Pilaako työ unesi? Pohjoismainen tutkimus saattoi löytää ilmiölle syyn

Työelämä ahdistaa monia - mistä syntyy hyvä johtajuus ja ilmapiiri? 10:01
KATSO MYÖS VIDEO: Työelämä ahdistaa monia – mistä syntyy hyvä johtajuus ja ilmapiiri? Huomenta Suomen haastattelu tammikuulta.

Tutkimus selvitti johtajuustapojen ja työyhteisöltä saadun tuen vaikutusta palautumiseen ja sitä kautta uneen. Työpaikalla tapahtuvilla muutoksilla näyttäisi olevan yhteys uniongelmiin.

Nukutko huonosti työstressin takia? Tuoreen tutkimuksen mukaan syynä voi olla se, että et saa tarpeeksi tukea työkavereiltasi ja pomoiltasi. Tutkijoiden havainnoista kertoo CNN.

Tutkimuksen mukaan psykologisen ja sosiaalisen tuen saaminen työssä helpottaa irtautumaan työasioista työpäivän jälkeen, jolloin saat arvokasta aikaa stressin lievittämiseen ja unen laadun parantamiseen.

Pohjoismaista dataa työympäristöstä ja unesta

Toukokuussa JAMA Network Open -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa analysoitiin lähes 115 000 osallistujaa koskevaa dataa, joka kerättiin muutamista eri lähteistä: ruotsalaisesta Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health -kyselytutkimuksesta, Tanskassa tehdystä työympäristöä ja terveyttä koskevasta tutkimuksesta sekä suomalaisesta Kunta- ja hyvinvointialan henkilöstön seurantatutkimuksesta (FPS). Osallistujia seurattiin jopa kuuden vuoden ajan.

Tutkijat tarkastelivat ensinnäkin ylhäältä alas suuntautuvia resursseja, joilla tarkoitetaan johtajuusominaisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi arvostus, kyky kuunnella sekä menettelyllinen oikeudenmukaisuus eli kokemus työpaikan käytäntöjen oikeudenmukaisuudesta.

Lisäksi tarkasteltiin horisontaalisia resursseja, kuten työkavereilta saatua tukea ja yhteistyökulttuuria. Yhteistyöllä tarkoitettiin tiivistä yhteistyötä muiden kanssa parhaiden saavutettavissa olevien tulosten toteutumiseksi, uusien ideoiden kehittämiseksi tai niiden soveltamiseksi.

Uniongelmilla tarkoitettiin nukahtamisongelmia, vaikeutta pysyä unessa, huonolaatuista unta ja päiväsaikaan koettua väsymystä kahdesta neljään kertaa viikossa niin, että sitä kesti 1–3 kuukautta.

Työympäristön muutosten ja unen yhteys

Kahden vuoden aikana yli puolet osallistujista (53%) kertoi muutoksista työympäristössään. Jos muutokset olivat positiivisia jommassakummassa kategorioista (johtajuudessa ja reiluudessa tai työntekijöiden tuessa ja yhteistyössä), todennäköisyys jatkuville uniongelmille pieneni. Eniten uniongelmat vähentyivät silloin, kun henkilö koki parannuksia kaikilla neljällä osa-alueella työpaikallaan. 

Jos työpaikalla tapahtui negatiivisia muutoksia, uniongelmat lisääntyivät. Neljäsosalle niistä, joiden työympäristö kehittyi huonompaan suuntaan, kehittyi vaikeuksia riittävän levon saannin suhteen.

Tutkimuksen teosta vastannut jatko-opiskelija Tianwei Xu Tukholman yliopistosta kirjoittaa, että heidän tutkimuksensa oikeuttaa tulevat tutkimukset siitä, missä määrin työpaikan psykososiaalisten resurssien parantaminen voisi helpottaa unihäiriöiden remissiota tai toipumista ja estää unihäiriöiden kehittymistä, pahenemista tai pitkittymistä työntekijöiden keskuudessa.

Suurimmat pitkän ajan vaikutukset uneen yhdistyivät tutkimuksessa johtajuus- ja oikeudenmukaisuussektorilla tapahtuviin negatiivisiin muutoksiin. Ne näyttivät vaikuttavan uneen enemmän kuin negatiiviset muutokset työkaverisuhteiden tai yhteistyön osalta.

– Tämä havainto on uskottava, kun otetaan huomioon johtajien suurempi valta vaikuttaa myönteiseen työympäristöön, Xu kollegoineen kirjoittaa.

Työyhteisön tuki auttaa rentoutumaan töiden jälkeen

CNN kyseli tutkimuksesta uniasiantuntija Phyllis Zeeltä, joka työskentelee unilääketieteen laitoksen johtajana chicagolaisyliopistossa. Zee ei ollut mukana tutkimuksen teossa.

– Tämä tutkimus korostaa sitä, miten tärkeä rooli työympäristöllä ja stressillä on yleisen hyvinvoinnin edistämisen lisäksi, hän sanoo.

– Työpaikalla tehdyt työhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävät aloitteet voivat parantaa unta, mutta henkilökohtaisella tasolla voimme optimoida unemme laatua. Se puolestaan voi auttaa hallitsemaan stressiä ja loppu viimein lisätä resilienssiä päivittäin kohtaamiemme haasteiden suhteen, hän sanoo.

Katso myös video: Työelämässä on käynnissä historiallinen murros. Aiheesta puhuttiin Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Työelämässä menossa historiallinen murros 11:49
Haastattelussa tietokirjailijat Miia Savaspuro ja Sata Lindström.

Lähteet: CNNJAMA Network Open

Lue myös:

    Uusimmat