Tunnettuun liikemieheen yhdistetty yritys haastaa nyt satoja suomalaisia oikeuteen – osa maksaa väitetyn velan isojen oikeuskulujen pelossa

Sadat suomalaiset kuluttajat ovat joutuneet vaikeaan tilanteeseen, kun liikemies Onni Sarmasteeseen liitetty yritys on tehnyt heistä haastehakemuksia käräjäoikeuteen. Kanteissa yritys vaatii kuluttajilta useita vuosia vanhoja velkoja, joiden todenperäisyyttä on vaikea todistaa.

Kyseessä on epäonnistuneista maskikaupoista julkisuuteen ponnahtaneen liikemies Onni Sarmasteeseen aiemmin liitetty yritys Justitus International Oy, entiseltä nimeltään Kasbono Oy. Yrityksen kuluttajille ilman perustetta lähettämistä perintäkirjeistä on jo aiemmin kerrottu julkisuudessa. Nyt yritys jatkaa toimintaansa uudella nimellä, ja vaatii velallisilta maksua oikeusteitse.

Kuvio menee tavanomaisesti näin: Kuluttaja saa yritykseltä perintäkirjeitä, joissa uhataan oikeudella, mikäli kuluttaja ei maksa yritykselle sen vaatimaa summaa. Yritys väittää, että summa on peräisin peräti kymmenen vuotta sitten vanhasta lainasta, jonka kuluttaja on ottanut esimerkiksi pikavippiyhtiöltä. Yritys vaatii näitä vanhoja velkoja maksettavaksi korkojen kera, vaikka kuluttaja olisikin maksanut lainan aikoinaan pois.

Jos kuluttaja ei maksa yrityksen perimiä summia, yritys tekee haasteilmoituksen käräjäoikeuteen. Tällöin kuluttaja voi maksaa vaaditun summan tai riitauttaa asian, jolloin juttu menee oikeuden käsiteltäväksi. 

Haasteita satoja jo pelkästään Helsingin alueella, KKV:lle yli 800 ilmoitusta

MTV Uutiset on nähnyt Justitus Oy:n kuluttajalle lähettämän kirjeen, jossa lukee muun ohessa seuraavasti:

”Teillä on yhä mahdollisuus maksaa ilman oikeudellisia seuraamuksia alla olevin tiedoin. Maksamalla velan välittömästi tai tekemällä maksusopimuksen sähköpostilla askiakaspalvelu@justitus.fi vältytte myös 115 EUR haastemaksulta sekä ulosoton kuluilta”.

Tällaisia kirjeitä yritys pyrkii lähettämään velallisiksi katsomilleen kuluttajille muistuttaakseen velan olemassaolosta. Tämä johtuu siitä, että velka tavallisesti vanhenee kolmessa vuodessa. Velan vanheneminen katkeaa, mikäli velallista muistutetaan siitä ennen vanhenemispäivämäärää. 

Kuluttaja- ja kilpailuvirastosta (KKV) kerrotaan, että Justitus International Oy:n ja Kasbono Oy:n velkomuksista on tehty sille yli 800 ilmoitusta. Ilmoitukset koskevat huomattavan vanhojen pikavippisaatavien perintää. 

– Minulla on perusteltu syy uskoa, että yritys on saanut useat velalliset maksamaan. Kuluttaja-asiamies on avustanut useissa tapauksissa saatavan kiistämisessä, kertoo KKV:n johtava asiantuntija Jari Suurla.

– Kaikki, jotka ovat heidän kanssaan asioineet, saattavat olla potentiaalisia perinnän kohteita.

– Riidan kohteena on yleensä se, onko pikavippi otettu, onko se maksettu, ja onko saatava vanhentunut. Tapaukset ovat niin vanhoja, etteivät kuluttajat omalta osaltaan asiaa muista, eivätkä pysty asiaa selvittämään. Näyttö velasta ja sen perinnästä on yrityksen omien kirjanpitomerkintöjen varassa, Suurla sanoo.

Soitto Helsingin käräjäoikeuteen vahvistaa, että Justitus Internationalin ja Kasbono Oy:n nimillä on tosiaan tehty useita satoja kanteita kuluttajia vastaan.

Itse asiassa kanteita on niin paljon, ettei käräjäoikeuden kanslian asiakaspalvelija ehdi niitä puhelun aikana laskemaan tarkasti. Nopealla selaamisella hän arvioi, että kanteita on ainakin yli 300 kappaletta. Kyseessä on siis pelkästään Helsingissä asuvia kuluttajia vastaan nostettujen kanteiden määrä. 

Käräjäoikeuden kansliasta kerrotaan, että suurin osa haasteista on jo ratkaistu. Osasta on annettu yksipuolinen tuomio, mikä tarkoittaa, että kuluttaja on maksanut velan yritykselle. Jotkut tapaukset yritys on itse perunut, eli vetänyt haasteilmoituksen pois.

9:06
Videolla Onni Sarmaste kertoo oman versionsa epäonnistuneista maskikaupoista. 

