Syyttäjä vaatii pitkiä vankeusrangaistuksia Koskelan teinimurhasta syytetyille – yksi pojista vaati päästä heti vapaaksi, oikeus ei suostunut

8:03
Syyttäjä vaatii Koskelan teinimurhan tekijöille pitkiä vankeusrangaistuksia – rikostoimittajamme raportoi oikeudesta.

Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään tänään viimeistä päivää niin sanottua Koskelan teinimurhaa, jossa kolmea alaikäistä poikaa syytetään 16-vuotiaan pojan murhasta. Paljon huomiota herättänyt julma rikos tapahtui Helsingin Koskelassa joulukuun alussa.

Kaikki syytetyt olivat rikosten tapahtuma-aikaan 16-vuotiaita, mutta osa heistä on tähän mennessä täyttänyt 17 vuotta.

Tänään oikeudessa kuullaan eri osapuolten loppulausunnot ja syyttäjä kertoo myös, millaista vankeusrangaistusta hän nuorille pojille vaatii. Syyttäjä on jo aiemmin kertonut vaativansa vuosien ehdotonta vankeutta.

Syytettyjä kuultiin oikeudessa lähes kaksi päivää ja kaikkia heitä kuultiin suljettujen ovien takana.

Kaksi poikaa yrittää vierittää syyn kolmannen niskoille

Erikoissyyttäjä Yrjö Reenilä kertoi MTV Uutisille ennen oikeudenkäynnin alkua, että syytetyt ovat pystyneet kertomaan henkirikokseen johtaneista tapahtumista johdonmukaisesti ja rauhallisesti.

Alaikäisiä poikia kuultiin oikeudessa kahtena päivänä toissa viikolla ja tämän viikon maanantaina suljetuin ovin.

– Se oli avain siihen, että pystyivät niin vapaasti kertomaan asioista. Siellä ei ollut ylimääräisiä haittaamassa kuulemista.

Reenilä vahvistaa myös sen jo esitutkinnassa ilmi tulleen seikan, että kaksi syytetyistä pojista on yrittänyt vierittää tekoa kolmannen pojan kontolle.

Tekoa erikoissyyttäjä pitää poikkeuksellisena, koska henkirikoksesta on syytettynä kolme alaikäistä.

– Siinä on käytetty laaja-alaista, intensiivistä väkivaltaa ja useita tekovälineitä. Tahallisuuden alin aste täyttyy, sen takia syytämme murhasta.

Reenilän mukaan teon tahallisuutta ei ole vaikea näyttää toteen.

MTV Uutiset seurasi kello 9 alkavaa oikeudenkäyntiä tässä artikkelissa.

Syyttäjä: Uhrin hiukset yritettiin sytyttää tuleen

Klo 9.13 Oikeudenkäynti pääsi viimein alkamaan, nyt on jutun neljäs käsittelypäivä. Oikeuden jäsenet ja kaikki asianosaiset istuvat Helsingin hovioikeuden tiloissa. Media ja yleisö seuraa istuntoa Helsingin käräjäoikeuden tiloissa ja seuraa käsittelyä videoyhteyden välityksellä.

Syyttäjä on laajentanut teonkuvaustaan hieman. Syyttäjän mukaan syntymäpäiviään tekoiltana juhlinut poika oli sylkenyt uhrin päälle ja yrittänyt sytyttää uhrin hiukset tuleen sytyttimellä. Poika myöntää tämän syytteen laajennetun teonkuvauksen.

Syyttäjät ovat myös esittäneet kaikkien poikien osalta vaihtoehtoisen syytteen törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Yhden pojan osalta vaihtoehtoinen syyte on myös avunanto murhaan. Tämä poika kävi tekoillan aikana parin tunnin ajan sairaalassa, joten hän ei ollut koko aikaa paikalla. Poika kiistää murhan ja avunannon murhaan.

Tämän pojan mukaan tekoa ei tehty yhdessä tuumin. Pojan puolustus on tuonut useasti esiin, että syytetty ei ollut koko aikaa paikalla Koskelan sairaala-alueen puistossa.

