Lääketieteen sukupuolivinouma vaarantaa naisten terveyden ja talouden: "Oireita saatetaan vähätellä ja tulkita väärin"

Koska lääketiede perustuu tutkimukselle, jossa tutkimuskohteena ovat yleisemmin olleet kautta historian mieskehot, perustuu myös ihmisten hoito terveydenhuollossa usein tietoon mieskehoista. Ilmiötä kutsutaan lääketieteen sukupuolivinoumaksi ja se johtaa siihen, että naiset saavat terveydenhuollosta miehiä useammin vääriä diagnooseja ja vähemmän tehokasta hoitoa sairauksiinsa. 

Naisten kipua ei hoideta yhtä tehokkaasti kuin miesten, naisten syöpä havaitaan keskimäärin 2,5 vuotta myöhemmin kuin miesten, ja naisten hoitotulokset ovat useissa sairauksissa heikompia kuin miesten, kertovat kansainväliset tutkimustulokset.

Naiset ovat siis selvästi heikommassa asemassa terveydenhuollossa kuin miehet, mutta kyse ei ole siitä, että miehiä suosittaisiin naisten kustannuksella. 

Valuvika on lääketieteen historiassa.

Lääketieteellinen tutkimus on historiassa perustunut oletukselle siitä, että tiettyjen miehillä tehtyjen tutkimusten tulokset voidaan yleistää myös naisiin, kertoo terveydenhuoltoon erikoistuva lääkäri ja johtava erityisasiantuntija Nico Vehmas.

Tämä johtaa terveydenhuollon sukupuolivinoumaan, koska iso osa hoitokäytänteistä ja hoitosuosituksista perustuu lääketieteelliseen tutkimukseen.

Sukupuolivinoumaan liittyviä kysymyksiä pyrkii selvittämään uusi ALINA-tutkimusprojekti, jonka tavoitteena on selvittää lääketieteen sukupuolivinouman vaikutuksia suomalaisten naisten terveydelle.

Alina-projekti pyrkii parantamaan naisten asemaa suomalaisessa terveydenhuollossa

Lastentautien erikoislääkäri Laura Seppälä, farmasian tohtori Lotta Schepel, naistentautien erikoislääkäri Aura Pyykönen ja terveydenhuoltoon erikoistuva lääkäri Nico Vehmas perustivat ALINA-tutkimusprojektin tavoitteenaan selvittää suomalaisen terveydenhuollon sukupuolivinouman merkitystä naisten terveydelle.

 

Päätavoitteenaan tutkijoilla on rakentaa perusta naiset paremmin huomioiville hoitosuosituksille ja raivata esteitä tasa-arvoisen hoidon tieltä. Samalla tutkimuksessa pyritään selvittämään sukupuolivinouman taloudellisia merkityksiä yksilöille, terveydenhuollolle ja yhteiskunnalle.

 

Sukupuolivinouman tutkimusta tarvitaan, jotta Suomeen voidaan rakentaa terveydenhuoltojärjestelmä, jonka käyttäjät ovat tasa-arvoisia keskenään, Nico Vehmas kertoo.

Näin lääketieteen sukupuolivinouma vaikuttaa naisten terveyteen

Tampereen yliopistossa tehdyn tuoreen systematisoidun, vielä julkaisemattoman kirjallisuuskatsauksen mukaan lääketieteen sukupuolidatan puutteella on kielteisiä vaikutuksia naisten saamaan hoitoon ja hoitotuloksiin.

Lääketieteen kandidaattien Oona Laineen ja Ellinoora Särkän syventävinä opintoina toteutettu kirjallisuuskatsaus käsitti kaikkiaan 182 vuoden 2000 jälkeen julkaistua englanninkielistä, länsimaihin yleistettävää tutkimusta.

Esimerkiksi sepelvaltimotautia, sydän- ja aivoinfarktia tai sydämen vajaatoimintaa hoidetaan naispotilailla harvemmin hoitosuosituksiin perustuen kuin miespotilailla.

Naisille muun muassa tehdään tutkimusten mukaan vähemmän invasiivisia hoitotoimenpiteitä kuin miehille. Esimerkiksi sydänkohtauksen jälkeen naiset saavat vähemmän tukkeutuneita suonia avaavia hoitotoimenpiteitä kuin miehet, Vehmas kertoo.