Kuluttajalle on "mieletön riski" riitauttaa velkahaaste

Mikäli kuluttaja on kiistänyt velan, asia on mennyt oikeuteen. Tällaisia tapauksia on KKV:n tietojen mukaan yli 100 kappaletta. Tuomioon asti edenneissä jutuissa tuomioistuimet ovat useimmin hylänneet yrityksen kanteen. KKV:n tiedossa on ainoastaan yksi tapaus, jossa yrityksen kanne on menestynyt.

– Tilanne on sellainen, että kuluttajalla on mieletön riski tässä. Kasbonoa (nyk. Justitus International oy) edustaa asianajotoimisto, ja tunnetusti asianajotoimistot ajaessaan asiaa tekevät huolellista työtä ja laskutus on sen mukaista. Näissä jutuissa ei voi koskaan tietää, miten se päättyy, Suurla kertoo.

– On kuitenkin tavallista, että kuluttajat maksavat lopulta ainakin osan väitetystä velasta pelätessään, että oikeus ratkaisee jutun yrityksen eduksi. Tämä on ymmärrettävää, sillä tappiotilanteessa kuluttajat joutuvat maksamaan myös yrityksen oikeudenkäyntikulut, Suurla kertoo.

On oletettavaa, että Justitus Oy käyttää hyväkseen juuri tätä: Summat ovat yksittäiselle kuluttajalle sen verran pieniä, ettei niiden välttämättä koeta olevan oikeudenkäynnistä aiheutuvan vaivan ja kuluriskin arvoisia. Perivän yrityksen näkökulmasta summa kasvaa kuitenkin suuriin lukemiin, kun haasteita suhteellisen pienistä saatavista on yhteensä useita satoja, Suurlan mukaan ehkä jopa tuhansia.

KKV: Asiaan vaikea puuttua

– Näiden taustalla on satoja, mahdollisesti tuhansia yksittäisiä tapauksia. Poliisin resurssit huomioon ottaen, he eivät lähde näitä keskitetysti tutkimaan, Suurla sanoo.

Hänen mukaansa asiaan on hyvin vaikea puuttua, sillä Suomessa "kuka tahansa voi haastaa kenet tahansa oikeuteen". 

– Velkomuskanteen nostaminen on helppoa. Tarvitsee vain väittää, että velka on selvä ja riidaton. Epäselviä velkomuskanteita nostava yritys voi olla itse maksukyvytön, eikä maksa sen maksettavaksi tuomittuja oikeudenkäyntikuluja. Näin on käynyt myös Kasbono Oy:n  kohdalla. Kuluttajan asema on tässä tilanteessa hyvin heikko. KKV:llä ole keinoja estää tällaisten toimintaa.

– Kyse on siitä, että kuluttajat ovat ottaneet pikavippejä joskus vuonna 2010–2013, tai näin yritys väittää. Me emme tiedä, onko vippejä todellisuudessa otettu vai ei. Nämä ovat niin vanhoja asioita, että eivät nämä asiakkaat niistä tiedä mitään, Suurla sanoo.

– Toinen juttu, mitä yritys väittää on, että nämä asiakkaat olisivat saaneet velan myöntämisestä lähtien tasaisin väliajoin perintäkirjeitä, joiden perusteella saatavan vanhentuminen olisi katkaistu. Näin ollen voidaan sanoa, että siinä on perusteltu saatava. Emme me voi täältä käsin sanoa, että siinä on kyseessä petos.

Kuluttaja voi kuitenkin tehdä tapauksista rikosilmoituksen, jos epäilee tulleensa petoksen tai sen yrityksen uhriksi. 

Käytännössä siis aluehallintoviraston luvanvaraiseen rekisteriin kuulumattomat yritykset voivat lain porsaanreiän kautta periä jopa täysin olemattomia velkoja kuluttajilta oikeusteitse, sillä perintätoimintaa valvovilla aluehallintovirastoilla ei ole valtaa rajoittaa oikeudellisesti tehtyä velanperintää. 

Yritys valitti 10 000 euron sakkotuomiosta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt Justitus International Oy:ltä perintätoiminnan harjoittamisen joulukuussa 2020 ja asetti tuolloin tehosteeksi 10 000 euron uhkasakon. Avi ei ole hyväksynyt silloisen Kasbono Oy:n hakemusta perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin. Hakemus hylättiin muun muassa siksi, ettei yrityksen vastaava henkilö täytä luotettavuus- ja vakaavaraisuusvaatimuksia. 

Perintäkiellosta huolimatta yritys on saanut harjoittaa oikeudellista perintää tuomioistuimen ja ulosoton kautta. Näin yritys on myös tehnyt.

Helsingin käräjäoikeudelle yrityksen tekemistä haasteilmoituksista lähes kaikki on laitettu vireille elokuun 2021 jälkeen, siis edeltävien viidentoista kuukauden aikana. Erityisesti velkomuskanteita on laitettu vireille EGE Finance -pikavippiyhtiöltä vuosina 2009–2013 otetuista luotoista. 

