KKV varoittaa: Sähköyhtiö raahaa kuluttajia käräjille ilman perusteita – "Varauduttava täysimittaiseen oikeudenkäyntiin"

Korkea sähkön hinta ajaa myös sähköyhtiöitä  ahdinkoon – mihin se voi johtaa? 4:11
KATSO MYÖS: Korkea sähkön hinta ajaa myös sähköyhtiöitä ahdinkoon – mihin se voi johtaa? Videolla mainitut sähköyhtiöt eivät liity artikkelin tapaukseen.

Kuluttaja-asiamies on huolissaan ilmiöstä, jossa oikeuden väärinkäyttö aiheuttaa kohtuuttomia seurauksia niin kuluttajille, viranomaisille kuin oikeuslaitoksellekin. Kuluttaja on vaarassa joutua oikeuteen kiistäessään perusteettoman sähkölaskun.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV varoittaa sähköyhtiö 365 Hankinnan haastaneen kuluttajia perusteettomasti oikeuteen. KKV:n mukaan moni suomalainen on joutunut osaksi täysimittaista oikeudenkäyntiä, vaikka ovat kertoneet, ettei heillä ole edes ollut yhtiön sähkösopimusta.

KKV kertoi jo viime kesänä, että 365 Hankinta on laittanut vireille satoja velkomuskanteita, joiden perusteena on avoin lasku. Yhtiön laskutus- ja perintätavoista on paljastunut monenlaisia laittomuuksia.

365 Hankintaan liittyvien epäselvyyksien kirjo on KKV mukaan niin suuri, ettei se voi antaa kuluttajille yleisiä toimintaohjeita. Samasta syystä kuluttaja ei saa apua myöskään kuluttajaneuvonnasta.

"Kuluttaja saattaa tarvita oikeusapua"

Kilpailu- ja kuluttajavirasto huomauttaa, etteivät tuomioistuimet voi yleensä puuttua perusteettomiin kanteisiin, vaan niiden on annettava asiassa haaste. 

KKV suosittelee harkitsemaan kanteen kiistämistä, jos vaatimus on perusteeton. Kannetta on vastustettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun haaste on annettu kuluttajalle tiedoksi.

– Vastustaessaan vaatimusta kuluttajan on kuitenkin varauduttava täysimittaiseen oikeudenkäyntiin. Vaikka kanteiden perusteet ja näyttö olisivat selvästi puutteellisia, kuluttaja saattaa tarvita oikeudenkäynnissä oikeusapua, KKV kertoo tiedotteessa.

"Riidattomia" riita-asioita

Käräjäoikeudessa voidaan ratkoa riidattomia asioita kirjallisesti niin sanotussa summaarisessa menettelyssä.

– Summaarinen kanne on tavallista suppeampi ja se on helppo laittaa vireille väittämällä, että asia on riidaton, vaikka näin ei olisi. Perusteeksi näyttää käytännössä riittävän "avoin lasku", KKV selventää.

Ongelmallista on se, että jos suppealla haastehakemuksella vireille tullut asia riitautuu, se siirretään normaaliin riita-asioiden prosessiin. KKV:n mukaan lukuisat velkomusta vastustaneet kuluttajat ovat joutuneet oikeuteen.

Kuluttajalle raskas kokemus

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen kertoo KKV:n tiedotteessa, että oikeusjärjestelmän ei pitäisi mahdollistaa tällaisten painostuskeinojen hyväksikäyttöä. Oikeudenkäynti on asianosaiselle usein raskas kokemus, ja tapaukset työllistävät myös ruuhkaisia tuomioistuimia.

– Pe­rus­tee­ton oi­keu­teen haas­ta­mi­nen on yk­sit­täi­sel­le ku­lut­ta­jal­le va­ka­va paik­ka ja se tu­lee myös yhteis­kun­nal­le kal­liik­si, Väänänen toteaa.

– Olem­me ai­dos­ti huo­lis­sam­me, että vas­taa­va oi­keu­den vää­rin­käyt­tö yleis­tyy. Asi­aa pi­täi­si sel­vit­tää ja ryh­tyä toi­miin vää­rin­käy­tös­ten eh­käi­se­mi­sek­si, hän jatkaa.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Lue myös:

    Uusimmat