Kysely: Lähes joka kolmas suomalainen helpottaisi potkujen antamista

Lähes puolet haluaisi säilyttää irtisanomisia koskevan lainsäädännön entisellään.

Lähes kolmannes suomalaisista kannattaa nykyistä väljempää sääntelyä työntekijöiden irtisanomisessa, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan teettämästä kyselytutkimuksesta.

Lähes puolet suomalaisista haluaisi säilyttää irtisanomisia koskevan lainsäädännön entisellään. Nykyistä tiukempaa sääntelyä irtisanomisten suhteen haluaisi vajaa viidennes suomalaisista.

Irtisanomisen helpottamista kannattavat Evan kyselyn mukaan etenkin kokoomuksen ja perussuomalaisten äänestäjät. Kokoomuksen äänestäjistä 62 prosenttia ja perussuomalaisten äänestäjistä 52 prosenttia kannatti irtisanomisten helpottamista.

36 prosenttia suomalaisista kannattaa kyselyn mukaan nykyistä väljempää sääntelyä paikalliseen sopimiseen työehdoista. 40 prosenttia pitäisi paikallista sopimista koskevan lainsäädännön nykyisellään, kun taas 13 prosenttia kannattaa nykyistä kireämpää paikallisen sopimisen sääntelyä.

Sovittamaton ristiriita?

Evan kyselyn mukaan 28 prosenttia suomalaista katsoo, että työntekijöiden ja työnantajien edut ovat Suomessa nykyään pitkälti yhteneväiset, kun taas 47 prosenttia on toista mieltä.

Evan arvo- ja asennetutkimuksen tulokset perustuvat hieman yli 2  000 ihmisen syyskuun jälkipuoliskolla antamiin vastauksiin. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Hallitus haluaa heikentää irtisanomissuojaa - milloin potkut voi antaa? 11:19
Hallitus haluaa heikentää irtisanomissuojaa - milloin potkut voi antaa?

Lue myös:

    Uusimmat