Keväällä 2022 Etelä-Suomen avi sai edelleen paljon yhteydenottoja kuluttajilta yrityksen lähettämistä perintäkirjeistä. Avi tuomitsi tuolloin nimensä vaihtaneen Justitus International Oy:n maksamaan 10 000 euron uhkasakon. Yritys valitti avin tuomiosta Hämeen käräjäoikeuteen. Valituksen käsittely on yhä kesken.

Yrityksen kertomaa osoitetta ei ole olemassa

Yrityshaussa Justitus International Oy:n sähköpostiosoitteeksi ilmoitetaan onni.sarmaste -alkuinen osoite. Postiosoitteeksi kerrotaan Ouluntie 81, 86710Kärsämäki. Kun osoitteen laittaa Googlen karttasovellukseen, osoite näyttää sijaitsevan Jyväskyläntien varressa, tien ja metsän välissä. Oulutie itsessään kyllä löytyy Kärsämäeltä, lähellä yrityksen tiedoissa olevaa osoitetta.

Aiemmin Kasbono Oy on ilmoittanut osoitteekseen myös Paanutie 4, Kärsämäki. Osoite näyttää karttahaussa Paanutien lähelle, vaateliikkeen ja Kärsämäen paloaseman rakennusten väliin, keskelle maastoa.

Yrityksen käyntiosoitteeksi kerrotaan taas Lontoossa sijaitseva osoite. Osoitteella löytyy Garden Studios -niminen toimisto. Google-haun arvostelukentässä on lukuisia kommentteja, jossa kerrotaan, että useat kuluttajia huijaavat yritykset käyttävät paikkaa osoitteenaan. Kommenttien mukaan kohteessa ei todellisuudessa toimi mikään yritys.

Varmistettuna tietona yrityksestä voidaan siis sanoa se, että liikemies Onni Sarmaste on ainakin ennen toiminut yrityksen omistajana. Sarmaste on tullut isolle yleisölle tutuksi maskijupakasta, joka alkoi, kun Sarmasteen huoltovarmuuskeskukselle (HVK) toimittamat maskit eivät täyttäneet laatuvaatimuksia. HVK vaatii Helsingin käräjäoikeudessa Sarmasteelta ja tämän yhtiöiltä yhteensä yli viisi miljoonaa euroa kauppahinnan palautusta ja vahingonkorvausta. Sarmaste kiistää vaateet.

Sarmaste: "Suosittelisin ihmisiä maksamaan velkansa"

Nyt Justitus International Oy:n vastuuhenkilöksi on merkitty yritystiedoissa Harry Johannes van Woerden. Sarmasteen numero ja sähköpostiosoite löytyy kuitenkin edelleen yrityshaun tiedoista. Van Woerden ja Sarmaste on jo aiemmin kytketty toisiinsa Seura-lehden laajassa markkinointirikoksia koskevassa artikkelissa.

Lisäksi liikemiehet ovat Facebook-kavereita. van Woerden on myös toimitusjohtaja yrityksessä AHV-Finance Oy. Yrityksen tiedoissa ilmoitettu numero menee suoraan vastaajaan.

Iltalehden tietojen mukaan Onni Sarmaste omisti Kasbono Oy:stä puolet 22. huhtikuuta 2020 saakka. Sittemmin Sarmaste ei suostunut kertomaan Iltalehdelle osallisuuttaan yrityksen toiminnassa. Käräjäoikeudessa olevia kanteita käsitellään yrityksen asianajajan kautta.

MTV Uutisten toimittaja tavoitti Sarmasteen puhelimitse. Sarmaste kieltää olevansa Justitus International Oy:n omistaja.

– Minulla ei ole tarvetta kommentoida näitä asioita millään tavalla, Sarmaste vastaa, kun toimittaja kysyy, onko hän koskaan ollutkaan yrityksen omistaja. 

Toimittaja kysyy, tietääkö Sarmaste, miksi KKV:lle on tullut jopa satoja kuluttajailmoituksia yrityksen toiminnasta.

– Kyllä tietysti sen verran osaan sanoa, että siellä on haastettu ihmisiä oikeuteen, jotka eivät ole suostuneet näitä aikanaan maksamaan, Sarmaste sanoo.

Toimittaja kysyy vielä, miksi yritys ei ole lähettänyt kuluttajille heidän vaatimaa selvityspyyntöä esimerkiksi siitä, mistä yrityksen perimät velat ovat peräisin.

– Voisin veikata, että niitä on aikamoinen läjä lähtenyt sieltä ulos. Siinä saattaa olla pientä viivettä. Mä ihan suosittelisin ihmisiä maksamaan velkansa, silloin kun he ovat saaneet ne alkuperäiset kirjeet, Sarmaste sanoo ja katkaisee puhelun.

Jos olet saanut kirjeen Kasbono Oy:n tai Justitus International Oy:n nimissä, ja epäilet, että velka on aiheeton, voit lukea toimintaohjeista täältä.

Juttu julkaistu uudelleen klo 13.20, jutussa olevia KKV:n johtavan asiantuntijan sitaatteja tarkennettu.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja