Tätä sairautta suomalaiset pelkäävät kaikista eniten – eikä huoli ole aiheeton

Perussairauksien riskiä lisäävät tekijät 2:10
Videolla kerrotaan, mitkä viisi tekijää altistavat pitkäaikaissairauksille.

MTV Uutisten teettämän kyselyn mukaan suomalaiset pelkäävän eniten sairastuvansa syöpään, sydän- ja verisuonitauteihin sekä muistisairauteen. Pelko ei ole aiheeton, mutta sairastumisriskiin voi onneksi itse vaikuttaa.

Pitkä ja terve elämä on monen unelma, mutta mihin sairauteen olisi kaikista hirveintä sairastua?

Yli 1900 suomalaista tavoittaneen kyselyn perusteella suomalaiset pelkäävät kaikista sairauksista eniten syöpää. Vastaajista joka kolmas nimesi syöpätaudit sairaudeksi, jonka pelkää eniten saavansa.

Toiseksi eniten suomalaisia näyttäisi karmivan ajatus muistisairauden puhkeamisesta. Kaikista vastaajista joka viides nimesi muistisairauden pelottavimmaksi sairaudeksi.

Kolmanneksi eniten mainintoja saivat sydän- ja verisuonitaudit, joita joka seitsemäs vastaaja piti pelottavimpina sairauksina.

Ikä vaikutti jonkin verran siihen, minkä sairauden ihmiset näkivät uhkaavimpana. Mitä vanhempi vastaaja oli, sitä enemmän hän pelkäsi muistisairautta. Nuorimmista vastaajista eli 18–24-vuotiaista joka kymmenes kertoi sen sijaan pelkäävänsä eniten mielenterveysongelmia, kun vanhemmissa vastaajaryhmissä näin teki vain muutama prosentti.

Yllättävänä voi pitää sitä, että tartuntataudit eivät näyttäneet pelottavan ihmisiä meneillään olevasta koronapandemiasta huolimatta. Myöskään diabetes ei säikäytä suomalaisia, vaikka tauti on yleinen.

Kolme yleisintä kuolinsyytä

Vastaajien peloille löytyy katetta kuolinsyytilastoista.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 suomalaisia eniten tappoivat verenkiertoelinten sairaudet ja kasvaimet. Verenkiertoelinten sairaudet aiheuttivat kuolemista 34 prosenttia eli enemmän kuin kasvaimet, jotka vastasivat 25 prosentista kaikista kuolemista. Jos tarkasteluun otettiin työikäiset suomalaiset, kasvaimet nousivat yleisimmäksi kuolinsyyksi.

Yleisin suomalaisia hautaan vievä verenkiertoelinten sairaus on sepelvaltimotauti, joka aiheutti vuonna 2019 lähes joka kuudennen kuoleman. Tavallisimmat kuolemaan johtaneet syövät olivat keuhkosyöpä sekä imu- ja vertamuodostavien kudosten syöpä.

Muistisairauksiin menehtyi toissavuonna 19 prosenttia kaikista kuolleista, mikä tekee muistisairauksista suomalaisten kolmanneksi yleisimmän kuolinsyyn.

Syöpien ja muistisairauksien määrä kasvaa

Pelko syöpään sairastumisesta on aiheellinen siksikin, että tulevaisuudessa arviolta jopa joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään. Jo tällä hetkellä noin 30 000 ihmistä sairastuu syöpään vuosittain. Hyvä uutinen on, että kaksi kolmesta kuitenkin paranee.

Sepelvaltimotauti on syöpien ohella Suomen tärkein kansansairaus. Sepelvaltimotauti johtuu valtimoiden seinämien kovettumisesta ja ahtautumisesta, ja sen ensimmäinen oire saattaa olla sydäninfarkti. Vaikka sydän- ja verisuonitaudit muodostavat suurimman yksittäisen kuolinsyiden ryhmän, niihin menehtyy yhä harvempi. Kuolleisuuden lasku selittyy riskitekijöiden vähenemisellä sekä parantuneella hoidolla.

Dementiakuolemien määrä on kasvanut nopeasti väestön ikääntymisen seurauksena. Naisia kuolee dementiaan miehiä enemmän, mikä johtuu pääasiassa siitä, että naiset elävät miehiä vanhemmiksi. Muistisairauksiin ei ole tällä hetkellä parantavaa hoitoa, mutta niiden oireita voidaan vähentää varhaisella diagnoosilla, hoidolla ja kuntoutuksella.

Sairauksilta suojaavat elintavat

Kaikille syöpä-, sydän- ja muistisairauksien riskitekijöille, kuten iälle ja perimälle – ihminen ei voi mitään. Sairastumisen todennäköisyyttä voi silti kukin pienentää elintavoillaan oli kyseessä mikä tahansa kolmesta pelottavimmasta taudista.

Säännöllinen liikunta, monipuolinen ja terveellinen ruokavalio, tupakoimattomuus, alkoholin käytön hillitseminen ja ylipainon välttäminen pienentävät riskiä sairastua lukuisiin eri tauteihin. Jos sairaus sattuu omalle kohdalle, on tärkeää hakeutua ajoissa hoitoon.

Muistisairauksien ehkäisyssä korostuu lisäksi monipuolinen aivojen käyttäminen kaikissa ikävaiheissa sekä aivojen suojaaminen vammoilta.

MTV Uutisten kyselyn perusteella suomalaiset näyttävät tietävän, miten terveydestä pidetään huolta. Tärkeimmiksi terveyttä edistäviksi elintavoiksi vastaajat nimesivät säännöllisen liikunnan, yöunista ja levosta huolehtimisen, monipuolisen ravinnon sekä lääkityksen. Nuorten vastauksissa korostui lisäksi sosiaalisten suhteiden merkitys.

MTV Uutisten teettämään kyselyyn vastasi 1924 suomalaista 14.6.–1.7.2021 välisenä aikana. Vastaajat ovat iän, sukupuolen ja asuinpaikan suhteen edustava otos täysi-ikäisistä suomalaisista. Tutkimus toteutettiin verkkopaneelissa. Tutkimuksen teki MTV:n toimeksiannosta Corefiner Oy.

Syövän oireet – millaisesta oireesta tulee huolestua? 2:17
Syöpä on usein alkuvaiheessaan vähäoireinen tai oireeton. Videolla kerrotaan, millaisista muutoksista tulisi huolestua.

Lue myös:

    Uusimmat