Sähköautojen kolarikorjaukset ovat kalliita, mikä näkyy myös vakuutusmaksuissa: "Käytännössä korjaamon tulee olla erikoistunut"

LAPD kiinnostui"lentävästä"Teslasta – pieleen mennyt stuntti romutti vuokra-auton 0:40
KATSO MYÖS: Los Angelesin poliisi kiinnostui "lentävästä" Teslasta. Pieleen mennyt stunttu romutti arvokkaan vuokra-auton.

Mitä enemmän sähköautoja on liikenteessä, sitä enemmän niillä ajetaan kolareita. Niiden korjaaminen on kuitenkin usein kalliimpaa kuin perinteisen polttomoottoriauton.

Sähköauton kolarikorjaus on noin 1,5 kertaa kalliimpaa kuin polttomoottoriauton, ilmenee Liikennevakuutuskeskuksen (LVK) selvityksessä.

– Sähköauton osat ovat kalliita ja niiden korjaaminen on työläämpää erilaisten varomääräysten vuoksi. Lisäksi ne vaihtelevat merkkikohtaisesti, sanoo LVK:n tekninen päällikkö Tuomo Toivanen.

Täyssähköautojen onnettomuudet yleistyvät sitä mukaan, kun niiden lukumäärä kasvaa. Samalla paineet vakuutusmaksujen korotuksille kasvavat. Sähköautojen onnettomuustiheyttä lisää se, että niillä ajetaan paljon kaupungissa.

Korkeampien korjaus- ja lunastuskustannusten sekä suuremman onnettomuustodennäköisyyden vuoksi sähköautojen omaisuusvahinkojen korvaukset ovat LVK:n mukaan noin kaksinkertaiset muihin henkilöautoihin verrattuna.

Norjassa sähköautojen palo- ja korjausvahinkojen korvaukset ovat 2,5-kertaiset muihin autoihin verrattuna. Norjassa täyssähköautoja on merkittävästi enemmän kuin Suomessa.

– Pelkästään parkkihallit ovat niin ahtaita, että erilaisia töytäisylommoja tulee tiuhaan, sanoo sähköautoihin erikoistuneen Autoklinikan Vantaan Kaivokselan korjaamon korjaamopäällikkö Marko Tuokko.

Hyvin moni kolhu korjataan joko liikenne- tai vapaaehtoisesta vakuutuksesta. Niinpä vakuutusyhtiölle ei kelpaa mikä tahansa korjaamo.

– Korjauksissa, joissa joudutaan kajoamaan korkeajännitejärjestelmiin, pitää korjaamolla olla osaamista korkeajännitejärjestelmistä valmistajan vaatimukset huomioiden. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi sähköauton jännitteettömäksi teko tai epäilys korkeajännitejärjestelmän vaurioista, sanoo vakuutusyhtiö Pohjolan ajoneuvokorvauspaleluista vastaava johtaja Maarit Lepistö.

Ei liian kuumaan uuniin

Sähköauton akku toimii hyvin, kun lämpötila on alle 55 astetta. Jos lämpötila ylittää 70 astetta, akkukennot saattavat vaurioitua. Jotta kriittinen 70 asteen lämpötila ei ylity, auto saa olla kuivaimessa (uunissa) enintään 60 minuuttia. Näin lukee erään saksalaisen sähköautovalmistajan korjausmaalausohjeessa.

Useimmat vauriokorjaamot ja automaalaamot kuivaavat värin päälle tulevan lakan selvästi matalammassa (50 astetta) uunilämpötilassa, kun kyseessä on sähköauto. Matala lämpötilaa lisää kuivaamiseen käytettävää aikaa.

Mikäli korjauksessa on käytetty aineita, joiden kuivuminen kestää yli 60 minuuttia, on käytettävä vaihtoehtoisia kuivausmenetelmiä (ei uunitusta), kuten infrapuna- tai kaasukuivaussäteily, lukee maahantuojan ohjeissa. Kaikilla korjaamoilla sivusta suunnattavia säteilylämmittimiä ei ole.

– Kyllä sähköautojen kanssa tarvitaan erilaisia uusia kommervenkkejä, sanoo OP Yrityspankin rahoitusjohtaja Pasi Koppström.

– Toistaiseksi emme ole saaneet sähköauton maalaamisesta erillistä sähköautolisää, vaikka se vie selvästi enemmän aikaa valmisteluineen, sanoo Incarin Rovaniemen yksikön korjaamopäällikkö Teemu Kulmala.

