Kahdeksan tekijää, jotka voivat hidastaa biologista ikääntymistä

Mikä sepelvaltimotauti? Ylilääkäri kertoo oireista ja hoidosta 9:22
KATSO MYÖS: Mitkä ovat sepelvaltimotaudin oireet?

Tuore tutkimus painottaa terveellisten elämäntapojen yhteyttä sydänsairauksien riskiin ja biologiseen ikääntymiseen.

Journal of the American Heart Association -julkaisussa esitelty tuore tutkimus puhuu jälleen tiettyjen elämäntapatekijöiden puolesta. Tutkimuksesta uutisoivat muun muassa New York Post ja SciTech Daily

Tutkimuksen mukaan sydämelle ystävällisten elämäntapojen omaaminen voi tehdä hyvää sydänterveydelle vaikuttamalla positiiivisesti biologiseen ikääntymiseen.

Biologisella ikääntymisellä tarkoitetaan kehon ja elinten ikää kronologisen kalenteri-iän sijaan. Siihen vaikuttavat kalenterivuosien sijaan geenit, ympäristö ja elintapatekijät.

Yleisimpiä sydän- ja verisuonisairauksia ovat esimerkiksi sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta, aivoverenkiertohäiriöt ja korkea verenpaine.

Tutkimusta johtaneen Jiantao Man mukaan tutkimustulokset osoittavat, että olipa ihmisen oikea ikä mikä hyvänsä, sydänterveelliset elintavat ja sydänriskitekijöiden hallitseminen on yhteydessä nuorempaan biologiseen ikään ja matalampaan sydänsairauksien, aivohalvauksen tai mistä syystä tahansa johtuvan kuoleman riskiin.

Tutkimuksen mukaan nämä kahdeksan asiaa vaikuttavat sydänterveyteen ja aivohalvauksen pienempään riskiin:

  • syö terveellisiä ruokia
  • ole aktiivinen
  • lopeta tupakointi
  • nuku hyvät yöunet
  • pidä paino hallinnassa
  • ylläpidä terveitä kolesteroliarvoja
  • pidä verensokeri tasapainossa
  • pidä verenpaine hallinnassa

Kahdeksan biologista ikää nuorentavaa tapaa on jo aiemmin esitelty marraskuussa julkaistussa tutkimuksessa. Amerikkalaisen sydänjärjestön American Heart Associationin 6 500 aikuista analysoineessa selvityksessä löytyi yhteys sydänterveyden ja hitaamman biologisen ikääntymisen väliltä. Tutkijoiden mukaan hyvin sydänterveet henkilöt, jotka seurasivat kahdeksan kohdan listaa hyvin, olivat biologiselta iältään noin kuusi vuotta kronologista ikäänsä nuorempia. 

Olipa ikäsi mikä hyvänsä, näihin tekijöihin kannattaa kiinnittää huomiota

Tuoreinta tutkimusta varten 5 682 osallistujaa pisteytettiin heidän sydän- ja verisuoniterveytensä perusteella arvosanoin 0–100. Arvosana perustui neljään eri tekijään: ravinto, fyysinen aktiivisuus, unitunnit yön aikana sekä tupakointi. Lisäksi arvosanaan vaikuttivat kliiniset mitat: painoindeksi, kolesteroli, verensokeri ja verenpaine.

Tutkijat arvioivat myös DNA:n metylaation avulla, kuinka vanhoja osallistujien solut olivat eli kuinka vanhoja he olivat biologiselta iältään. Lisäksi tutkittiin, kuinka taipuvainen osallistuja oli kiihtyneeseen biologiseen ikääntymiseen.

Osallistujia seurattiin 11–14 vuotta, jotta nähtäisiin, kehittyisikö heille sydän- ja verisuonisairaus tai menehtyvätkö he.

Selvisi, että ne osallistujat, jotka olivat saanut suurimmat pisteet kahdeksan mitattavan asian osalta, selvisivät todennäköisemmin sydän- ja verisuonisairaudelta.

Jokainen 13 pisteen nousu osallistujan pisteissä vähensi sydän- ja verisuonisairauden riski noin 35 prosentilla, kuolemista sydän- ja verisuonisairauteen 36 prosentilla ja kuolemista mistä tahansa syystä 29 prosentilla.

"Elintapojen kahdeksikosta" saadulla pisteytyksellä oli vielä suurempi merkitys heille, joiden oltiin arvioitu olevan alttiimpia kiihtyneelle biologiselle ikääntymiselle geeniensä perusteella.

Katso myös: Aivohalvaus on nimitys aivoinfarktista tai aivoverenvuodosta johtuvalle alkavalle aivojen vauriolle. Katso videolta aivoinfarktin oireet

Aivoverenvuodon oireet

Videolla kerrotaan, miten aivoinfarkti ja ohimenevä aivoverenkiertohäiriö TIA oireilevat.

Lue myös:

    Uusimmat