Tutkijat nimesivät viisi nukkumiseen liittyvää tapaa, jotka suojaavat sydänperäiseltä äkkikuolemalta

Älä unohda unta - Näin uni vaikuttaa terveyteesi 6:23
Älä unohda unta! Videolla kerrotaan, miten univaje rapauttaa terveyttä.

Uusi amerikkalaistutkimus esittää, että viisi hyvää nukkumistapaa voivat pienentää riskiä sydänpysähdykseen, joka on yleinen sydänperäisen äkkikuoleman aiheuttaja.

Uni on tärkeä osa sydänterveyttä. Tutkimuksista tiedetään, että hyvä uni vähentää riskiä sairastua sekä kuolla sydän- ja verisuonisairauksiin monin eri mekanismein.

Nyt Tulanen yliopiston tutkijat ovat nimenneet viisi sydänystävällisintä nukkumiseen ja uneen liittyvää piirrettä. Ne ovat:

  • aamuihmisyys
  • 7–8 tunnin yöunet
  • unettomuudesta kärsiminen vain harvoin
  • kuorsaaminen harvoin tai ei koskaan
  • harvoin koettu väsymys päiväsaikaan

Yhdessä edellä mainitut piirteet liittyivät 42 prosenttia pienempään riskiin sairastua sydänpysähdykseen verrattuna ihmisiin, joiden unta ja nukkumista piirteet eivät kuvanneet.

Sydänpysähdys eli vaikea rytmihäiriö on yleisin sydänperäisen äkkikuoleman aiheuttaja. Yleisin sydänpysähdyksen aiheuttava sairaus on sepelvaltimotauti ja siihen liittyvä sydäninfarkti, kertoo Terveyskirjasto.

Päiväaikainen uneliaisuus vahvimmin yhteydessä sydänpysähdykseen

Tutkimus perustuu UK Biopankin 408 802 osallistujasta kerättyyn aineistoon. Henkilöt olivat iältään 37–73-vuotiaita. He kertoivat nukkumisestaan kyselylomakkeella. Jokaiselle osallistujalle laskettiin ”unipisteet” nollasta viiteen sen perusteella, kuinka monta terveen unen kriteeriä he täyttivät.

Kymmenen vuoden seurannan aikana 5221 osallistujaa sai sydänpysähdyksen.

Otettuaan huomioon muut sairastumisriskiin vaikuttavat tekijät – kuten diabeteksen, korkean verenpaineen sekä geneettisen alttiuden – tutkijat laskivat, että viisi hyvää nukkumistapaa pienensivät yhdessä merkittävästi sydänpysähdyksen riskiä.

Yksittäisistä nukkumistavoista sydämenpysähdykseen oli vahvimmin yhteydessä päiväaikainen uneliaisuus.

Tulokset ilmestyivät arvostetussa Circulation-tiedelehdessä.

Lue uusimmat lifestyle-artikkelit.

Lue myös:

    Uusimmat