Kysely: Yhdeksän kymmenestä uupuu jo uran alkumetreillä – tunnistatko hälytysmerkit?

Kysely: Yhdeksän kymmenestä uupuu jo uran alkumetreillä – missä vika? 9:40
Miksi nuoret uupuvat jo työuran alkumetreillä? Katso keskustelu videolta.

Tuore kysely piirtää huolestuttavaa kuvaa nuorten ammattilaisten työssä jaksamisesta. Uutisaamussa kysyttiin, mikä saa työntekijät uupumaan jo uran alkuvaiheessa.

Academic Work Finlandin tuoreen kyselyn mukaan lähes yhdeksän kymmenestä työntekijästä on kokenut työuupumuksen tai ollut lähellä sitä jo uransa ensimmäisinä vuosina. Työuupumus on määritelmänsä mukaan pitkittyneen työstressin vuoksi kehittyvä häiriö, jossa ihmisen voimavarat ehtyvät.

Nuorten työntekijöiden psyykkisestä kuormituksesta on saatu viitteitä aiemmissakin tutkimuksissa, joskaan luvut eivät ole olleet yhtä dramaattisia, kertoo Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Pauliina Mattila-Holappa.

Syy nuorten ammattilaisten uupumiseen ei johdu pelkästään liian suuresta työkuormasta tai pitkäksi venyvistä työpäivistä. Jaksamisen kannalta iso vaikutus on myös työpaikan kulttuurillisilla tekijöillä. Huono johtaminen, negatiivinen ilmapiiri ja epäselvät odotukset kuormittavat.

Lisäksi työstä on tullut monella tavalla rajatonta. Työnteko ei katso aikaa eikä paikkaa. Rajattomilta voivat tuntua myös odotukset siitä, mihin ihmisen pitäisi pyrkiä tai pysytä. Ideaalit tarttuvat ihmisestä toiseen työpaikoilla, mutta myös esimerkiksi sosiaalisen median kautta.

– Mun mielestä nyt ei enää ole aika kysyä, onko nuorilla kohtuullisia odotuksia vaan onko työnantajilla kohtuullisia odotuksia nuorten suuntaan, Academic Work Finlandin toimitusjohtaja Laura Christie sanoo.

Miten saada nuoret jaksamaan työelämässä?

Ongelmakohtien tunnistaminen on ensimmäinen askel ratkaisujen löytämiseen.

Tuoreen kyselyn perusteella merkittävimpiä muutoksia kaivataan johtamiseen. Vastaajat kaipasivat työntekijälähtöistä johtamista eli matalaa hierarkiaa, aitoa kuuntelua, empatiaa ja työntekijöiden arvostamista.

Huomenta Suomi nähdään MTV3-kanavalla joka arkiaamu kello 6.25-9.30 välisenä aikana. 

Viikonloppuisin Huomenta Suomi nähdään kello 9-12. 

Ohjelma on katsottavissa myös MTV Katsomossa ja MTV Uutiset Livessä

Christie nostaa esille myös avoimen ja keskustelevan ilmapiirin merkityksen. Työntekijöiden on tärkeää voida puhua jaksamisestaan ilman pelkoa leimautumisesta. Tämä vaatii esihenkilöiltä taitoja, aikaa ja halua käydä keskusteluja.

Mattila-Holappa kehottaa työntekijöitä kertomaan havaitsemistaan pulmista varhaisessa vaiheessa – tueksi voi ottaa esimerkiksi työkaverin tai työsuojelun henkilöstön edustajan. Jos ongelmista vaietaan, voi lopputuloksena olla vyyhti, jonka alkupistettä on hankala löytää.

Etätyöaika on haastanut työpaikkojen yhteisöllisyyttä ja johtamista, jotka ovat tärkeitä työssä jaksamisen rakennuspalikoita. Kyselyssä havaittiin, että nuoret ammattilaiset haluavat työpaikoilta joustavuutta yhdistelläkseen lähi- ja etätyötä itselleen sopivammalla tavalla.

Christie rohkaisee yrityksiä käymään rohkeasti keskusteluja sen suhteen, miten sovittaa työntekijöille sopivat toimintatavat yhteen työpaikan kanssa.

Työuupumus näkyy usein ensimmäisenä unessa

Työuupumus kehittyy vähitellen. Mitä aikaisemmin siihen puututaan, sitä paremmat ovat toipumismahdollisuudet. Työuupumus ei ole sairaus, mutta se lisää esimerkiksi masennuksen, unihäiriöiden ja päihdeongelmien riskiä.

Mattila-Holappa kertoo, että usein hiipivä burnout näkyy ensimmäisenä unihäiriöinä.

Keskeisiä työuupumuksen oireita ovat kokonaisvaltainen ja hellittämätön väsymys, kyynistyminen ja työn mielekkyyden katoaminen sekä alentunut ammatillinen itsetunto, Terveyskirjasto listaa. Haasteiden jatkuessa voi ilmetä myös tiedollisten toimintojen ja tunne-elämän hallinnan vaikeuksia sekä erinäisiä stressioireita.

Työuupumukseen liittyvät oireet ovat monelle tuttuja ohimenevinä ilmiöinä. Ongelmaksi ne muodostuvat pitkittyessään.

Yhä useampi näyttää tunnistavan itsessään työuupumuksen oireita. Tämä voi olla hyväkin asia, jos ihmiset tajuavat voimavarojensa olevan ehtymäisillään jo varhaisessa vaiheessa ja tekevät toimia kohtuullisuuden löytämiseksi sekä työn ilon ja imun säilyttämiseksi.

Katso alla olevalta videolta tekniikka, joka voi auttaa ahdistukseen.

Ahdistaako? Kokeile 5-4-3-2-1 -metodia – katso 30 sekunnin ohje! 0:30
KATSO VIDEO: Ahdistaako? Kokeile 5-4-3-2-1 -metodia – katso 30 sekunnin ohje!

Lue myös:

    Uusimmat