Vanhinta syytetään kahden muun pahoinpitelystä

Klo 9.28 Syyttäjä aloittaa loppulausunnot. Ensiksi aluesyyttäjä Satu Pomoell käy läpi kahta pahoinpitelyä, josta syytetään vanhinta poikaa. Syytteiden mukaan poika pahoinpiteli surmailtana kahta muuta syytettyä.

Ensimmäinen uhreista kertoi, että vanhin poika oli repinyt häntä ja lyönyt häntä metallitangolla. Lääkäri totesi pojan vammat.

Vanhin poika oli töninyt ja lyönyt kasvoihin myös toista syytettyä, joka vietti syntymäpäivään. Uhri oli kertonut saaneensa mustelman lyönnistä poskeensa. Lääkäri oli todennut saman vamman.

Syyttäjän mukaan kumpikin uhri on kertonut samansuuntaisesti vanhimman pojan heihiin kohdistamasta väkivallasta.

Syyttäjä vaatii vanhimmalle syytetylle näistä teoista rangaistusta kahdesta pahoinpitelystä.

Vanhin poika kiistää olleensa väkivaltainen kahta muuta syytettyä kohtaan, mutta toisaalta hän ei muista paljon tuosta illasta.

"Pojat toimivat yhdessä"

Klo 9.36 Erikoissyyttäjä Yrjö Reenilä käy nyt läpi sitä, miten pojat ovat yhdessä syyllistyneet tekoon ja he ovat tekijäkumppaneita 16-vuotiaaseen poikaan kohdistuneessa väkivaltarikoksessa.

Reenilä kävi läpi yleisesti oikeuskäytäntöä tekijäkumppanuudesta. Reenilän mukaan Koskelan tapauksessa rikoskumppanien välillä on ollut suunnitelma rikoksen tekemisestä ja he ovat osallistuneet tekoon yksituumaisesti.

Syyttäjän mukaan kaikki pojat on tuomittava murhasta, koska jokaisen panos rikoksessa on ollut merkittävä.

– He ovat yhdessä puhuneet snapchatissa ennen iltaa ja suunnitelleet juottavansa uhrille viinaa. He ovat puhuneet uhrin hakkaamisesta, kun tämä on juonut riittävästi viinaa, Reenilä kertoi.

Syyttäjä käy läpi poikien toisilleen lähettämiä viestejä, joissa he ovat suunnitelleet uhrin pahoinpitelyä.

0:38
Katso videolta, miten pojat viestittelivät toisilleen teon jälkeen.

Syyttäjä: Teko oli julma, raaka ja pitkäkestoinen

Klo 9.44  Syyttäjän mukaan myös pari tuntia paikalta pois ollut poika syyllistyi murhaan, koska yhtä lailla hän oli suunnittelemassa tekoa ja paikalle saavuttuaan hän pahoinpiteli uhria.

Viestien perusteella tätä poikaa oli myös harmittanut se, ettei hän ollut puistossa väkivallan alkaessa.

– Katsomme, että kaikki väkivalta uhria kohtaan on tullut näytetyksi.

Syyttäjä perustelee nyt sitä, miksi teko on ollut murha.

– Se on raaka ja julma ja kokonaisuutena arvostellen törkeä. Tekijöitä on ollut useita, samoin tekovälineitä. Uhriin on kohdistettu pitkäkestoista ja monipuolista väkivaltaa. Teko on myös ainakin osan aikaa kohdistettu täysin puolustuskyvyttömään uhriin, Reenilä perusteli.

Väkivalta oli myös jatkunut pitkään ja sitä oli useissa eri paikoissa puistossa. Välillä tekijät olivat kantaneet huonokuntoista uhria paikasta toiseen.

Syyttäjän mukaan sillä ei ole merkitystä, että uhri kuoli vasta muutama tunti tekijöiden poistuttua paikalta.

"Uhrin kuolema ei ollut yllätys"

Klo 9.50 Syyttäjä puhuu nyt teon tahallisuudesta. Tekoon on liittynyt selvä uhrin kuolemariski.

– Emme väitä, että vastaajien tahallisuus olisi ollut tarkoitustahallista tai varmuustahallista. Kyse on siitä, täyttyykö tässä todennäköisyystahallisuus, Reenilä sanoi.

