Heräätkö ja menetkö nukkumaan aina eri aikaan? Tutkimus varoittaa seurauksista

Älä unohda unta - Näin uni vaikuttaa terveyteesi 6:23
Tiesitkö? Näin monella tapaa uni vaikuttaa terveyteesi.

Sekä liian vähäisen että liiallisen unen tiedetään olevan sydämelle haitallista. Pelkän määrän lisäksi olisi syytä kiinnittää huomionsa myös nukkumisrutiineihin. CNN uutisoi yhdysvaltalaistutkimuksesta, jossa epäsäännöllinen unirytmi yhdistettiin yli kaksinkertaiseen sydän- ja verisuonisairauksien riskiin.

Terveellinen ruokavalio, liikunta ja riittävä uni ovat avainasemassa sydänsairauksia ehkäistäessä. Kaikkien kolmen kohdalla tulee muistaa säännöllisyys. Jos syö hedelmän kerran viikossa tai käy kävelyllä kerran kuukaudessa, ei voi sanoa elävänsä kovin sydänystävällisesti. Rutiinit ovat ihmisen terveydelle eduksi myös unen suhteen.

Yhdysvaltalaistutkijoiden löydösten mukaan jo pienet heitot unirytmissä lisäävät ihmisen sydänriskejä. Samalla tutkimus vahvistaa käsitystä, jonka mukaan viikonloppuisin ei kannata nukkua ylenmäärin, sillä se voi sekoittaa elimistön sisäistä kelloa.

Epäsäännöllinen uni kaksinkertaisti sydänriskit

Brighamin naistensairaalan tutkimukseen osallistui 1992 tervettä 45–84-vuotiasta naista. Osallistujat pitivät yllään unta ja valveillaoloaikaa mittaavaa aktiivisuusranneketta viikon ajan. Tämän jälkeen naisia seurattiin keskimäärin noin viisi vuotta. Tuona aikana osallistujista 111 sairasti sydänperäisen kohtauksen, kuten sydänkohtauksen tai aivoinfarktin.

Tutkijat jakoivat naiset eri ryhmiin sen perusteella, kuinka säännöllinen heidän unirytminsä ja unen kestonsa oli.

Säännöllisiksi nukkujiksi luokiteltiin naiset, joiden unen pituudessa oli keskimäärin alle tunnin ero seitsemänä seurattuna yönä ja joiden nukkumaanmenoaika heitti korkeintaan puolella tunnilla päivittäin.

Epäsäännöllisiksi nukkujiksi määriteltiin osallistujat, joiden unen pituudessa oli keskimäärin kahden tai useamman tunnin ero viikon aikana ja joiden nukkumaanmenoaika heitti päivittäin yli 90 minuutilla.

Tutkijoiden laskujen mukaan epäsäännöllinen unirytmi oli yhteydessä yli kaksinkertaiseen sydäntapahtumien riskiin verrattuna säännölliseen uneen. Yhteys säilyi vahvana, vaikka tutkijat ottivat huomioon muut sydänriskejä nostavat tekijät, kuten korkean kolesterolin ja verenpaineen sekä uniongelmat.

Epäsäännöllinen uni itsenäinen sydänriski?

Tutkijoiden mukaan löydös vihjaa, että epäsäännöllinen uni on itsenäinen sydänriskejä lisäävä tekijä. Löydökset on vahvistettava jatkotutkimuksissa, sillä otos oli melko pieni ja tutkimusaika verrattain lyhyt. Samankaltaisia tuloksia on kuitenkin saatu jo ennenkin.

Sisäisen kellon rytmihäiriöt ovat haitallisia sydämelle

Mistä linkki epäsäännöllisen unen ja sydänsairauksien välillä sitten johtuu? Vastaus löytyy todennäköisesti ihmisen sisäisestä kellosta, joksi kutsutaan joukkoa elimistön fysiologista vuorokausirytmiä sääteleviä hermosoluja.

Kun sisäisen kellon toimintaa häiritään esimerkiksi epäsäännöllisellä unirytmillä, punasolujen hapenkuljetus heikkenee, verisuonissa kiertää runsaammin ylikypsiä punasoluja ja verisuonet menevät helpommin tukkoon, kertoo Terveyskirjasto. Sisäisen kellon rytmihäiriöiden tiedetäänkin olevan haitallisia erityisesti sydämelle ja verisuonille.

Lue myös:

    Uusimmat