Kaihileikkauksesta paljastui yllättävä hyöty: "Vaikutuksen suuruus hämmästytti meidät"

Muistisairaudet: Millaisista oireista lääkäriin? 6:07
Pelottaako muistisairaus? Videolla kerrotaan, millaisista oireista pitäisi suunnata lääkäriin.

Kaihileikkaus näyttää pienentävän ikääntyneen riskiä sairastua dementiaan ainakin vuosikymmenen ajan. Taustalla on todennäköisesti sekä psykologisia että fysiologisia tekijöitä.

Washingtonin yliopiston tutkijat esittävät, että kaihileikkaus pienentää iäkkäiden riskiä sairastua dementiaan lähes 30 prosentilla verrattuna siihen, jos operaatiota ei tehdä. Erityisesti näön kirkastaminen kirurgisesti on yhteydessä vähäisempään Alzheimerin taudin puhkeamisen todennäköisyyteen.

Dementian vaara pysyy uuden tutkimuksen mukaan alempana ainakin kymmenen vuotta kaihileikkauksen jälkeen.

– Vaikutuksen suuruus hämmästytti meidät, tutkimuksen pääkirjoittaja ja silmätautiopin professori Cecilia S. Lee sanoo The New York Timesille.

JAMA Internal Medicine -tiedelehdessä joulukuussa 2021 ilmestyneet löydökset perustuvat reilun kolmen tuhannen yli 65-vuotiaan amerikkalaisen otantaan. He osallistuvat vuonna 1994 alkaneeseen, aivojen ikääntymiseen ja muistisairauksiin keskittyvään pitkittäistutkimukseen. Lähtötilanteessa osallistujilla ei ollut dementiaa eikä heille ollut tehty kaihileikkausta.

Keskimäärin vajaan kahdeksan vuoden seurannan aikana 853 osallistujaa sairastui dementiaan, suurin osa Alzheimerin tautiin. Noin puolet osallistujista oli käynyt kaihileikkauksessa ja puolet ei.

Kaihia sairastaa kolmannes yli 65-vuotiaista

Kaihi on yleinen silmäsairaus, jossa silmän linssi on samentunut ja läpäisee valoa huonosti. Seurauksena näöntarkkuus alentuu, hämäränäkö heikentyy ja silmät häikäistyvät helpommin.

Terveyskirjaston mukaan yli 65-vuotiaista noin kolmanneksella on näköä haittaava kaihi vähintään toisessa silmässä. Esiintyvyys kasvaa iän myötä entisestään.

Iän ja perintötekijöiden lisäksi kaihiriskiä lisäävät muun muassa silmävammat, diabetes, runsas alkoholin käyttö ja tupakointi, merkittävä ylipaino sekä pitkäaikaiset silmätulehdukset.

Kaihileikkaus on ainoa tapa parantaa kaihi. Leikkauksessa silmän mykiö poistetaan ja tilalle asetetaan keinotekoinen linssi. Suomessa operaatioita tehdään joka vuosi yli 50 000.

Miksi kaihileikkaus voi pienentää dementiariskiä?

Amerikkalaistutkijoiden uudet löydökset osoittavat vain yhteyden eivät syy-seuraussuhdetta kaihileikkauksen ja pienentyneen dementiariskin välillä. Tiimillä on kuitenkin muutama teoria havaittua yhteyttä selittämään.

Ensinnäkin leikkaus parantaa näköaistin toiminta ja on näin hyväksi aivojen terveydelle.

Aistien, kuten näön ja kuulon, heikentymisen tiedetään aiempien tutkimusten perusteella lisäävän dementiaan sairastumisen riskiä. Huonon kuulon tavoin heikko näkö haittaa muun muassa sosiaalista elämää, liikunnan harrastamista sekä alentaa mielialaa, mikä voi altistaa muistisairauksille. Aistien heikentyminen voi myös kuvastaa terveydentilan laajempaa heikkenemistä.

Näkökyvyn heikentymisestä johtuva aistiärsykkeiden väheneminen voi jopa johtaa aivojen kutistumiseen, joka on sekin dementian riskitekijä. Ainakin yhdessä aiemmassa tutkimuksessa kaihileikkauksen havaittiin olevan yhteydessä lisääntyneeseen harmaan aineksen määrään aivoissa.

Toinen hypoteesi koskee esimerkiksi vuorokausirytmiin vaikuttavaa sinistä valoa, jota ihminen saa kaihileikkauksen jälkeen silmiinsä enemmän.

Tutkija Lee selittää Medical News Todaylle, että tiettyjen siniselle valolle herkistyneiden verkkokalvojen solujen rappeutumisen on aiemmin osoitettu olevan yhteydessä tiedonkäsittelyyn ja Alzheimerin tautiin. Kaihileikkaus voi auttaa soluja aktivoitumaan uudelleen ja näin suojata kognitiiviselta heikentymiseltä.

On toki mahdollista, että kaihileikkaukseen hakeutuneet henkilöt elävät lähtökohtaisesti terveellisemmin kuin he, jotka eivät näköään korjauta. Tutkijat kuitenkin ottivat analyysissään huomioon myös muut dementiariskiin vaikuttavat tekijät, kuten ylipainon ja tupakoinnin. Tällöinkin kaihileikkauksen vahva yhteys alentuneeseen dementiariskiin säilyi.

Jos löydökset saavat tukea jatkotutkimuksissa, voisi kaihileikkauksella hoitaa ikääntyneitä, joilla on suuri riski dementiaan sairastumiseen.

Näin silmälasit pitää puhdistaa, jos käytät astianpesuainetta 0:59
Katso video: Näin silmälasit pitää puhdistaa, jos käytät astianpesuainetta.

Lue myös:

    Uusimmat