– Uhrin kuolema ei ole ollut millään tavalla yllättävä seuraus teossa käytetyn väkivallan takia. Uhri on ollut avuttomassa tilassa, mutta tekoa on silti jatkettu.

Syyttäjä huomautti myös, että tekijät ovat menneet tarkistamaan jälkikäteen uhrin kuntoa, kun tämä on ollut jo kuollut.

"Mikään ei tuo poikaa takaisin"

Klo 9.54 Syyttäjän loppulausunto on nyt päättynyt ja nyt äänessä on uhrin omaisten asianajaja Janne Nuutinen. Hänen mukaansa kaikki kolme poikaa ovat yksissä tuumin ja yhdessä syyllistyneet tekoon.

– Sillä ei ole merkitystä, kuka on antanut ratkaisevan iskun. Kaikki ovat osallistuneet väkivaltaan eikä kukaan heistä ole toista vähemmän vastuussa teosta. Uhri on jätetty puistoon tekemättä mitään hänen hyväkseen.

Uhrin omaisten asianajajan mukaan uhri oli alisteisessa asemassa tekijöihin nähden. Teko oli myös nöyryyttävä, koska uhrin päälle virtsattiin.

– Tämän jutun keskiössä on uhrin vanhemmat. Mikään ei tuo poikaa enää takaisin ja vanhempien on elettävä sen kanssa. Nyt tässä jutussa on kyse oikeuden hakemisesta ja saamisesta sekä tekijöiden vastuun ottamisesta, ei tässä olla hakemassa kostoa tekijöille, Nuutinen sanoi.

Syntymäpäiviään juhlinut myöntää olevansa vastuussa uhrin kuolemasta, kiistää murhan

Klo 10.12 Nyt alkoi ensimmäisen syytetyn loppulausunto. Kyse on pojasta, joka vietti tekoiltana syntymäpäiviään, eli hän on nuorin tekijöistä. Hän täytti tekoiltana 16 vuotta.

Syytetty myöntää syyllistyneensä törkeään pahoinpitelyyn ja törkeään kuolemantuottamukseen, mutta hän kiistää murhan.

Asianajaja Jarkko Jaatelan mukaan keskeistä teossa on kolmannella tapahtumapaikalla puistossa tapahtunut väkivalta. Tämä tekopaikka on lavan vieressä, josta uhri myöhemmin löytyi. Tässä paikalla vanhin syytetyistä kohdisti eniten ja vakavinta väkivaltaa uhria kohtaan.

– Erimielisyys kulminoituu siihen, voiko päämieheni olla vastuussa siitä väkivallasta, mitä kolmas tekijä teki.

Kolmas, eli vanhin syytetty hyppäsi lavalta uhrin päälle ja hakkasi häntä metalliputkella. Poliisikin kertoi jo aikanaan, että yksi tekijöistä oli selvästi väkivaltaisin. Se oli vanhin näistä pojista.

– Päämieheni myöntää olevansa vastuussa uhrin kuolemasta, mutta siis törkeänä kuolemantuottamuksena. Hän ei myönnä aiheuttaneensa uhrin kuolemaa tahallisella teolla, asianajaja Jarkko Jaatela sanoi.

Uhrin kuoleman aiheuttivat useat ruhjeet, kylkiluiden murtumat ja aivoruhjeet. Hän kuoli useita tunteja sen jälkeen, kun tekijät lähtivät pois paikalta.

– Hän ei ole ollut kuollut silloin, kun syytetyt ovat poistuneet paikalta eikä myöskään silloin, kun päämieheni kävi vielä myöhemmin yöllä kotimatkalla puistossa.

Uhrin tarkka kuolinaika ei ole selvillä eikä sitä voida saada enää tarkasti selville.

Videon ääniyhteys katkaistiin hetkeksi, kun Jaatela kävi suljetuin ovin läpi uhrin ruumiinavauksesta tehtyä lausuntoa.

Ei selkää motiivia

Klo 10.36 Nuorimman pojan asianajajan mukaan tutkinnassa tai oikeudenkäynnissä ei ole selvinnyt mitään selkeää motiivia teolle.

