Oikeuden julkaisemat arviot paljastavat: Tällaisia ovat Koskelan julmasta teinimurhasta tuomitut pojat

3:35
MTV Uutiset Live kertoi käräjäoikeuden tuomiosta tuoreeltaan. Katso yltä lähetys aiheesta.

Helsingin käräjäoikeus antoi viime viikolla ratkaisunsa laajasti suomalaisia järkyttäneessä Koskelan henkirikosasiassa. Oikeudessa julkistettiin myös tietoja tuomituille tehdyistä mielentilatutkimuksista. 

Ikätovereidensa surmaama 16-vuotias poika joutui rajun ja jopa tunteja jatkuneen henkisen ja fyysisen väkivallan uhriksi ja jäi lopulta kylmään joulukuiseen yöhön yksin kuolemaan.

Syyllisiksi katsottiin kolme tekoaikaan 16-vuotiasta poikaa, jotka tunsivat uhrin entuudestaan. Tekijät tuomittiin nuorena henkilönä tehdyistä murhista. Kaikki kolme ovat kiistäneet murhasyytteen, mutta pojat ovat kuitenkin myöntäneet väkivallantekoja sinänsä.

Mitään selkeää tai järjellistä motiivia teoille käräjäoikeuden tuomion perusteella ei oikeudessa löydetty. Poliisi arvioi aiemmin, että taustalla oli ollut pitkään jatkunutta kiusaamista ja että teko olisi ollut ikään kuin jonkinlainen "rangaistus" uhrin tekemistä tai tekemäksi kuvitelluista teoista.

Tuomiossa on kuitenkin valotettu karmeaan tekoon syyllisiksi katsottujen poikien henkistä tilaa ja pohdittu tekojen taustalla mahdollisesti olevia vaikuttimia. Nuorille tehtyihin mielentilatutkimuksiin pohjautuvat arviot puhuvat muun muassa ryhmäpaineesta ja päihtymyksen alentamasta itsehillinnästä.

Oikeus: Vanhin pojista altis johdattelulle

Kolmikon kovimman vankeusrangaistuksen, 10 vuotta ja kuukausi, käräjäoikeus langetti pojista vanhimmalle, joka ei ollut uhrin tuttu pitkältä ajalta. Hänen katsottiin tehneen uhrille kaikista rajuinta väkivaltaa.

Poika oli tekoaikaan voimakkaassa humalassa, mutta oikeuden mukaan mikään ei kuitenkaan osoittanut, etteikö hän olisi ymmärtänyt, mitä oli tekemässä. Uhrin vammat ja kunto puhuivat oikeuden mukaan niin selkeää kieltä.

Poika oli myös jo aiemmin viestitellyt muiden tekijöiden kanssa ja kertonut haluavansa "piestä" uhria.

Mielentilalausunnon mukaan pojan käsitys itsestään ja ympäristöstään oli realistinen ja kognitiivinen suoriutuminen ikänsä mukaista. Lausunnon mukaan hänellä on kyky ymmärtää syy-seuraussuhteita, realiteetteja, tekojensa tosiasiallista luonnetta ja oikeudenvastaisuutta sekä seurauksia päihteettömänä ollessaan.

Poika katsottiin mielentilatutkimuksessa syyntakeiseksi, eli hän kykeni ymmärtämään tekonsa todellisen luonteen. Hänellä ei todettu esimerkiksi jonkinlaista käytökseen vaikuttavaa mielenterveysongelmaa tai älyllistä kehitysvammaa.

Sen sijaan mielentilatutkimuksessa todettiin, että pojalla on alttiutta tulla johdatelluksi.

Lisäksi oikeus katsoi, että päihtymyksellä ja sen myötä todennäköisesti heikentyneellä impulssikontrollilla oli voinut olla merkitystä nuorukaisen tekoihin.

Toinen väitti, ettei olisi hyväksynyt väkivaltaa

Hieman lievemmän vankeusrangaistuksen, 9 vuotta ja 2 kuukautta, sai osallisista nuorin. Hän oli tekoaikaan vasta juuri täyttänyt 16 vuotta.