Naiset saavat myös aivoinfarktin jälkeen vähemmän tehokasta hoitoa kuin miehet. Naisille tehdään esimeriksi vähemmän liuotushoitoja. Lisäksi naiset raportoivat enemmän kipua esimerkiksi leikkauksien jälkeen sekä kroonisessa selkäkivussa ja saavat heikompaa kipulääkitystä akuuttiin vatsakipuun.

Katsauksessa paljastui myös, että naispotilaille tehdään vähemmän diagnostisia tutkimuksia terveydenhuollossa kuin miehille.

Naisten oireita saatetaan vähätellä ja tulkita väärin riippumatta sairaudesta, ja se on yksi keskeinen syy, miksi diagnoosi ja hoito viivästyy tai hoito jää saamatta, kertoo lastentautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Laura Seppälä.

Esimerkkiartikkeli Yhdysvalloista kuvaa hyvin lääketieteen sukupuolivinouman aiheuttamia terveysriskejä naisille: kohdatessaan sydänoireisen potilaan ensihoitajat arvioivat oireiden olevan sydänperäisiä kolme kertaa yleisemmin miespotilailla kuin naispotilailla, vaikka oireet olivat samoja ja kaikissa tapauksissa kyseessä oli sydäninfarkti.

Vaikka samanlaista tutkimusdataa ei toistaiseksi ole olemassa Suomesta, on todennäköistä, että sukupuolidatan puute aiheuttaa samanlaisia virhearvioita myös suomalaisessa terveydenhuollossa.

Juuri eräällä viikolla kollegani kertoi, että oli epäillyt naispotilaalla keuhkoemboliaa sydäninfarktin sijaan, vaikka kyseessä oli infarkti, Seppälä kertoo.

Mikä ihmeen "pinkki vero"? Tästä naisten kukkaroa kurittavassa ilmiössä on kyse. Juttu jatkuu videon alla.

Mikä ihmeen "pinkki vero"? Selvitimme, mistä naisten kukkaroa kurittavassa ilmiössä on kyse 5:06
Onko termi pink tax eli pinkki vero sinulle tuttu? Jos ei ole, nyt on aika oppia, sillä se vaikuttaa merkittävästi talouteesi, jos olet naisoletettu.

Lääkkeetkään eivät toimi yhtä hyvin

Pitkään iso osa lääketutkimuksista toteutettiin siten, että naiset olivat tutkimusotannoissa aliedustettuina. Markkinoilla on edelleen paljon lääkkeitä näiltä ajoilta.

Farmasian tohtori Lotta Schepelin mukaan lääkekehityksessä sukupuolivinoumaa voi osittain selittää suojelunäkökulma.

Naiset voivat tulla raskaaksi, ja on haluttu suojella hedelmällisyyttä sekä sikiötä lääkkeen tuntemattomilta haittavaikutuksilta. Toisaalta myös naisten hormonikierto on ollut lääketutkimuksissa sekoittava tekijä ja yksi käytetty perustelu sille, miksi lääkkeitä on enemmän testattu miehillä.

Vaikka parannusta lääketutkimuksen saralla on nähty, on viitteitä siitä, että esimerkiksi tulehduskipulääkkeet eivät välttämättä tehoa naisilla yhtä hyvin kuin miehillä.

Tampereen yliopiston katsauksessa kävi ilmi, että edelleen uusia pitkävaikutteisia antipsykootteja on tutkittu suurimmaksi osaksi vain miehillä.

Tutkimuskohorteissa 70 prosenttia oli miehiä, sanoo Laura Seppälä.

Suomalaisnaisten terveyteen liittyy yksi iso myytti

Koska Suomessa naiset elävät keskimäärin miehiä pidempään, liittyy naisten terveyteen eräs iso myytti.

Ajatellaan, että naiset ovat myös terveempiä kuin miehet, mutta vaikka tutkimusten mukaan naiset elävät miehiä pidempään, he elävät suuremman osan elämästään sairaampina kuin miehet, Vehmas kertoo.

