Näin suuri merkitys unen laadulla todella on: Uuden tutkimuksen mukaan lisää elinvuosia ja suojaa näiltä sairauksilta

ScienceDaily-tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen tulokset viittaavat levollisen yöunen vähentävän ennenaikaisen kuoleman riskiä. Löydökset viittaavat myös siihen, että jopa kahdeksalla prosentilla kaikista kuolinsyistä saattaa olla yhteys huonoihin nukkumistapoihin.

Lääketieteellisen The American College of Cardiology-instituution uudet tutkimustulokset eivät yllätä, mutta vahvistavat vanhan sanonnan paikkansapitävyyttä: 

"Nukkuminen on kuin laittaisi rahaa pankkiin."

Tuloksien mukaan sen lisäksi, että kunnollinen uni vähentää ennenaikaista kuolemanriskiä, vähentää se merkittävästi riskiä kuolla sydän- ja verisuonitauteihin.

Lääketieteen tohtorin Frank Qianin mukaan tutkimus on ensimmäinen laatuaan Yhdysvalloissa, jossa tarkastellaan monipuolisesti nukkumiseen liittyviä tapoja ja piirteitä, ei ainoastaan nukkumisen määrää tunteina.

Qian on Harvardin lääketieteellisen yliopiston lääketieteen tohtori ja yksi tutkimuksen toteuttajista.

Nukkumishygienialla ja unen laadulla suuri merkitys

Analyysissä hyödynnettiin yli 170 000, keskimääräisesti 50-vuotiaan yhdysvaltalaisen tietoja vuosilta 2013–2018.

Tutkijat määrittivät kyselytutkimuksen pohjalta viisi hyvää unta indikoivaa ominaisuutta, joiden kautta he tutkivat henkilöiden tietoja. Näitä olivat:

1) 7–8 tuntia unta yössä

2) Nukahtamisvaikeuksia ei ole useampana iltana viikossa kuin kahtena

3) Korkeintaan kahtena yönä viikossa ilmenee vaikeuksia nukkua yhtenäistä unta

4) Unilääkkeiden käyttämisestä pidättyminen

5) Virkeyden tunne herätessä ainakin viitenä päivänä viikossa

Mitä useammat kohdat täyttyivät tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden kohdalla, sitä parempaa unen laatua ja terveysvaikutuksia tämä ennusti.

Henkilöillä, jotka saivat täyteen kaikki viisi kohtaa, oli jopa 30 prosenttia alhaisempi riski kuolla mistään syystä, ja 21 prosenttia pienempi riski kuolla sydän- ja verisuonitauteihin. Myös riski kuolla syöpään pieneni 19 prosentilla.

 Muihin syihin kuolemisen riski laadukkaasti nukkuvilla näytti vähenevän 40 prosentilla. Näitä olivat muun muassa onnettomuudet, tulehdukset ja neurologiset sairaudet, kuten dementia ja Parkinsonin tauti. Lisää tutkimusta aiheesta silti tarvitaan.

– Nämä löydökset painottavat, että ainoastaan tarpeeksi pitkä yöuni ei riitä. Unen täytyy olla levollista, eikä nukahtamisessa tai unessa pysymisessä pitäisi olla ongelmia, kertoo Qian.

Tutkimuksessa huomioitiin myös muita ennenaikaiseen kuolemaan vaikuttavia riskitekijöitä, kuten alempi sosioekonominen asema, tupakoiminen, alkoholin kulutus sekä sairaudet.

Lue myös:

    Uusimmat