Huonosti tunnettu muistisairauksien riskitekijä, josta kärsii lähes puolet yli 70-vuotiaista – "Vaikutuksia ei tunnista meillä riittävästi"

Muistisairaudet: Millaisista oireista lääkäriin? 6:07
Videolla kerrotaan, millaisista muistioireista kannattaisi hakeutua lääkäriin.

Kuuloliitto muistuttaa muistiviikon yhteydessä, että hoitamaton kuulovamma voi edesauttaa muistiongelmien syntymistä. Maailman Alzheimer-päivää vietetään 21. syyskuuta.

Kuulovammat ovat merkittävä, mutta edelleen huonosti tunnettu riskitekijä muistisairauksille. Kuulonaleneman on arvioitu aiheuttavan noin yhden kymmenestä muistisairaudesta.

Kuulon heikkenemisen on huomattu altistavan muistisairauksille sekä heikentävän kognitiivisia kykyjä. On esitetty, että kuulonalenema muuttaa ohimolohkojen aktiivisuutta, mikä edistää Alzheimerin tautia aiheuttavien proteiinien kertymistä aivoihin.

Suorien vaikutusten lisäksi kuulon heikentyminen voi vaikuttaa muistiin epäsuorasti. Kuulovammojen seurauksena ääneen liittyvät muistot haalistuvat, sosiaalinen vuorovaikutus sekä harrastaminen vaikeutuvat ja persoona muuttuu. Sosiaalisten suhteiden puutteen, vähäisen liikunnan ja masennuksen tiedetään lisäävän muistisairauksien riskiä. 

– Iän myötä tulevan kuulonaleneman vaikutuksia ei tunnisteta meillä riittävästi yksilön tai yhteiskunnan tasolla. Ikääntyneellä hoitamaton kuulovika lisää esimerkiksi henkilön masennus-, yksinäisyys- ja kaatumisriskiä, Muistiliiton puheenjohtaja ja kansanedustaja (sd.) Merja Mäkisalo-Ropponen sanoo Kuuloliiton tiedotteessa.

Kuulokojeen käyttö hidastaa muistin heikentymistä

Väestön ikääntymisen myötä sekä kuulo-ongelmaisten että muistisairaiden määrä kasvaa jatkuvasti. Kuuloliitto kertoo, että lähes puolella yli 70-vuotiaista kuulo on jo merkittävästi heikentynyt. Joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa Käypä hoito -sivuston mukaan kärsivänsä muistioireista.

Suomessa vain melutyötä tekevien aikuisten kuulo tutkitaan säännöllisesti. Vähäisten ja satunnaisten kuulotutkimusten vuoksi muutoksia muiden ihmisten kuulossa on usein vaikea tunnistaa.

Kuulonaleneman havaitsemisen viivästyminen voi johtaa dementian pahenemiseen. Kuulokojeiden käytön on huomattu hidastavan huonokuuloisten ikäihmisen muistin heikentymistä.

Ratkaisuksi ongelmaan Kuuloliitto nostaa esiin kuulotutkimukset ja -seulonnat sekä tehokkaamman kuulokuntoutuksen järjestämisen, johon tarvitaan lisää koulutettuja alan ammattilaisia eli audionomeja.

Näin viitot"hauska tavata" 0:50
Tällä viikolla vieteään myös kuurojen viikkoa. Opettele videolta, miten viitot "hauska tavata".

Lähteet: Kuuloliitto, Duodecim, Potilaan Lääkärilehti

Lue myös:

    Uusimmat