistujien masennusoireet sekä sydän- ja verisuonitaudit selittivät osin yhteyttä nukahtamisvaikeuksien sekä kognition välillä.

Tutkijat peräänkuuluttavat jatkotutkimuksia selvittämään, voiko unihäiriöiden, masennuksen sekä sydän- ja verisuonisairauksien hoitaminen estää tai hidastaa tiedonkäsittelytaitojen heikkenemistä.

Aivoterveyttä edistävät elintavat

Jo ennestään tiedetään, että sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisy ja hyvä hoito edistävät aivoterveyttä sekä ehkäisevät muistisairauksia. 

Masennus puolestaan huonontaa muistia heikentyneen tarkkaavaisuuden ja keskittymiskyvyn kautta. Tutkimuksissa masennuksen on havaittu voivan altistaa muistisairaudelle, mutta masennusoireet voivat olla myös dementian ensioireita

Huonot yöunet lisäävät sydän- ja verisuonisairauksien riskiä ja ovat monisyisessä yhteydessä masennukseen. Unihäiriöiden on tutkimuksissa havaittu lisäävän riskiä myös muistisairauksiin, sillä uni puhdistaa aivoja haitallisista aineenvaihduntatuotteista.

Aivoterveyttään voi edistää monipuolisella aivojen käyttämisellä, liikunnalla sekä terveellisellä ruokavaliolla. Aivoja tulee suojella vammoilta.

Terveelliset elämäntavat – kuten ajanhallinta, terveellinen ravitsemus ja liikunta – auttavat myös nukkumaan paremmin. Lääkärin vastaanotolle on syytä hakeutua, jos unettomuus vie äkillisesti yöunet kokonaan tai väsymys haittaa arkea.

Ahdistaako terveys? Tästä tiedät, että terveyshuolesi on liiallista 3:49

Lue myös:

    Uusimmat