Tutkijat tunnistivat seitsemän terveellistä elämäntapaa, jotka voivat ehkäistä masennusta

Tutkimus selvitti, miten eletään terveenä 90-vuotiaaksi 7:39
KATSO MYÖS: Tutkimus selvitti, miten eletään terveenä 90-vuotiaaksi – viimeistään tässä iässä on syytä alkaa kiinnittää huomiota itseensä.

Tutkijat ovat tunnistaneet seitsemän osa-aluetta, joihin keskittymällä voi ehkäistä masennusta tai helpottaa masennuksen oireita. Tutkimuksesta uutisoi Newsweek.

Nature Mental Health -julkaisussa esitelty tutkimus havaitsi, että terveelliset elämäntavat vähentävät riskiä sairastua mielenterveysongelmiin. Tutkimuksen toteutti kansainvälinen tutkijatiimi, mukana oli tutkijoita esimerkiksi Cambridgen yliopistosta Englannista sekä Kiinan Fudan-yliopistosta. 

Tutkijat tunnistivat seitsemän osa-aluetta, jotka auttavat helpottamaan masennuksen oireita: 

  1. hillitty alkoholin käyttö
  2. terveellinen ruokavalio
  3. säännöllinen fyysinen aktiivisuus
  4. hyvät unet
  5. säännölliset sosiaaliset yhteydet
  6. tupakoimattomuus
  7. istuvan elämäntyylin välttely

– On parasta ehkäistä masennukseen sairastumista tai hakea apua heti, kun tajuaa masennuksen kehittyvän. Terveellinen elämäntyyli vähentää mahdollisuutta masentua 57 prosentilla, toteaa Newsweekille yksi tutkijoista, Barbara Sahakian Cambridgen yliopiston psykiatrian laitokselta. 

Sahakianin mukaan parasta, mitä ihminen voi tehdä, onkin sitoutua terveellisiin elämäntapoihin, jotta masennuksen oireet pysyisivät loitolla. Jos ihminen on jo masentunut, on terveellisestä elämäntyylistä Sahakianin mukaan silti hyötyä. Tässä tapauksessa ihmisen hoitoa tulisi kuitenkin saada myös muulla tavoin, esimerkiksi terapian avulla tai lääkkein.

Hyvät yöunet merkittävin tekijä

Tutkijat analysoivat, kuinka mainitut seitsemän tekijää toimivat masennuksen ehkäisyssä. Tutkimuksessa tarkasteltiin näitä elämäntapatekijöitä yhdistettynä genetiikkaan, aivojen rakenteeseen ja immuunisysteemiin.

Tutkijat kääntyivät UK Biopankin datan puoleen ja tarkastelivat dataa 290 000 ihmisestä, joista 13 000:lla oli masennus. Yhdeksän vuoden aikana tutkijat tunnistivat seitsemän elämäntapatekijää, jotka voitiin yhdistää matalampaan riskiin sairastua masennukseen.

Lähempi tarkastelu osoitti, että kaikista seitsemästä hyvät yöunet olivat merkittävin tekijä. Kun henkilö nukkui säännöllisesti 7–9 tuntia yössä, riski yksittäisiin masennuskausiin ja hoitoresistenttiin masennukseen väheni 22 prosentilla.

Toistuvaa masennusta ehkäisivät parhaiten sosiaaliset yhteydet, jotka vähensivät masennuksen riskiä 18 prosentilla, kun kohtuullinen alkoholinkäyttö vähensi riskiä 11 prosentilla, terveellinen ruokavalio kuudella prosentilla, säännöllinen liikunta 14 prosentilla, tupakoimattomuus 20 prosentilla ja istumisen vähentäminen 13 prosentilla. 

Osallistujat jaettiin vielä kolmeen ryhmään sen mukaan, kuinka monta elämäntyylitekijää olivat omaksuneet: epäsuotuisaan, keskitasoon ja suotuisaan.

Keskitason ryhmällä oli 41 prosenttia pienempi riski sairastua masennukseen kuin epäsuotuisalla ryhmällä. Suotuisalla ryhmällä riski sairastua oli jopa 57 prosenttia pienempi. Eli mitä enemmän terveitä tapoja oli omaksunut, sitä pienempi oli masennuksen riski.

Nappaa ravitsemusterapeutin vinkit elämäntaparemonttiin. Juttu jatkuu videon alla.

Ravitsemusterapeutti: näin onnistut elämäntaparemontissa 4:13
Miten onnistua painonpudotuksessa? Terveystalon ravitsemusterapeutti Sirpa Soini kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa vinkkejä onnistuneeseen elämäntaparemonttiin

Terveet elämäntavat tärkeämmät kuin geenit?

Lisäksi tiimi tutki osallistujien DNA:n antaen jokaiselle oman geneettisen riskin pisteytyksen, joka perustui siihen, montako masennukseen liitettyä geneettistä varianttia henkilö kantoi. He, joilla tämä pisteytys oli matalin, sairastuivat masennukseen 25 prosenttia epätodennäköisemmin verrattuna korkeimmat pisteet saaneisiin. Vaikutus oli kuitenkin paljon pienempi kuin elämäntapatekijöillä. Olipa pisteytys matala, keskitasoa tai korkea, tutkijat havaitsivat, että terveet elämäntavat ehkäisivät masennuksen riskiä. 

– Vaikka DNA:mme – geneettinen käsi, joka meille on jaettu – voi lisätä riskiämme masennukseen, olemme osoittaneet, että terveellinen elämäntyyli on mahdollisesti tärkemäpää, Sahakian sanoo Cambridgen yliopiston tiedotteessa.

Tutkijat havaitsivat myös, että elämäntapatekijät vaikuttivat suoraan vastustuskykyyn. Esimerkiksi korkeat stressitasot voivat vaikuttaa kehon kykyyn säädellä verensokeria, mikä voi mahdollisesti johtaa vastustuskyvyn heikkenemiseen. Myös aiemmat tutkimukset tukevat havaintoa. 

Vähäinen liikunta ja univaje voivat puolestaan vahingoittaa kehon kykyä reagoida stressiin. Unen puutteen on puolestaan todettu lisäävän esimerkiksi tulehdusten riskiä.

– Tiedämme, että masennus vai alkaa jopa niin aikaisin kuin nuoruudessa tai aikaisessa aikuisuudessa, joten nuorten sivistämisen terveen elämäntyylin tärkeydestä ja sen vaikutuksesta mielenterveyteen tulisi alkaa kouluissa, sanoo professori Jiangfeng Feng Fudanin ja Warwickin yliopistosta.

Yksi terveellisen elämäntyylin osa-alueista on tupakoimattomuus. Kerroimme aiemmin toisesta tutkimuksesta, jonka mukaan tupakointi lisääkin riskiä mielenterveysongelmiin.

Katso myös: Miten masennusta ja lihavuutta voidaan hoitaa yhdessä?

Miten hoitaa masentunutta lihavaa? 1:06
Lihavuuteen liittyvä masennus iso kuluerä – miten hoitaa syyllistämättä? Vieraana professori Kirsi Pietiläinen Helsingin yliopistosta sekä Suomen Painoklinikan ylilääkäri André Heikius.

Lue myös:

    Uusimmat