Myös hän oli ollut mukana viestittelyssä, jossa puhuttiin uhrille tehtävistä väkivallanteoista ja ehdottanut aiemmin, että uhria alettaisiin mukiloida, kun hän olisi juonut häntä varten hankitun alkoholin.

Vanhinta tekijää lievemmän tuomion selittää se, että hänen katsottiin tehneen uhrille hieman vähemmän väkivaltaa. Hän oli kuitenkin tuomion mukaan ollut teossa yhtä lailla mukana ja muun muassa hakannut ja potkinut uhria päähän ja muualle kehoon. Poika oli käyttänyt väkivaltaan myös noin parimetristä keppiä.

Poika oli myös muun muassa asettanut papattimaton uhrin paljaiden pakaroiden väliin ja räjäyttänyt ne.

Nuorukainen oli paikalla koko sen ajan, kun uhrille tehtiin väkivaltaa. Lisäksi hän palasi vielä samana yönä tapahtumapaikalle kolmikon jo poistuttua uhrin luota.

Hän oli tuolloin nähnyt uhrin makaavan maassa silmät auki, ja ettei tämä räpytellyt silmiään. Hän oli poistunut paikalta toistamiseen ja jättänyt uhrin ilman apua. Samassa yhteydessä hän oli lähettänyt ääniviestin, jossa oli arvellut uhrin kuolevan.

Muiden tavoin poika oli tapahtuma-aikaan humalassa.

Mielentilalausunnossa pojan todettiin kehittyneen ikätasoaan vastaavasti ja hänen kognitiivisen suoriutumisen olevan ikäisensä tasolla. Pojalla on lausunnon mukaan normaalit ikätasoiset edellytykset ymmärtää tekonsa luonne ja oikeudenvastaisuus sekä hallita omaa käytöstään.

Oikeuden mukaan ei ilmennyt mitään seikkoja, joiden vuoksi poika ei olisi ikänsä tai päihtymyksensä takia kyennyt tekemään havaintoja uhrista.

Oikeuden mukaan pojan kyky ajatella tekojensa seurauksia ja säädellä käyttäytymistään tekojen hetkellä oli voinut olla heikentynyt päihtymyksen ja ryhmäpaineen takia "tunnekuorman kasvaessa".  

Poika itse kertoi, ettei ollut hyväksynyt vanhimman pojan uhriin kohdistamaa väkivaltaa enää tekojen loppupuolella, väkivallan jatkuttua jo tunteja.

Oikeus ei kuitenkaan uskonut ainakaan sitä, että pojan tarkoituksena olisi ollut saada vanhin pojista lopettamaan uhrin kaltoinkohtelu. Poika oli käräjäoikeuden mukaan itse ollut mukana tilanteessa ja ollut mukana kohtelemassa uhria kaltoin vielä viime metreilläkin.

Kolmas halusi tehdä uhrille "UFC-juttuja"

Vähiten väkivaltaa tehnyt – joskin yhtä lailla käräjäoikeuden mukaan murhaan osallistunut – poika tuomittiin 8 vuoden ja 2 kuukauden vankeuteen. Hän on iältään pojista keskimmäinen.

Tuomion perusteella myös hän oli ollut ennen Koskelan sairaalan liepeillä tehtyjä tekoja mukana viestittelyssä, jossa oli suunniteltu uhriin kohdistuvaa väkivaltaa. Hän oli viestien mukaan halunnut tehdä uhrille "UFC-juttuja".

UFC viittaa tunnettuun vapaaotteluorganisaatioon. Kyse on siis väkivaltaisesta kamppailulajista, ja käräjäoikeus katsoi tämän kielivän siitä, että myös kolmas poika oli suunnitellut tekevänsä uhrille väkivaltaa.

Tuomion perusteella poika myös toteutti suunnitelmaansa siltä osin, että hänen katsottiin muun muassa lyöneen uhria kasvoihin ja olleen mukana kantamassa tätä toiseen paikkaan sairaalan lähistöllä, missä teot olivat jatkuneet. Uhri oli tuolloin jo liikuntakyvytön ja puhumaton. Poika oli myös heitellyt uhria kohti oluttölkkejä.

