Istutko muistisi heikoksi? Tutkimuksessa havaittiin runsaan istumisen vaikuttavan aivoihin

Runsas istuminen on aiemmin linkitetty esimerkiksi sydäntautiriskiin sekä suurempaan kuolleisuuteen. Tuoreen tutkimuksen mukaan ylenmääräisestä istumisesta on haittaa myös aivojen terveydelle.

Kalifornian yliopiston pieni tutkimus on ikävää luettavaa istuen päivänsä viettäville. PLOS One -tiedejulkaisussa esitellyssä tutkimuksessa havaittiin, että runsas istuminen muuttaa ihmisaivojen muistia käsitteleviä alueita.

Tutkimuksen mukaan runsas istuminen ohentaa aivojen ohimolohkoja, jotka liittyvät olennaisesti muistitoimintoihin. Aivojen oheneminen voi kieliä myöhemmästä kognitiivisten taitojen heikkenemisestä sekä dementiasta.

Tutkimuksessa kyseltiin 35 tutkimushenkilöltä, kuinka paljon nämä olivat viikon aikana liikkuneet ja istuneet. Tutkittavien ikä vaihteli 45 vuodesta 75 vuoteen. Kyselyn jälkeen tutkijat kuvasivat tutkittavien aivot.

Tulosten mukaan pitkien aikojen viettäminen istualtaan on yhteydessä ohimolohkojen ohenemiseen – huolimatta siitä, kuinka fyysisesti aktiivinen ihminen muuten on.

Tutkimukseen osallistuneet kertoivat istuvansa keskimäärin kolmesta seitsemään tuntiin päivässä. Tutkijoiden mukaan jokainen istuttu tunti näkyi aivojen ohenemisena.

Lisätutkimuksia tarvitaan

Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että tutkimus ei suoraan todista istumisen ohentavan aivojen rakenteita. Sen sijaan se näyttää näiden asioiden välillä olevan yhteyden.

Ohimolohkojen oheneminen voisi johtua esimerkiksi siitä, että istuminen saattaisi vähentää uusien hermosolujen syntymistä, pienentää aivojen muovautuvuutta ja lisää tulehdusta.

– Tarvitsemme suuremman aineiston ja parempia tapoja mitata istumista. Pitkään istuminen näyttää siltikin olevan riskitekijä terveydelle. Runsas istuminen näyttäisi olevan haitallista aivoille, vaikka ihminen olisi muuten fyysisesti aktiivinen, sanoo tutkimusta johtanut Prabha SiddarthLos Angeles Times -lehden haastattelussa.

***


 

Lue myös:

    Uusimmat