Miksi naiset lähettävät nakukuvia miehille? Tutkimus: Yleisin syy ei ole flirttailu

Näin pornon katselu vaikuttaa seksielämään ja parisuhteeseen 8:02
Miten pornon katselu vaikuttaa parisuhteeseen ja seksielämään? Katso Uutisaamussa vierailleiden asiantuntijoiden haastattelu.

Tutkijat kysyivät nuorilta amerikkalaisnaisilta, miksi he ovat lähettäneet alastonkuvia miehille. Eräät syyt nousivat ylitse muiden.

Amerikkalaistutkimuksen mukaan alastonkuvia itsestään lähettävät naiset tekevät niin useimmiten siksi, että kokevat sitä heiltä odotettavan. Computers in Human Behaviour -lehdessä julkaistun tutkimuksen tuloksista kertoo muun muassa Daily Mail -sivusto.

Näin tutkimus tehtiin

Tutkijat selvittivät kyselylomakkeilla, miksi nuoret amerikkalaisnaiset lähettävät nakukuvia miehille. Tutkimuksessa keskityttiin alastonkuviin, joita naiset lähettivät kumppaneilleen tai henkilöille, joita kohtaan heillä oli romanttisia intressejä.

Tutkimukseen osallistui 207 naista. Vastaajat olivat amerikkalaisia college-opiskelijoita. Iältään he olivat 19–27-vuotiaita. Jokainen vastaajista oli lähettänyt joskus ainakin yhden nakukuvan.

Vastaajia pyydettiin kuvailemaan mahdollisimman perusteellisesti syitä sille, miksi he ovat lähettäneet nakukuvia miehille. Tutkijat kertovat tarkastelleensa myös niin sanottuja positiivisia syitä ilmiön taustalla, sillä ne ovat heidän mukaansa olleet aliedustettuina aiemmissa tutkimuksissa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Tästä syystä alastonkuvia lähetetään

Vastauksissa mainittiin nakukuvien lähettelylle monenlaisia syitä: ystävien taholta koettu paine tai toistuvat pyynnöt lähettää niitä, kunnes pyyntöön taivuttiin. Jotkut halusivat flirttailla tai antaa toiselle "seksikkään lahjan".

Kaikista yleisimmäksi motiiviksi kuvien lähettelylle nousi se, että nakukuvien lähettely koettiin normin mukaiseksi odotukseksi parisuhteessa. Tämän vaihtoehdon valitsi noin 35 prosenttia osallistujista. Vastanneet kokivat, että nakukuvien lähettely oli velvollisuus tai olennainen osa romanttisessa suhteessa olemista.

Toiseksi yleisin vastaus oli, että nakukuvia oli pyydetty. Näin kertoi yli 20 prosenttia vastaajista.

Kolmanneksi yleisin vastaus nakukuvien lähettelylle oli se, että oltiin erossa toisesta tai että välimatkaa oli paljon. Näin vastasi yli 17 prosenttia osallistujista. Validointi eli vahvistaminen oli peruste 14 prosentille vastaajista.

Jotkut naiset kertoivat syyksi nakukuvien lähettelylle vallan tunteen tai kontrollin saamisen miehestä, jolle kuvia lähetettiin.

Muutamissa tapauksissa naiset kertoivat lähettäneensä kuvia siksi, että kokivat olevansa suorastaan pakotettuja siihen. He saattoivat pelätä, että toinen jättäisi tai että heihin kohdistuisi jonkinlaista hyväksikäyttöä. Kuvia läheteltiin tällöin toisen rauhoittamiseksi. 

Nakukuvien lähettelylle monenlaisia syitä

Alastonkuvien lähettelylle on siis monenlaisia syitä.

– Naisilla on monia motiiveja nakukuvien lähettelylle. Spontaanisti niitä löytyi tässä 20 erilaista, tutkijatiimi kirjoitti.

Tutkijat kertovat, että parisuhdemotiivit olivat yleisimpiä. He kirjoittavat, että harvoin jos koskaan syy liittyi jotenkin väkivallan uhkaan tai esimerkiksi päihteisiin.

Tutkijoiden mielestä tutkimuksissa olisi syytä käyttää vähemmän stigmatisoivaa kieltä tarkasteltaessa syitä siihen, miksi naiset lähettävät nakukuvia.

Alla olevalla videolla kerrotaan, mitkä seksitaudit tällä hetkellä Suomessa leviävät.

Seksitautien määrä on lisääntynyt Suomessa – nämä taudit leviävät nyt erityisesti 10:05
Seksitautien määrä on lisääntynyt Suomessa.

Lue myös:

    Uusimmat