Tapahtumien aikana poika oli ollut poissa Koskelan sairaalan alueelta toisaalla noin parin tunnin ajan, eikä siten ollut koko aikaa mukana uhrin pahoinpitelyssä. Se osaltaan selittää lyhyempää vankeusrangaistusta.

Vaikka poika oli välillä poissa ja hänen tekonsa katsottiin vähäisemmiksi, hänen katsottiin silti olleen yhtä lailla mukana teossa.

Oikeus huomautti, että ollessaan toisaalta poika oli saanut toiselta viestejä ja kuvia, joiden perusteella hänen oli täytynyt tietää uhriin kohdistuneesta väkivallasta. Tuomion mukaan poika oli myös kommentoinut vammoja ja ilmaissut vielä aikomuksensa kohdistaa uhriin itsekin väkivaltaa.

Kun poika oli palannut tapahtumapaikalle, hän oli ollut paikalla kunnes uhri oli jätetty yksin.

Mielentilatutkimuksessa pojan arvioitiin olevan kehitykseltään ikätasoinen, kuten kaksi muutakin.

Lausunnon perusteella pojan kyky ymmärtää teon luonne, ja oikeudenvastaisuus sekä sen seuraukset tai kyky säädellä käyttäytymistään ei ollut heikentynyt.

Myöskään hänen osaltaan ei ilmennyt ikään tai päihtymykseen liittyvää seikkaa, jonka vuoksi hän ei olisi ymmärtänyt, mitä on tapahtumassa.

Oikeuden mukaan pojan läsnäololla ja tapahtumien "hyväksyvää suhtautumista" osoittavalla toiminnalla oli ollut vaikutusta kahden muun pojan toimintaan.

Oikeus katsoi, että tekojen taustalla on voinut vaikuttaa "tilanteissa virinnyt kykenemättömyys kunnioittaa toisen rajoja joukossa tapahtuneen taantumisen seurauksena".

Ei ollut tarkoitus tappaa, mutta se ei poistanut vastuuta

Henkirikos tapahtui 4.-5. joulukuuta viime vuonna. Osalliset olivat tapahtuma-aikaan juhlistaneet nuorimman tuomitun pojan 16-vuotissyntymäpäivää.

Oikeuden mukaan uhriin kohdistettiin väkivaltaa Helsingin Koskelan sairaalan liepeillä noin kolmen tunnin ajan. Tekojen myötä uhri meni liikuntakyvyttömäksi, puhumattomaksi ja lopulta tajuttomaksi. Tekoa oli oikeuden mukaan suunniteltu etukäteen.

Uhria muun muassa lyötiin ja potkittiin päähän ja muualle kehoon sekä hakattiin metallitangolla. Pojan kättä oli yritetty murtaa ja tämän päälle oli pudottauduttu. Rajun fyysisen väkivallan lisäksi uhri joutui vakavan henkisen väkivallan uhriksi. Häntä oli nöyryytetty muun muassa päälle sylkemällä ja virtsaamalla. Poikaa myös kuvattiin videolle osin alastomana.

Tekojen päätteeksi uhri oli jätetty yksin maahan makaamaan verta vuotavana ja osin alastomana. Yksi pojista kertoi, ettei ollut ajatellut uhrin tarvitsevan lääkärin apua tai että tämä olisi voinut kuolla. Siitä huolimatta, että hän kertoi tarkistaneensa itse ennen paikalta poistumista, hengittääkö uhri.

Lämpötila vajosi joulukuisena yönä lähes nollaan. Poika kuoli useita tunteja väkivallan jälkeen.

Käräjätuomion mukaan poikakolmikon ei ollut tarkoitus tappaa ikätoveriaan. Se ei kuitenkaan poistanut vastuuta teosta.

Koska kaikki kolme poikaa ovat nuoria, he istuvat rangaistuksestaan vankeudessa kolmanneksen. Lisäksi nyt määrätyistä vankeusrangaistuksista vähennetään aika, jonka syytetyt ovat viettäneet viime joulukuussa alkaneessa tutkintavankeudessa.

MTV Uutiset ei ole julkaissut tuomittujen nimiä näiden alaikäisyyden takia. Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen, eli siihen voi yrittää hakea muutosta hovioikeuteen valittamalla. 

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja