Uudet tutkimukset: Koulujen avaamisella voi olla katastrofaalisia vaikutuksia – lapset levittävät koronavirusta jopa oireettomina

Mistä koronaviruksen voi tunnistaa? Katso tästä listaus tyypillisimmistä oireista 0:58
Mistä koronaviruksen voi tunnistaa? Katso videolta listaus tyypillisimmistä oireista.

Vaikka lapset sairastavat covid-19-taudin pääsääntöisesti lievänä, ei se tarkoita, etteivätkö he voisi levittää virusta. Tuoreet tutkimukset vihjaavat, että koulujen avaaminen voi lisätä tautitapauksia nopeasti. Tutkimuksista uutisoi The New York Times.

Uusi koronavirus ja sen aiheuttama covid-19 ovat riski erityisesti ikääntyneille ja perussairaille ihmisille. Vain harva lapsi näyttäisi saavan infektion, ja suuri osa tartunnan saaneista lapsista sairastaa koronavirustaudin lievänä. Koska tauti vaikuttaa olevan lapsille vaaraton, on kouluja ja päiväkoteja ryhdytty ympäri maailman avaamaan.

Kaksi uutta tutkimusta kuitenkin vihjaavat varoittavasti, että lapset voivat kaikesta huolimatta levittää virusta ja että koulujen avaaminen tulee kasvattamaan koronatapausten määrää nopeasti.

Koulujen avaaminen kolminkertaistaisi lasten tartuntariskin

Arvostetussa Science-lehdessä viime viikolla julkaistu vertaisarvioitu kiinalaistutkimus toteaa, että vaikka koulujen kiinnipitäminen ei estä yksinään taudin leviämistä, se hidastaa sitä jopa 40–60 prosentilla.

Mallinnus perustuu Wuhanista ja Shanghaista kerättyyn dataan ennen koronavirusepidemiaa ja sen aikana. Tutkijat laskivat, että lasten alttius koronavirusinfektiolle on kolmannes siitä, mitä se on aikuisilla. Mutta jos oppilaitokset olisivat auki, lasten fyysisten kontaktien määrä kasvaisi moninkertaisesti, mikä tarkoittaisi lasten tartuntariskin kolminkertaistumista.

Erityisesti maissa, joissa koronatilanne on jo ennestään paha – kuten Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa – tuon riskin ottaminen voi olla hyvin vaarallista.

Myös lapset näyttävät levittävän virusta – myös oireettomina

Saksalaisten tutkijoiden alustavat, vertaisarvioimattomat löydökset tukevat käsitystä lasten merkityksestä epidemian leviämisessä. Tutkijoiden mukaan infektion saaneen ihmisen elimistössä on yhtä paljon koronavirusta potilaan iästä tai oireista riippumatta.

Tutkijat olettavat, että lapset ovat yhtä tartuttavia kuin aikuiset ja varoittavat koulujen ja päiväkotien vapaasta avaamisesta nykytilanteessa. Löydös kun vihjaa, että lapset ja myös oireettomat lapset voivat levittää koronavirusta.

Miksi koulut halutaan avata?

Joka tapauksessa harvan lapsen on raportoitu sairastuneen koronavirukseen ainakaan vakavasti. Myös lasten merkitys taudin leviämisessä on useissa tutkimuksissa arvioitu pieneksi. Ongelmana on, että osa tutkimuksista on tehty eristystoimien toimeenpanemisen jälkeen, minkä vuoksi ne eivät vastaa tilannetta, jossa esimerkiksi koulut olisivat auki.

Esimerkiksi Alankomaiden hallituksen toimeenpanemaa tutkimusta, jossa alle 20-vuotiaiden merkitys koronan leviämisessä arvioitiin vähäiseksi, on moitittu huonosti suunnitelluksi, sillä siinä tarkasteltiin kotitalouksissa tapahtuneita tartuntoja.

Brittitutkijoiden 78 tutkimuksen katsauksessa puolestaan todettiin, että lasten merkitys tartuntojen leviämisessä on epäselvä, mutta tuskin merkittävä. Yksi tutkijoista kuitenkin näkee, että tulokset on ymmärretty väärin, kertoo Business Insider. Lastenlääkäri Alasdair Mundron mukaan lapset voivat ja hyvin todennäköisesti levittävätkin virusta.

Toki koulujen avaamisaikeissa merkitsevät muutkin tekijät kuin koronavirus. Eri alojen asiantuntijat ovat varoitelleet lapsille kasautuvista haitoista epidemian aikana. Oppimiserot kasvavat, perheväkivalta jää piiloon, ravitsemustilanne huonontuu ja sosiaalinen ympäristö puuttuu. Tämä kaikki vaikuttaa lapsen kehitykseen ja mielenterveyteen. Suomalaiset lastenlääkärit ovat osaltaan vedonneet, että koulusulun haitat saattavat olla hyötyjä suuremmat.

Science-lehti luonnehtii koulujen avaamisen antavan käsitystä koronaviruksen todellisesta luonteesta. Jos lapset todella ovat tehokkaita levittämään tautia, tulevat tautitapaukset kasvamaan äkillisesti vain viikoissa. Mutta jos tilanne pysyy hallinnassa, saadaan siihen toivottua helpotusta.

Korona-ajan koulunkäynti on kaukana normaalista

Suomessa koulujen on tarkoitus avata ovensa 14. toukokuuta. Normaaliksi koulunkäynti ei edelleenkään palaa, sillä oppilaitoksissa pyritään noudattamaan turvavälejä ja erityisen hyvää hygieniaa.

The New Yorkin Timesin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan oppilaiden koulukäyntiä tulisi porrastaa siten, että rakennuksessa olisi vähemmän ihmisiä kerrallaan. Lisäksi oppilaiden tulisi istua luokissa ja kouluruokalassa parin metrin päässä toisistaan. Kouluissa pitäisi myös välttää oppilaiden kokoontumista isoihin ryhmiin, mikä voi tarkoittaa erikoisjärjestelyjä esimerkiksi välituntien aikana.

Useat opettajat ovat olleet koulujen avaamisesta huolissaan. Perussairauksista kärsivien tai iäkkäiden opettajien tulisi sallia jäädä pois koulusta epidemian aikana ja antaa heille mahdollisesti muita työtehtäviä luokan ulkopuolella. Myös perussairaiden lapsien tulisi jatkaa etäopetuksen parissa.

Lue myös:

    Uusimmat