Syy Parkinsonin tautiin löytyi vihdoin? Suomalaisten havainto herättää suuria toiveita

Anna, 28, kertoo elämänsä mullistaneesta MS-tautihoidosta –"Tauti on pysähtynyt ja voin tosi hyvin" 4:51
Anna, 28, kertoo elämänsä mullistaneesta MS-tautihoidosta – "Tauti on pysähtynyt ja voin tosi hyvin"

Suomalaiset tutkijat löysivät bakteerilajin, joka on yhteydessä Parkinsonin tautiin. Havainnosta toivotaan apua hitaasti etenevän sairauden hoitamiseen.

Helsingin yliopiston tutkijat esittävät Frontiers in Cellular and Infection Microbiology -tiedejulkaisussa, että suoliston desulfovibrio-bakteereilla saattaa olla merkitystä Parkinsonin taudin synnyssä.

Tutkijat löysivät 20 Parkinson-potilaan ulostenäytteistä huomattavasti enemmän kyseistä bakteerilajia kuin terveiden ja samoja elintapoja noudattavien verrokkien näytteistä. Lisäksi desulfovibriot korreloivat taudin vakavuuden kanssa. Mitä pahemmat oireet olivat, sitä enemmän suolistossa oli desulfovibrioita.

Desulfovibriot ovat yleisiä ympäristön mikrobeja, joita on maaperässä ja vesistöissä, kertoo tutkimusta tehnyt Helsingin yliopiston elintarvikemikrobiologian professorin Per Saris. Syytä siihen, miksi kyseiset bakteerit alkavat lisääntyä Parkinson-potilaiden suolistossa, ei vielä tiedetä.

Bakteerien tuottama rikkivety johtaa proteiinikertymiin

Parkinsonin tauti on etenevä liikehäiriösairaus, joka johtuu keskiaivojen alueen hermosolujen vähittäisestä tuhoutumisesta. Hermosolutuho johtaa hermovälittäjäaine dopamiinin puutteeseen sekä tahdonalaisia liikkeitä säätelevien hermoratojen vaurioitumiseen.

Seurauksena on lepovapinaa, liikkeiden hidastumista ja lihasjäykkyyttä sekä lukuisia muita oireita, kuten ummetusta.

Parkinsonin taudin syytä ei tunneta, mutta esimerkiksi Helsingin yliopistossa tärkeäksi tutkimuskohteeksi on noussut proteiini nimeltä alfa-synukleiini, joka hoitaa erilaisia tehtäviä aivoissa liikkeitä säätelevillä alueilla.

Kyseiset proteiinit ovat alttiita saamaan virheellisiä muotoja, jonka vuoksi ne voivat takertua toisiinsa. Parkinsonin taudissa toisiinsa takertuneet alfa-synukleiinit kertyvät hermosolujen sisälle ja vaurioittavat niitä.

On esitetty, että alfa-synukleiinin saostuminen alkaisi suoliston hermosoluissa, joista se etenisi aivoihin. Tätä teoriaa suomalaistutkijoiden löydös tukee. Runsaat määrät desulfovibrio-bakteereja tuottavat suolistossa paljon rikkivetyä, joka edistää alfa-synukleiinin kasautumista. Desulfovibriot tuottavat lisäksi magnetiittia, joka sekin voi vaikuttaa proteiinin kasautumiseen.

Desulfovibrio-teorian kanssa yhteen käy myös tieto tupakoinnin Parkinsonin taudilta suojaavasta vaikutuksesta. Tupakan sisältämät yhdisteet reagoivat rikkivedyn kanssa vähentäen sen määrää elimistössä

Lisäksi suolistosolujen lähelle päässeet desulfovibriot aiheuttavat tulehdusta ja ummetusta. Tulehduksellisten suolistosairauksien on havaittu altistavan Parkinsonin taudille, ja useat potilaat kärsivät ummetuksesta.

Toiveena uudet hoitomuodot

Jos havainnot saavat vahvistusta jatkotutkimuksissa, löydös voisi auttaa kehittämään uusia hoitomuotoja Parkinsonin tautiin. Mahdollisia hoitomuotoja olisivat esimerkiksi antibiootit sekä ulosteensiirto. Jos asiat etenevät nopeasti ja sujuvasti, uusia hoitoja voisi olla saatavilla jo muutaman vuoden kuluttua.

Lisäksi tieto desulfovibrioiden yhteydestä Parkinsoniin voisi auttaa havaitsemaan ihmiset, joilla on suuri riski sairastua. 

Tällä hetkellä Parkinsonin tautiin ei ole parantavaa tai sairauden kulkua pysäyttävää hoitoa. Tupakoinnin – jota ei muiden terveyshaittojensa vuoksi voi suositella – lisäksi tiedossa ei ole elämäntapoja, jotka suojaisivat Parkinsonin tautiin sairastumiselta.

Löydösten perusteella Saris suosittelee pitämään huolta suoliston terveydestä eli välttämään turhia antibioottikuureja ja stressiä, syömään paljon kuituja sekä liikkumaan säännöllisesti.

Keskimäärin yksi prosentti yli 60-vuotiaista sairastaa Parkinsonin tautia. Suomessa yli 16 000 ihmistä saa erityiskorvattavia Parkinson-lääkkeitä, joilla helpotetaan taudin aiheuttamia oireita.

Suomalaisten löydöksistä ensimmäisenä kertoi Helsingin Sanomat.

Suolistosyöpä on toiseksi yleisin syöpä sekä miehillä että naisilla. Videolla kerrotaan, miten sairaus oireilee.

Tällaisia ovat suolistosyövän oireet 1:44

Lue myös:

    Uusimmat