Nämä asiat tekevät seksielämästä laadukkaampaa – oletko samaa mieltä kolmen kärjestä?

Kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset arvostavat omaa ja kumppanin tarpeiden huomioimista yhtenä tärkeimpänä hyvän seksielämän kriteerinä. Miesten ja naisten arvostamissa asioissa on myös eroja.

Kaalimadon kyselytutkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä siitä, millaiset asiat tekevät seksielämästä laadukkaampaa. Kyselyssä tärkeimmiksi asioiksi nousivat omien ja kumppanin tarpeiden huomioiminen, jota kannatti 59 prosenttia vastaajista, tuttu ja turvallinen kumppani (55 prosenttia) sekä toimiva kommunikointi (41 prosenttia). Kyselyyn vastasi tuhat suomalaista.

Oletko muuten tullut ajatelleeksi, että myös seksin aikaisella kommunikaatiolla on merkitystä petipuuhissa? Ainakin Arkansas'n yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että vaikka keskustelu seksistä ennen ja jälkeen aktin on yhteydessä hyvään seksielämään, kommunikointi, myös sanaton sellainen, kannattaa myös seksin aikana.

Lue lisää: Yksinkertainen tapa tekee seksielämästä parempaa – toimii myös petipuuhien aikana

Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen muistuttaa, että vaikka avoin kommunikaatio sekä itsensä ja toisen huomioiminen ovat oivallisia peruspilareita nautinnolliselle seksielämälle, ne eivät kuitenkaan itsessään ole ratkaisu kaikkeen.

– On hyvä pyrkiä maksimoimaan itselle ja kumppanille tärkeitä elementtejä seksissä. Pelkästään seksielämän laatua parantaviin tekijöihin keskittyminen ei silti suoraan korjaa esimerkiksi haluttomuuden mukanaan tuomia haasteita, sillä taustalla olevat syyt voivat olla hyvinkin monitasoisia, Lavikainen huomauttaa tiedotteessa.

Vaikka seksielämän laatua parantavien tekijöiden kolmen kärki on kaikilla tutkimuksen ikäryhmillä sama, sukupuolten välillä oli havaittavissa joitain eroja. Esimerkiksi naiset arvostavat kaikkia kolmen kärkeen kuuluvia asioita miehiä enemmän. Siinä missä vain 45 prosenttia miehistä kertoi esimerkiksi tutun ja turvallisen kumppanin parantavan seksin laatua, naisvastaajista näin koki 65 prosenttia.

Naisille esileikki on tärkeää – miehet arvostavat hyvää fyysistä kuntoa

Kyselytutkimus paljastaa myös, että sukupuolten välillä on muutakin eroa. Naiset arvostavat miehiä enemmän hyvää ja riittävää esileikkiä, kun taas miehet kokevat naisia enemmän hyvän fyysisen kunnon olevan seksielämän laatua parantava tekijä. Miehet arvostavat naisia enemmän myös säännöllistä seksiä sekä seksielämän vaihtelevuutta.

Lavikaisen mukaan eri ihmisillä emotionaalinen ja toiminnallinen puoli painottuvat eri tavoin. Tämä vaikuttaa luonnollisesti asioihin, joita omassa seksielämässään arvottaa.

Esimerkiksi miehet ovat tutkitusti biologisesti halukkaampia seksin suhteen ja kokevat useammin spontaania halua, jolloin voi helpommin tehdä mieli seksiä riippumatta ajasta, paikasta tai tilanteesta. Sen sijaan naiset kokevat useammin responsiivista halua ja tarvitsevat enemmän ulkoisia virikkeitä himon herättämiseen.

Lavikaisen mukaan käsitykset seksin laatua parantavista tekijöistä voivat myös heijastella todellisuuden lisäksi myös yhteiskunnan asettamia odotuksia.

– Moni suosittu seksiasento vaatii fyysistä kuntoa, joten on loogista, että seksi tuntuu mielekkäimmältä silloin, kun on fyysisesti jaksavaisessa kunnossa. Joku saattaa myös kokea, että ollakseen laadukasta seksin täytyy kestää mahdollisimman pitkään.

Onko haussa laiska seksi vai yhdyntäorgasmi? Lue vinkit eri tilanteisiin sopivista seksiasennoista.

Nuorimman ikäryhmän eli 18–24-vuotiaiden vastauksissa korostui turvallisen ja tutun kumppanin merkitys. Tästä ikäryhmästä jopa 70 prosenttia kokee tutun kumppanin parantavan seksin laatua. Nuorten seksielämän laatua kohottaa muita ikäryhmiä enemmän myös muun muassa terve ja hyvä itsetunto sekä toimiva ja avoin kommunikointi.

Sen sijaan 35–44-vuotiailla seksielämää parantaa muita ikäryhmiä enemmän säännöllinen seksi sekä vaihteleva seksielämä.

Omaa seksielämää parantaviin tekijöihin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä hyvä seksielämä tekee puolestaan hyvää terveydelle lukuisin eri tavoin. Lue lisää seksin terveyshyödyistä!

Lähde: Kaalimato

Lue myös:

    Uusimmat