Kelan laskelmat: Näin etuuksien leikkaaminen vaikuttaa työn vastaanottamiseen

Kela on laskenut simulointimallinnuksen avulla, miten hallituksen sosiaaliturvan ja verotuksen muutokset vaikuttavat kahteen eri kotitalouteen.

Kelan laskelmien mukaan sosiaaliturvan leikkaukset vuonna 2024 heikentävät kokonaisuutena merkittävästi Kelan työttömyysturvaa saavien taloudellisia kannustimia matalapalkkaiseen tai osa-aikaiseen työhön. 

Kannustimet siirtyä osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön vahvistuvat.

Näin laskema tehtiin:

  • Kelan asiantuntijat laskivat SISU-mikrosimulointimallilla, miten kuluvan vuoden sosiaaliturvan ja verotuksen muutokset yhdessä vaikuttavat Kelan työttömyysturvaa saavien rahallisiin kannustimiin ottaa vastaan työtä.
  • Tarkasteluun valittiin kaksi helsinkiläistä esimerkkitaloutta: toinen on yksinasuva ja toinen yhden päiväkoti-ikäisen yksinhuoltaja.
  • Vertailun mittarina on käytetty efektiivistä työllistymisveroastetta. 
  • Mittari kuvaa sitä, kuinka paljon käytettävissä olevat tulot tosiasiassa muuttuvat, kun kotitalous lisää työssäkäyntiä, jonka seurauksena kotitaloudelle maksetaan vähemmän sosiaalietuuksia ja verot lisääntyvät. 
  • Jos esimerkiksi palkkatulot kasvavat 1 000 euroa, mutta käytettävissä olevat tulot kasvavat lopulta vain 400 euroa, efektiivinen työllistymisveroaste on 60 prosenttia.

Etenkin suojaosan poistuminen vaikuttaa

Kelan laskelmien mukaan ilman sosiaaliturvan ja verotuksen muutoksia yksinasuvan työllistymisveroaste alle 300 euron palkkatuloille kuukaudessa olisi hyvin pieni, alle 10 prosenttia. 

Alle 300 euron palkkatulo tarkoittaa käytännössä satunnaista, osa-aikaista tai keikkaluonteista työtä. 300 euron palkkatulon jälkeen työllistymisveroaste kuitenkin kasvaisi jyrkästi aina noin 60 prosenttiin 1 650 euron palkkatulolla.

Kun vuoden 2024 muutokset otetaan huomioon, yksinasuvan työllistymisveroaste on yli 60 prosenttia pienelläkin palkkatulolla. 

Kelan mukaan työnteon kannustimet ovat noin 2 150 euron palkkatuloon asti heikompia kuin tilanteessa, jossa muutoksia ei tehtäisi. Yli 2 150 euron palkkatuloille kannustimet ovat muutosten jälkeen vahvempia yksinasuvalle.

Myös yksinhuoltajalla vuoden 2024 muutokset heikentävät kannustimia pienille palkkatuloille ja osa-aikatyöhön. 

Muutokset heikentävät yksinhuoltajan työnteon kannustimia aina 2 700 euron palkkatuloihin asti. Tätä suuremmille palkkatuloille kannustimet ovat muutosten jälkeen vahvempia kuin ilman muutoksia.

– Kannustimet heikkenevät pienille palkkatuloille ja osa-aikatyöhön ennen kaikkea sen vuoksi, että työttömyysturvasta ja yleisestä asumistuesta poistetaan ansiotulovähennykset eli niin sanotut suojaosat. Suuremmille palkkatuloille kannustimet puolestaan vahvistuvat sen takia, että työttömien sosiaaliturvan tasoa lasketaan, kertoo Kelan tutkija Miska Simanainen Kelan tiedotteessa.

Toimeentulotuki heikentää kannustimia

Reilu 40 prosenttia Kelan työttömyysturvaa saavista saa myös perustoimeentulotukea. Vuoden 2024 sosiaaliturvaleikkaukset lisäävät sekä toimeentulotukeen oikeutettuja kotitalouksia että niiden saaman toimeentulotuen määrää.

Kun muiden etuuksien tasoa alennetaan, nousee se palkkatulojen taso, jolla voi saada perustoimeentulotukea. Kelan mukaan ilman sosiaaliturvan ja verotuksen muutoksia esimerkkiyksinhuoltaja saisi toimeentulotukea 150 euron palkkatuloon asti, muutosten jälkeen peräti 1 050 euron palkkatuloon asti.

Toimeentulotuen saaminen heikentää työnteon kannustimia merkittävästi. Yksinhuoltajan työllistymisveroaste nousee yli 60 prosenttiin jo 400 euron palkkatulolla ja saavuttaa 85 prosenttia 1 000 euron palkkatulolla.

– Työn vastaanottamisesta jää toisin sanoen esimerkkimme yksinhuoltajalle vähemmän lisätuloja käteen kuin aiemmin jopa 3 500 euron kuukausipalkkaan asti, kun toimeentulotuki lasketaan mukaan, kertoo Simanainen.

Osa-aikaisia kannustaa

Kelan mukaan sosiaaliturvan ja verotuksen muutokset voivat kannustaa lisäämään työntekoa, jos henkilö on jo valmiiksi osa-aikaisesti työssä. 

Jos lähtötilanne on 1 000 euron palkkatulo, vuoden 2024 muutokset heikentävät hieman lisätyön kannustimia 1 600 euron palkkatuloon asti, mutta vahvistavat niitä sen jälkeen selvästi.

 

Lue myös:

    Uusimmat