Yksi tekijä makuuhuoneessa voi johtaa liikakilojen kertymiseen – syyllistytkö sinäkin?

Tuore yhdysvaltalaistutkimus vahvistaa käsitystä, jonka mukaan yöllinen altistuminen valolle voi johtaa painonnousuun. Tutkimuksesta uutisoi muiden muassa uutissivusto CNN.

Television tai kirkkaan yövalon pitäminen päällä läpi yön voi johtaa painonnousuun ja lihavuuteen, vihjaa JAMA Internal Medicine -tiedelehdessä julkaistu yhdysvaltalaistutkimus.

Esimerkiksi television valolle altistuminen nukkuessa oli yhteydessä viiden kilogramman painonnousuun viiden vuoden tutkimusajanjakson aikana. Päällä olevan television äärellä nukkuvilla oli 17 prosenttia suurempi todennäköisyys viiden kilon kerryttämiseen viiden vuoden aikana kuin pimeässä huoneessa nukkuvilla.

Kilojen kertyminen lisäsi riskiä ylipainoon ja lihavuuteen. Ylipainon rajana pidetään yleensä painoindeksiä 25 ja lihavuuden rajana painoindeksiä 30. Yölliselle valolle altistuneilla oli tutkimuksessa 22 prosenttia suurempi todennäköisyys ylipainoon ja 33 prosenttia suurempi todennäköisyys lihavuuteen kuin pimeässä nukkuneilla verrokeillaan.

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimuksessa perehdyttiin 43 722 naisesta vuosina 2003–2009 kerättyihin tietoihin. Naiset edustivat kaikkia Yhdysvaltojen osavaltioita sekä Puerto Ricoa ja olivat iältään 35–74-vuotiaita.

Naisten paino mitattiin tutkimuksen alussa. Osallistujia seurattiin keskimäärin 5,7 vuoden ajan.

Naiset vastasivat kysymyksiin yöllisestä valolle altistumisestaan kyselykaavakkeella. Kaavakkeessa oli neljä eri kategoriaa: ei valoa, pieni yövalo huoneessa, valo huoneen ulkopuolella ja huoneessa olevasta televisiosta tuleva valo. Mitä useammalle keinotekoisen valon lähteelle naiset altistuivat, sitä korkeampi oli heidän riskinsä kilojen kerryttämiseen.

Yhteys painon kertymisen ja yölliselle valolle altistumisen välillä havaittiin, vaikka tutkijat sulkivat pois muuta yhteyttä selittävät tekijät.

Yhteyttä voi selittää monella tavalla

Yksi mahdollinen selitys yöllisen valolle altistumisen ja painon kertymisen yhteydelle on, että valo vähentää unen kestoa. Vähäinen uni voi häiritä nälkä- ja kylläisyyshormonien toimintaa, mikä puolestaan johtaa suurempaan ruokahaluun. Väsymys saattaa myös vähentää liikunnan määrää.

Yölliselle valolle altistuminen saattaa lisäksi vaikuttaa uni- ja stressihormoneihin tai suoraan aineenvaihduntaan tavoilla, jotka johtavat painon kertymiseen.

Samankaltaisia tuloksia saatu ennenkin

Tutkimus ei osoita, että yöllinen altistuminen valolle johtaisi ylipainoon, vaan ainoastaan yhteyden näiden kahden välillä. Lisää tutkimustyötä tarvitaan yhteyden varmentamiseksi.

Tutkijoiden löydökset ovat joka tapauksessa linjassa aiempien löydösten kanssa. Esimerkiksi vuonna 2016 Journal of Clinical Endocrionology and Metabolism -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että lisääntynyt altistuminen yölliselle valolle oli yhteydessä kymmenellä prosentilla nousseeseen painoindeksiin kymmenen vuoden aikana vanhemmilla aikuisilla.

Vuonna 2012 julkaistussa tutkimuksessa puolestaan todettiin, että riittävä uni auttaa pudottamaan painoa.

Terveellinen ruokavalio ja liikunta ovat tärkeitä painonhallintakeinoja, mutta unen merkitystä ei pidä väheksyä.

Lue uusimmat lifestyle-artikkelit.

Lähteet: CNN, Live Science

Lue myös:

    Uusimmat