ALINA-projektin tutkijoiden mukaan naisten suurempaa sairastavuutta voi osittain selittää se, että jollain tapaa yhteiskunnassa on hyväksytty, että nainen elää arkeaan erilaisten rajoittavien terveysongelmien kanssa.

Naiset elävät pienemmän osan elämästään terveinä kuin miehet, ja heillä kroonisten sairauksien taakka on suurempi kuin miehillä.

Esimerkiksi kardiovaskulaarisia sairauksia pidetään edelleen hyvin pitkälti miesten ongelmana, vaikka se on merkittävin naisten kuolinsyy, naistentautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Aura Pyykönen huomauttaa.

Ei syö ainoastaan naisen elämänlaatua vaan myös taloutta

Lääketieteen sukupuolivinouma ei ainoastaan heikennä naisten elämänlaatua, vaan myös tuottavuutta.

Tällä voidaan tarkoittaa esimerkiksi menetettyä työpanosta. Maailmanlaajuisesti puhutaan suurista summista, Vehmas kertoo.

Yksi puoli lääketieteen sukupuolivinoumasta ovat tappavat taudit, joita ei osata hoitaa naisilla yhtä hyvin kuin miehillä, mutta toinen ovat naisen elämänlaatua ja toimintakykyä heikentävät sairaudet, kuten PMS tai gynekologiset sairaudet, Pyykönen sanoo.

Koska naiset elävät pidemmän ajan elämästään sairaina kuin miehet, kertyy naisille enemmän myös sairauspoissaoloja, mikä vaikuttaa suoraan naisen talouteen.

Naisen euro on pienempi osin sen takia, että naiset eivät pääse hoidon piiriin tai joutuvat maksamaan itse hoidosta, jonka pitäisi kuulua perusterveydenhuoltoon.

Suomessa on ollut todella pitkään täysin hyväksyttävä asia, että nainen joutuu itse maksamaan gynekologisen hoitonsa. Meidät opetetaan nuoresta asti siihen, että sinun kohtusi, sinun kuukautisvuotosi ja munasarjasi, sinun vastuusi.

Pyykönen kertoo, että esimerkiksi runsaat kuukautisvuodot voivat anemisoida naisen ja johtaa työkyvyttömyyteen, mutta gynekologisen hoidon kuluja ei välttämättä hyväksytä osaksi työterveyshuoltoa, tai hoitoa julkisen terveydenhuollon puolelta ei saa.

PMS:n hoidosta yli 300 miljoonan euron hyöty Suomelle vuosittain

Se, että naiset eivät saa tarpeeksi ajoissa diagnoosia tai tarpeeksi tehokasta tai aikaisin aloitettua hoitoa, ei kuitenkaan kurita vain naisten lompakkoja vaan myös valtion.

Jos PMS:ää sairastavat naiset saataisiin hoidon piiriin ja mietittäisiin ratkaisuja lääketieteen sukupuolivinoumaan, voisi se karkeasti arvioituna tarkoittaa Suomen bruttokansantuotteeseen yli 300 miljoonaa euroa lisää vuodessa, Pyykönen kertoo.

Pyykösen arvio perustuu konsulttiyhtiö McKinsey & Companyn tutkimukseen, jossa kävi ilmi, että PMS:n hoitoratkaisut toisivat 115 miljardia dollaria lisää globaaliin BKT:hen. 

Tietenkin on aivan käsittämätöntä, että naisten elämänlaadun merkitys ymmärretään vasta, kun lasketaan, mitä sen parantaminen tarkoittaisi rahassa, Pyykönen tuhahtaa.

Pyykönen kertoo myös tutkimuksesta, jonka tulosten perusteella erektiohäiriön hoitoa kehittäviä startupeja rahoitettiin kuusi kertaa enemmän kuin endometrioosin hoitoa kehittäviä.

Femtec-yrittäjänä ja gynekologina toki kirpaisee ja aiheuttaa pientä katkeroitumista sekin, kuinka paljon enemmän investointeja tehdään, jotta saadaan ratkaistua miesten terveysongelmia. 

Endometrioosin tiedetään tutkimusten mukaan heikentävän hedelmällisessä iässä olevien naisten elämänlaatua ja työkykyä aiheuttaen poissaoloja töistä.

Lue myös:

    Uusimmat