Hälyttävä tutkimus antibioottien haitoista – tietyn syövän riski kasvaa jo yhden kuurin jälkeen

Ruotsalaistutkijat havaitsivat, että antibioottien käyttö on yhteydessä kohonneeseen riskiin sairastua paksusuolen alkuosan syöpään. Bakteeri-infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet vaikuttavat suoliston mikrobiomiin, mikä voi selittää kohonnutta syöpäriskiä.

Umeån yliopiston tutkijat esittävät, että antibioottien käyttö voi lisätä riskiä sairastua paksusuolen syöpään. Journal of the National Cancer Institute -tiedelehdessä ilmestyneet löydökset vahvistavat aiempaa näyttöä antibioottien ja suolistosyövän yhteydestä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin tietoja 40 000 ruotsalaisesta suolistosyöpäpotilaasta ajanjaksolla 2010–2016. Heidän tietojaan verrattiin 200 000 terveen aikuisen verrokkiryhmään. Tiedot henkilöille määrätyistä antibiooteista vuosina 2005–2016 kerättiin reseptirekisteristä.

Aineiston analysointi paljasti, että puoli vuotta antibiootteja syöneillä henkilöillä oli 17 prosenttia suurempi todennäköisyys sairastua paksusuolen alkuosan syöpään kuin heillä, joille ei ollut määrätty antibiootteja. Peräsuolen syövän kohdalla antibioottien vaikutus oli erilainen: miehillä käyttö ei vaikuttanut sairastumisriskiin, naisilla taas ilmaantuvuus oli jopa pienempi.

Kohonnut syöpäriski oli havaittavissa jo 5–10 vuotta antibioottien käytön jälkeen. Riski oli sitä suurempi, mitä enemmän antibiootteja oli syönyt, mutta jo yksi kuuri oli yhteydessä pieneen mutta tilastollisesti merkittävään syöpäriskin kasvuun.  

Antibiootit järkyttävät suoliston bakteeritasapainoa

Tarkempi perehtyminen eri antibioottien vaikutuksiin suolistossa johti tutkijat päätelmään, että nimenomaan suolistobakteereihin vaikuttavat antibiootit ovat yhteydessä kohonneeseen syöpäriskiin.

Antibioottien ja syövän yhteyttä tutkinut Cynthia Sears muistuttaa Live Sciencen haastattelussa, etteivät tuoreet löydökset osoita, että antibiootit suoraan aiheuttaisivat suolistosyöpää. On kuitenkin esitetty teorioita, joiden mukaan lääkkeet voivat tehdä paksusuolen alkuosasta haavoittuvaisemman syövälle.

Aikuisen ihmisen paksusuolen bakteeriyhdyskunnat painavat yhteensä noin 1,5 kiloa. Bakteerit tuottavat esimerkiksi hormoneja ja geenejä sekä vaikuttavat immuunijärjestelmään ja aineenvaihduntaan. Antibiootit tuhoavat infektioita aiheuttavia haitallisia bakteereja, mutta samalla ne vahingoittavat suoliston hyviä mikrobeja. Suoliston mikrobien muutokset on yhdistetty lukuisiin sairauksiin, myös syöpään.

Live Sciencelle puhuneen Searsin mukaan tasapainon järkkyminen voi johtaa DNA:ta vaurioittavaan tulehdukseen, joka synnyttää kasvaimia. Samanaikaisesti suolen sisäpinta muuttuu läpäisevämmäksi, jolloin haitalliset bakteerit pääsevät tunkeutumaan syvemmälle suolen rakenteisiin.

Paksusuolen alkuosa saattaa olla erityisen altis muutoksille, koska se joutuu sietämään eniten ohutsuolesta eteenpäin työntyneitä lääkeaineita. Paksusuolen läpi kulkiessaan antibioottien molekyylit alkavat tasaisesti hajota, kun suoli imeyttää seinämänsä kautta verenkiertoon ruokasulassa olevia ravintoaineita ja muita yhdisteitä.

Toimittaja matkasi suusta vessanpönttöön: Kurkkaa suoliston sisään 2:42
Tältä näyttää ruoan matka suusta vessanpönttöön.

Antibioottien turhaa käyttöä vältettävä

Jo yhden antibioottikuurin tiedetään muuttavan bakteeristoa viikoiksi ja kuukausiksi. Mitä pidempään ja enemmän antibiootteja käyttää, sitä haitallisempaa se on.

Antibiooteille on toki paikkansa bakteeri-infektioiden hoidossa, mutta turhaa käyttöä tulisi välttää. Jos antibiootteja käytetään ylimitoitetusti, vaarana on lisäksi antibioottiresistenssi eli bakteerien vastustuskyky lääkkeille. Tämä uhkaisi tavallistenkin sairauksien hoitoa.

Suomessa antibioottien käyttö on vähentynyt merkittävästi 2010-luvulla, mutta täälläkin arvioidaan, että kolmasosa avohoidon antibioottikulutuksesta menee virusten aiheuttamiin infektioihin, joihin kyseiset lääkkeet eivät tehoa.

Suolistosyöpien ilmaantuvuus on lisääntynyt

Järkevän antibioottien käytön lisäksi ruotsalaistutkijat korostavat suolistosyöpien seulontojen merkitystä. Suolistosyöpien ilmaantuvuus on länsimaissa lisääntynyt. Suomessa suolistosyöpä on toiseksi yleisin syöpätyyppi sekä miehillä että naisilla.

Suolistosyöpien yleistymistä selittää erityisesti länsimainen elintapa: niukasti kuituja ja paljon punaista lihaa sisältävä ruokavalio, ylipaino sekä vähäinen liikunta.

Tuoreen tutkimuksen puutteeksi voidaan laskea, ettei siinä otettu huomioon muita suolistosyövän riskiä kasvattavia tekijöitä. Edellä mainittujen lisäksi tupakointi, runsas alkoholin käyttö sekä tulehdukselliset suolistosairaudet nostavat sairastumisen todennäköisyyttä.

Tällaisia ovat suolistosyövän oireet 1:44
Videolla kerrotaan, miten suolistosyöpä oireilee.

Lue myös:

    Uusimmat