Koulutustarve lisääntynyt

Kun sähkö- tai hybridiauto otetaan vastaan, siihen on heti kiinnitettävä suurjännitteestä varoittava merkki. Samalla työalue eristetään. Lisäksi valmistajan ohjeessa lukee, että suurjännitejärjestelmän saa tarkastaa ja jännitteen sammuttaa vain pätevä suurjänniteasiantuntija.

Työstökoneet, muokkauslaiteet ja teräväreunaiset työkalut sekä lämpöä säteilevät välineet, esimerkiksi hitsaus, juottaminen, kuumailma ja kuumaliima, ovat kiellettyjä, kun vauriokorjataan sähköautoa. Niinpä on kehitettävä vaihtoehtoisia menetelmiä.

– Jokaisella autovalmistajalla ovat omat ohjeet, miten kukin vauriokorjaus tehdään. Jos se vie enemmän aikaa, siitä on neuvoteltava vakuutusyhtiön kanssa, sanoo Incarin kehityspäällikkö Mika Saastamoinen.

– Autojen valtava teknistyminen, ei vain sähköautot, on lisännyt koulutustarvetta, joka on nykyisin jatkuvaa. Muuten ei pysy kehityksessä mukana, sanoo Autoklinikan toimitusjohtaja Patrik Puskala.

Autoklinikka on Incarin ohella Suomen johtava itsenäinen vauriokorjaamoketju. Incarilla on 40 toimipistettä, joissa on yhteensä 350 työntekijää. Autoklinikalla on puolestaan 55 korjaamoa ja 400 työntekijää. Lisäksi Autoklinikka on osa pohjoismaista Werksta-konsernia.

Autoklinikka korjasi viime vuonna Suomessa noin 42 000 autoa.

Autoklinikka on Teslan auktorisoima vauriokorjaamo, sillä Teslalla ei ole Suomessa omaa vauriokorjaamoa. Lisäksi Werksta-korjaamot ovat korjanneet Tesla-sähköautoja jo vuodesta 2014 eri korjaamoissaan. Monilla automerkeillä on Suomessa omia merkkikohtaisia vauriokorjaamoja.

Autoklinikalle on Puskalan mukaan tärkeää kehittää laaja-alaisesti osaamistaan, sillä se tekee vaurikorjauksia ja vaihtaa tuulilaseja kaikkiin automerkkeihin, ei vain Tesloihin.

Koulutus ja päästy autovalmistajien tietojärjestelmiin maksaa.

– Se voi pitemmän päälle johtaa siihen, että vauriokorjausala keskittyy. Pienillä korjaamoilla ei ole vara hankkia kaikkea tarvittavaa tietoa ja lupia sähköautojen korjaamiseen, Toivanen sanoo.

Nousevatko sähköautojen vakuutusmaksut?

Onko täyssähköautojen korjaaminen osoittautunut kalliimmaksi kuin vastaavan bensiiniauton, Fennian palvelujohtaja Laila Tupola?

– Sähköajoneuvojen vauriokorjausten kustannukset korirakenteen osalta eivät merkittävästi poikkea polttomoottoriajoneuvojen korjauskustannuksista. Korjauskustannuksia nostavia tekijöitä tulee akku- ja sähköteknologian korjauskustannuksista, tällöin sähköautojen korjaaminen on usein kalliimpaa, varsinkin isommissa vauriotilanteissa.

Onko paineita autovakuutusten hinnan tarkistamiseen?

– Tarkastelemme vakuutusmaksujemme riskivastaavuutta jatkuvasti kaikkien eri hintaan vaikuttavien tekijöiden suhteen. Käyttövoima on yksi näistä tekijöistä. Olemme päivittäneet vakuutusmaksuja vuoden 2022 alussa huomioiden muun muassa käyttövoiman vaikutuksen. Käytännössä sähköautojen vakuutusmaksut nousevat hieman.

Pitääkö sähköauton vauriokorjauksessa käyttää siihen erikoistunutta korjaamoa?

– Lain edellyttämä sähkön vaaroihin perehtyminen täyttyy, kun henkilö suorittaa autoalan sähkötyöturvallisuuskoulutuksen (SFS 6002). Pelkkä edellä mainittu koulutus ei kuitenkaan riitä "yleispätevyydeksi" kaikkien ajoneuvojen sähkötöihin, vaan korjaajan on tämän lisäksi perehdyttävä kyseisen ajoneuvomallin sähköjärjestelmään esimerkiksi maahantuojan järjestämässä koulutuksessa. Käytännössä korjaamon tulee olla erikoistunut.

Lue myös:

    Uusimmat