Nämä kaksi eri tapaa haluta jokaisen on hyvä tunnistaa – "Saattaa turhaan luulla, ettei ole seksuaalista halua kokeva ihminen"

Väljähtyykö jokaisen suhteen seksielämä ajan myötä? 1:09
Katso myös: Väljähtyykö jokaisen suhteen seksielämä ajan myötä?

Seksin laatua voi heikentää moni tekijä, joista intohimon puute on kotimaisen kyselytutkimuksen mukaan yksi suurimmista. Entä tunnistatko itse kaksi erilaista tapaa kokea seksuaalista halukkuutta?

Etenkin pitkässä parisuhteessa seksielämä saattaa kokea hiljaisempia kausia tai rutiineiksi muodostuneiden seksitapojen aiheuttamaa tylsistymistä. Kaalimato.comin toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan 23 prosenttia suomalaisista on tavalla tai toisella tyytymätön seksielämäänsä. 

Tutkimuksessa paljastuivat erot miesten ja naisten välillä. Siinä missä miehistä suurin osa, 28 prosenttia, nimesi kumppanin haluttomuuden suurimmaksi seksin laatua heikentäväksi tekijäksi, naisista 30 prosenttia koki intohimon puutteen latistavan eniten omaa seksielämäänsä.

Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen muistuttaa tiedotteessa, ettei hetkellistä haluttomuudesta kannata vielä vetää johtopäätöksiä.

– Seksihalut voivat vaihdella kausittain, joten lyhytaikaisesta omasta tai kumppanin haluttomuudesta ei ole vielä syytä huolestua. Hyvä perusohje on, että yli puoli vuotta haluttomuuden jatkuttua sen syitä on suositeltavaa lähteä selvittämään, jos haluttomampi osapuoli kokee asian vaivaavan itseään.

Kommunikaatio vaikuttaa seksuaaliseen haluun

Seksuaalinen halu ei välttämättä synny tyhjästä, ja siihen vaikuttavat monet asiat. Esimerkiksi univaje ja stressi heikentävät luonnollisesti halukkuutta. Aiemmin tänä vuonna julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että naisten huonolaatuinen uni oli yhteydessä suurempaan seksuaalielämän häiriöiden todennäköisyyteen. Sen sijaan hyvin nukutut yöt olivat yhteydessä lisääntyneeseen seksuaaliseen aktiivisuuteen.

Oli syy seksihalujen puuttumiseen mikä hyvänsä, kommunikaatio omista tuntemuksista on avain tyydyttävämpään seksiin. Ja vaikka keskustelu seksistä ennen ja jälkeen aktin on yhteydessä hyvään seksielämään, kommunikointi kannattaa myös seksin aikana. Tähän lopputulemaan päätyi Arkansas’n yliopiston tutkimus. Tutkijat havaitsivat, että myös seksin aikaisella sanattomalla tai sanallisella kommunikaatiolla on merkitystä petipuuhissa. Seksuaalinen kommunikointi ennusti tutkimuksen mukaan seksuaalista tyydyttyneisyyttä.

Tunnetko jo spontaanin ja responsiivisen halun?

Lavikainen kehottaa pariskuntia keskustelemaan yhdessä omista haluistaan. Kumppanille on hyvä sanoittaa, millaiset asiat itsellä vaikuttavat seksihaluihin ja mitä himon syttymiseen tarvitaan. Seksuaaliterapeutti kertoo, että seksuaalinen halu voidaan jakaa sisältä kumpuavaan "spontaaniin" sekä ulkopuolelta syntyvään "responsiiviseen" haluun.

– Joku saattaa kokea kuuluvansa enemmän toiseen ääripäistä tai näiden välinen suhde voi vaihdella elämäntilanteiden mukana. Kumpikin tapa kokea seksuaalista halua on silti aivan yhtä oikein, Lavikainen kertoo.

Mitä nämä erilaiset halut sitten tarkoittavat? Spontaania halua kokevan voi helpommin tehdä mieli seksiä riippumatta ajasta, paikasta tai tilanteesta. Spontanisti haluava henkilö voi myös kokea tarvetta päästä purkamaan seksuaalista energiaansa säännöllisesti.

Sen sijaan responsiivista halua kokevat tarvitsevat enemmän ulkoisia virikkeitä himon herättämiseen. Ulkoiset virikkeet voivat olla esimerkiksi kumppanin kosketusta, eroottista kirjallisuutta tai pornoa. Naisille responsiivisen halun kokeminen on hieman miehiä yleisempää.

– Mikäli mahdollista responsiivisuutta ei tunnista itsessään, saattaa turhaan luulla, ettei ole seksuaalista halua kokeva ihminen. Kyse voi kuitenkin olla vain piilossa olevista haluista. Kumppanin kanssa olisi tärkeää, että läsnä on molempia osapuolia kiihottavia asioita ja mahdollisimman vähän halua jarruttavia tekijöitä, Lavikainen sanoo.

Myös nämä asiat heikentävät seksielämää

Kyselyyn vastanneet suomalaisnaiset nimesivät toiseksi yleisemmäksi seksielämän laatua heikentäväksi tekijäksi puutteellisen esileikin. Lämmittelyn puuttumisen kokee oman seksielämänsä haasteena viidennes kyselyyn vastanneista naisista. Miehistä esileikin puuttumista harmitteli vain kuusi prosenttia.

Myös seksikivut sekä puutteellisen tyydytyksen naiset nimesivät paljon miehiä enemmän. 

Miesten seksielämää heikentävätpuolestaan  naisia useammin heikko fyysinen kunto sekä liian suuret odotukset.

Kyselytutkimuksen vastausten perusteella seksin laatua heikentäviä tekijöitä löytyi eniten 18–34-vuotiaiden parissa. Kyseisessä ikäryhmässä seksielämää haittasivat etenkin heikko itsetunto, esileikin puuttuminen, psyykkiset ongelmat sekä seksikivut. Sitä vastoin vanhempien ikäryhmässä seksin laatua heikentää merkittävässä määrin vain oma tai kumppanin haluttomuus sekä vakituisen kumppanin puuttuminen.

Tässäkin yhteydessä Lavikainen muistuttaa, että monet tekijöistä on korjattavissa avointa kommunikaatiota lisäämällä. Myös brittiläinen seksiasiantuntija Tracey Cox on nimennyt tietyt intiimit keskustelut, jotka kumppanin kanssa olisi hyvä käydä. Montako näistä aiheista olette jo puineet kumppanisi kanssa?

Lavikainen muistuttaa kuitenkin, että jos haasteena on lääkitystä vaativat psyykkiset ongelmat, on hyvä tiedostaa, että kaikki mielialalääkkeet eivät vaikuta seksuaaliseen halukkuuteen samalla tavalla.

– Mikäli oma lääkitys syö seksihaluja ja asia vaivaa itseä, voi asian ottaa puheeksi lääkärin kanssa.

Kyselyyn vastasi tuhat suomalaista ja otos oli kansallisesti edustava.

Lähde: Kaalimato

Lue myös:

    Uusimmat