Minuuttimäärä, joka on helppo saavuttaa! Tutkimus: Jo vähäinen liikunta kumoaa istumisen terveyshaittoja ja pidentää elämää

Tuolista pitäisi nousta kerran tunnissa, mutta hyödyttääkö se? Testasimme viikon ajan 1:38
Tuolista pitäisi nousta kerran tunnissa, mutta onnistuuko se käytännössä? Testasimme viikon ajan. Katso, miten koe vaikutti!

Jo 11 minuutin päivittäinen liikunta voi auttaa vähentämään istuvasta elämäntyylistä koituvia terveyshaittoja, uutisoi muiden muassa The New York Times.

Vähäinenkin liikunta näyttää vähentävän runsaaseen istumiseen liittyvää kuolleisuutta, esittää British Journal of Sports Medicine -tiedejulkaisussa ilmestynyt tutkimuskatsaus.

Runsaan paikallaolon ja istumisen tiedetään lisäävän tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia sekä riskiä sairastua useisiin pitkäaikaissairauksiin, kuten tyypin 2 diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin ja masennukseen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Jatkuva istuminen on yhdistetty lisäksi esimerkiksi syöpäkuolemiin sekä heikentyneeseen aivoterveyteen.

Uuden tutkimuksen mukaan jo 11 minuutin päivittäinen liikunta saattaa auttaa kumoamaan istumisen haittoja, mutta enemmänkään ei ole pahitteeksi.

Yli puolen tunnin päivittäisellä liikunnalla paras vaikutus elinikään

Löydökset perustuvat yhdeksään aiempaan tutkimukseen. Yhteensä tutkimuksiin osallistui 44 370 keski-ikäistä ja tätä vanhempaa henkilöä, joita seurattiin 4–14,5 vuoden ajan. Tuona aikana 3451 osallistujaa kuoli.

Länsimaista kotoisin olevat henkilöt istuivat keskimäärin 8,5–10 tuntia päivässä ja käyttivät kohtalaiseen tai kuormittavaan liikuntaan keskimäärin 8–35 minuuttia päivässä. Osa ihmisistä liikkui päivän aikana vain pari minuuttia. Osallistujien fyysistä aktiivisuutta tarkasteltiin aktiivisuusmittareiden avulla.

Tutkijat jakoivat osallistujat kolmeen ryhmään sen perusteella, kuinka paljon he istuivat ja liikkuivat. Analyysissa tutkijat huomasivat odotusten mukaisesti, että runsas istuminen sekä vähäinen fyysinen aktiivisuus olivat yhteydessä korkeimpaan kuolleisuuteen.

Jo 11 minuutin päivittäinen liikunta näytti vähentävän ennenaikaisen kuoleman todennäköisyyttä, vaikka istumista olisikin runsaasti. Paras vaikutus elinikään oli 30–40 minuutin päivittäisellä reippaalla liikunnalla, joka pidensi elämää huolimatta paikallaolon määrästä.

Tutkimuksessa kontrolloitiin monia muita elinikään vaikuttavia tekijöitä, kuten tupakointia ja painoindeksiä.

Löydös haastaa aiemmat tutkimukset

Tulokset ovat mukavaa luettavaa vähänlaisesti liikkuville, mutta aiemmat tutkimukset eivät ole olleet aivan yhtä toiveikkaita.

Esimerkiksi vuonna 2017 tutkijat totesivat, että pitkä paikallaanolo vahingoittaa terveyttä liikuntaharrastuksesta huolimatta. Vuotta aiemmin ilmestyneessä tutkimuksessa todettiin, että ihmisten tulisi harrastaa päivittäin 60–75 minuuttia kohtuullisesti kuormittavaa liikuntaa vähentääkseen istuvan elämäntyylin epäsuotuisia terveysvaikutuksia.

Moni aiempi tutkimus, kuten myös jälkimmäisenä mainittu, kuitenkin perustuu ihmisten itsearvioinnille liikunnastaan. Ihmisillä on tapana yliarvioida fyysisen aktiivisuutensa määrä ja aliarvioida istumiseen käyttämänsä aika.

Nyt ilmestyneen tutkimuksen vahvuutena onkin, että sen aineisto perustuu osallistujien käyttämien aktiivisuusmittareiden keräämään tietoon. Tutkimus kuitenkin osoittaa vain yhteyden, ei syy-seuraussuhdetta liikunnan, istumisen ja kuolleisuuden välillä.

Vältä pitkää ja toistuvaa istumista niin paljon kuin mahdollista

Ihmisten olisi syytä välttää pitkää ja toistuvaa istumista tai paikallaanoloa niin paljon kuin mahdollista terveytensä vuoksi.

Hyötyliikunnan lisääminen, lyhyiden matkojen kulkeminen kävellen tai pyörällä, portaiden nouseminen ja työasentojen vaihteleminen ovat hyviä tapoja välttää pitkään jatkuvaa paikallaanoloa.

Lue uusimmat lifestyle-artikkelit.

Lue myös:

    Uusimmat