Tämä muutos nukkumisessa voi olla ensioire dementiasta – viheliäinen noidankehä?

Muistisairaudet: Millaisista oireista lääkäriin? 6:07
Pelottaako muistisairaus? Videolla kerrotaan, millaisista oireista pitäisi hakeutua lääkäriin.

Yhdysvaltalaistutkijoiden uudet löydökset vahvistavat käsitystä siitä, että vanhuksen lisääntynyt tarve ottaa päiväunia voi olla oire Alzheimerin taudista. Tutkimuksesta uutisoivat muun muassa CNN sekä The Guardian.

Vanhuksen tarve ottaa enemmän ja pidempiä päiväunia voi olla merkki kohonneesta muistisairauden vaarasta sekä dementian nopeasta pahenemisesta, vihjaa uusi tutkimus.

Löydökset perustuvat 1401 keski-iältään 81-vuotiaan osallistujan 14-vuotiseen seurantaan. Osallistujat käyttivät kahden viikon ajan kehon liikkeitä unen aikana rekisteröivää ranneketta. Lisäksi heidän tiedollisia toimintojaan arvioitiin joka vuosi.

Valtaosalla vanhuksista tiedolliset toiminnot eivät olleet tutkimuksen alkaessa heikentyneet. Viidenneksellä kognitiiviset kyvyt olivat lievästi laskeneet ja 4 prosentilla oli varsinainen Alzheimer.

Iän myötä päiväunien ottaminen lisääntyi ja nokosten pituus kasvoi kaikilla osallistujilla, mutta Alzheimerin tautiin liittyvät muutokset vauhdittivat tätä muutosta. Useammin otetut ja pidemmät päiväunet olivat yhteydessä suurentuneeseen muistisairauden vaaraan.

Yli tunnin päiväsaikaan nukkuvien riski sairastua Alzheimeriin oli 40 prosenttia suurempi kuin alle tunnin nokosia ottavilla. Vastaava vaaran kohoaminen havaittiin, kun vähintään kerran päivässä nokoset ottavia verrattiin harvemmin kuin kerran päivässä päiväunille meneviin.

Lisäksi kova päiväaikainen unisuus oli yhteydessä heikompiin tiedollisiin toimintoihin myöhemmin – ja toisin päin, voinnin heikentyminen oli yhteydessä lisääntyneeseen nokosten tarpeeseen.

Löydökset ilmestyivät vertaisarvioidussa Alzheimer’s & Dementia -julkaisussa.

Vahvistusta päiväunien ja Alzheimerin väliselle yhteydelle

Tutkijat esittävät, että lisääntyneen päiväunien tarpeen ja Alzheimerin tautiin liittyvän dementian välillä on kaksisuuntainen yhteys tai niiden taustalla vaikuttavat samat mekanismit. Tieteentekijät luonnehtivat nokosten ja kognition suhdetta "noidankehäksi".

Havainnot vahvistavat käsitystä päiväunien ja Alzheimerin taudin yhteydestä. Uneliaisuuden keskellä päivää on jo aiemmin esitetty voivan olla yksi dementoivan sairauden ensimmäisistä oireista. Alzheimerin on havaittu vaurioittavan jo varhaisessa vaiheessa valvetilaa sääteleviä aivojen osia.

Tutkimuksessa on puutteensa. Kehon liikkeitä rekisteröivät laitteet eivät ole paras mahdollinen mittapuu unen arvioimiseen. Osallistujat olivat iäkkäitä, joten havainnot eivät välttämättä päde nuoremmissa ikäryhmissä. Lisäksi tutkimus ei osoita syy-seuraussuhdetta vaan ainoastaan yhteyden lisääntyneen päiväunien tarpeen ja Alzheimerin taudin välillä. Löydökset tulisikin vahvistaa jatkotutkimuksissa.

Tutkijat kuitenkin toivovat tiedon herättelevän ihmisiä kiinnittämään huomiota muutoksiin unessaan ja päiväaikaisessa väsymyksessään.

Miten hajamielisyyden erottaa muistisairaudesta?

Miten muistisairauden erottaa tavallisesta muistamattomuudesta? 7:42
Mistä muistisairauden tunnistaa? Miksi lääkäriin menoa ei kannata viivytellä? Mitä voi tehdä, jos läheinen kieltäytyy menemästä muistitestiin? Miten muistisairauden etenemistä voi hidastaa? Yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Rosenvall puhui aiheesta Hyvää Elämää -ohjelmassa huhtikuussa 2017.

Lue myös:

    Uusimmat