– Pojat ovat puhuneet tällaisesta ihmeellisestä rankaisuleikistä, he eivät ole puhuneet tappamisesta. Viestit, joita pojat lähettivät toisilleen, eivät viittaa siihen, että poikien tavoitteena olisi ollut uhrin tappaminen, Jaatela huomautti.

Jaatelan mukaan vastaajien kuulemisissa ei ole auennut se, miksi tällaiseen tekoon on ryhdytty. Kukaan pojista ei ole pystynyt kertomaan syytä siihen, miksi uhria pahoinpideltiin.

– Kaikki ovat kuitenkin kertoneet, että kysymys on ollut tuon illan osalta samanlaisesta väkivallasta, kuin mitä oli ollut aiemmin.

Jaatelan mukaan poikien humalatila ei ole syy väkivaltaan, mutta sille täytyy antaa jokin merkitys väkivallan vakavuutta pohtiessa.

– Onko päämieheni ollut fyysisesti kykeneväinen tuossa kunnossa estämään vanhimman pojan uhriin kohdistamaa väkivaltaa? 

Jaatelan mukaan kovalla humalatilalla on ollut merkitystä myös siinä, että uhri on jätetty tapahtumapaikalle.

– Myös tekijöiden nuorella iällä on merkitystä tässä teossa ja sitä arvioitaessa, kuinka hyvin he ovat osanneet arvioida tekonsa seuraukset. Kenenkään näiden tekijöiden tavoitteena ei ole ollut, että uhri kuolisi. Kysymys ei siis ole tarkoitustahallisuudesta.

Jaatelan mukaan hänen päämiestään ei voida tuomita murhasta.

Klo 11.00 Kaikki kolme syytettyä istuu hovioikeuden salissa kukin avustajansa vieressä. Jokainen poika on pukeutunut tummaan tai mustaan paitaan ja kaikilla heistä on kasvoillaan maski. Pojat istuvat rauhallisina paikoillaan. He eivät katsele edes toisiaan.

"Täytyy toivoa, ettei tällaista tapahdu enää koskaan"

Klo 11.05 Salissa kuullaan nyt toiseksi vanhimman pojan loppulausunto. Tämä poika kävi tekoillan aikana perjantaina 4. joulukuuta muutaman tunnin ajan sairaalassa omista syistään, joten hän ei ollut koko aikaa paikalla Koskelan sairaalan puistossa.

Pojan asianajajan Dani Palviaisen mukaan oikeuden tulee nyt ratkaista, oliko teko edes murha vai täyttyykö asiassa ennemmin jonkin muun rikoksen tunnusmerkistö.

– Uhrin kohtalo on hirveä ja täytyy toivoa, ettei tällaista tapahdu enää koskaan. Oikeuden tulee ratkaistava, ovatko kaikki vastaajat syyllisiä ja osallisia kaikkeen ja mihin kukakin on syyllinen, jos rikoskumppanuutta ei ole, Palviainen totesi.

Tarkoitustahallisuutta teossa ei Palviaisen mukaan ole edes väitetty olleen, ja todennäköisyystahallisuus on arvioitava kunkin kohdalta erikseen.

– Tahallisuusarvioinnissa on otettava nimenomaan huomioon teon hetkinen tekijän ymmärrys tapahtuneesta.

Palviaisen mukaan oikeudessa on puhuttu tekijöiden väkivallan tasosta ja esiin on tuotu myös UFC-vapaaottelut. Näissä otteluissa ovat sallittuja erilaiset lyönnit, potkut, heitot, lukot, ja kuristukset. Otteluissa ei yleensä koskaan satu kenellekään vakavasti.

Ilmeisesti näistä otteluista ja niiden esimerkkinä käyttämisestä on puhuttu poikien suljetuissa kuulemisissa, koska yleisö kuulee niistä nyt salissa ensimmäisen kerran.

Palviaisen mukaan syytetyt eivät ole tekohetkellä ymmärtäneet väkivaltansa seurauksia. Aiemminkin uhri oli antanut lyödä itseään ja noussut sitten ylös. Kukaan pojista ei siis osannut odottaa uhrin kuolevan.

– Nyt kaikki vastaajat ja toivottavasti muut nuoret ympäri maata tietävät, mikä voi olla todennäköinen seuraus tällaisesta väkivallasta. Tuolloin pojat eivät ole sitä tienneet, Palviainen sanoi.

Toiseksi vanhin syytetyistä oli sairaalareissultaan puistoon palattuaan lyönyt muutaman kerran uhria. Hän myöntää syyllistyneensä asiassa vain pahoinpitelyyn.

– Väkivallan vakavuus oli jo päämieheni palatessa ylittänyt sen, mitä hän oli odottanut sen olevan. Hän odotti sen olleen samankaltaista kuin aiempina iltoina, Palviainen sanoi.

– Päämieheni oli käymässä sairaalassa eikä hän ole tiennyt uhriin kohdistetusta väkivallasta sinä aikana, kun hän on ollut pois. Hänen ei voida katsoneen toimia yhdessä ja yksituumaisesti kahden muun syytetyn kanssa.

Palviaisen mukaan hänen päämiestään ei voida pitää kahden muun syytetyn tasavertaisena rikoskumppanina asiassa, koska hän oli paikalta pois useamman tunnin ja hänen käyttämänsä väkivalta oli lievää.

– Hän ei ole edesauttanut kenenkään toisen tekemää rikosta eikä häntä voida myöskään katsoa avunantajaksi murhaan. Hän on olettanut uhrin nousevan ylös maasta pian sen jälkeen, kun kolmikko on poistunut paikalta. Päämieheni ei ole edesauttanut kuolemaan johtavien vammojen syntymistä.

Palviaisen mukaan hänen päämiehensä voitaisiin katsoa korkeintaan syylliseksi pahoinpitelyyn ja perusmuotoiseen kuolemantuottamukseen.

"Vanhin poika ei ole yksin syyllinen"

Klo 11.39 Viimeisenä puolustuksen loppulausunnoista on äänessä vanhimman pojan asianajaja Seppo Heikkilä.

Heikkilän mukaan näyttää siltä, että kaksi muuta vastaajaa vähättelee omaa osuuttaan ja siirtää syytä teosta vanhimman pojan niskoille.

– Hänen niskaansa on kaadettu vähän enemmänkin kuin mitä hän on tehnyt.

Pojan puolustuksen mukaan syytteet kahdesta pahoinpitelystä kahta muuta syytettyä kohtaan on hylättävä näytön puutteen vuoksi.

Heikkilän mukaan vanhinta poikaa ei voida myöskään pitää yksin syyllisenä uhrin kuolemaan. Tämä poika käytti eniten väkivaltaa, mutta hän ei ole yksin syyllinen.

– Hän on ollut aiheuttamassa uhrin keskeisiä vammoja. Mutta ovatko ne kaikki päämieheni aiheuttamia, sitä me emme voi aidosti tietää. Kylkiluita oli murtunut sekä etu- että takapuolelta. Silloin vammamekanismin on täytynyt tulla kahdesta suunnasta.

– On mahdollista, että ne murtumat ovat tulleet potkimisesta, mutta potkijoita on ollut muitakin kuin päämieheni.

Aivoruhjeille on asianajajan mukaan useita selittäviä tekijöitä.

Keskeinen kysymys vanhimman pojan puolustuksen mukaan on se, onko kyse murhasta vai törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Syyttäjä vaatii pitkiä vankeusrangaistuksia

Klo 11.43 Loppulausunnot on nyt kuultu ja syyttäjä kertoo rangaistusvaatimuksensa.

Erikoissyyttäjä Yrjö Reenilän mukaan ankarimman enimmäisrangaistuksen voi ylittää kolmella vuodella. Alaikäiselle määrättävä rangaistus murhasta voi olla 2-12 vuotta, ja enimmillään se voi siis olla 15 vuotta.

– On selvää, että törkeistä ja vakavista rikoksista on tuomittava ankarampi rangaistus kuin lievemmistä rikoksista. Uhri on ollut täysin altavastaajana.

Syyttäjän mukaan on totta, että toiseksi vanhin pojista teki tilanteessa vähiten, koska hän ei ollut koko aikaa paikalla. Tämä poika on kuitenkin tuntenut uhrin pitkään, yllyttänyt viime elokuussa ryöstämään uhrin ja pahoinpidellyt häntä viime syksynä jo useita kertoja ennen uhrin kuolemaa.

– Vaadimme, että hänet tuomitaan vähintään 9 vuoden ja 6 kuukauden vankeusrangaistukseen.

Vanhimmalle tekijälle syyttäjä vaatii vähintään 12 vuoden vankeusrangaistusta. Tämä poika käytti kovinta väkivaltaa.

Nuorimmalle pojalle syyttäjä vaatii vähintään 11 vuoden vankeusrangaistusta. Tämä pojista on se, jonka syntymäpäiviä tekoiltana vietettiin.

Uhrin omaisten asianajaja vaatii kaikille tekijöille vähintään 12 vuoden vankeusrangaistusta.

Yksi syytetyistä vaatii päästä vapaaksi

Klo 11.56 Toiseksi vanhimman syytetyn asianajajan mukaan hänen päämiehensä rangaistus on oltava huomattavasti lyhyempi kuin 9,5 vuotta vankeutta.

Asianajaja Dani Palviaisen mukaan sopiva rangaistus tälle pojalle olisi alle kaksi vuotta ehdollista vankeutta. Jos se ei riitä, poika voitaisiin määrätä lisäksi tarkkailuun ja nuorisorangaistukseen.

Palviaisen mukaan oikeuden on pohdittava, onko nyt kärsitty kolmen kuukauden tutkintavankeus jo riittävä rangaistus tälle syytetylle. Tämä pojista on se, joka ei ollut koko iltaa paikalla Koskelan puistossa ja hän löi uhria tuona iltana vain pari kertaa. Hän myöntää syyllistyneensä vain pahoinpitelyyn.

Poika on nyt istunut tutkintavankeudessa kolme kuukautta, mikä vastaa asianajajan mukaan 9 kuukauden vankeutta nuorena henkilönä.

Palviainen vaatiikin pojan vapauttamista tutkintavankeudesta nyt heti, kun oikeudenkäynti on päättynyt.

Klo 12.03 Vanhimman syytetyn asianajajan Seppo Heikkilän mukaan on kohtuullista, että hänen päämiehelleen määrätään kovempi vankeusrangaistus kuin kahdelle muulle syytetylle, koska hän käytti eniten ja kovinta väkivaltaa.

Pojan puolustus ei siis vastusta syyttäjän 12 vuoden vankeusrangaistusvaatimusta.

Klo 12.04 Nyt istuntoa jatketaan hetken ajan suljetuin ovin, kun sosiaalitoimen edustajat antavat oikeudelle oman lausuntonsa.

Klo 12.11 Oikeus pitää vielä 10 minuutin tauon. Syyttäjä on vaatinut pojille mielentilatutkimusta, joten oletettavasti oikeus ottaa myös siihen kantaa tauon jälkeen.

Äidit pahoittelivat tapahtunutta

Klo 12.23 Oikeudessa on paikalla myös osa syytettyjen vanhemmista. Tuomari kysyi vanhemmilta, haluavatko he lausua jotakin nyt oikeudenkäynnin päätteeksi.

Yksi äiti sanoi hiljaisella äänellä, että hän on pahoillaan tapahtuneesta ja pahoittelee uhrin omaisille tapahtunutta.

Toinen äiti yhtyi tähän.

– Ihan samat sanat ja osanotot uhrin vanhemmille. Toivon, että tulee oikeudenmukainen tuomio, tämä äiti sanoi.

Tuomio annetaan maaliskuun lopulla

Klo 12.24 Oikeus antaa asiassa tuomionsa 24. maaliskuuta kello 14. Syyttäjän vaatimiin mielentilatutkimuksiin ei otettu vielä mitään kantaa.

Oikeus totesi, että kaikki syytetyt on edelleen pidettävä vangittuina eikä heidän vangittuina pitäminen ole kohtuutonta. Yksi vapauttamista vaatinut poika pysyy siis kahden muun tavoin vangittuna.

Klo 12.26 Oikeudenkäynti on nyt päättynyt.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja