Nämä luonteenpiirteet ovat yhteydessä dementiaa aiheuttaviin aivomuutoksiin – tutkijat selittävät, miksi

Muistisairaudet: Millaisista oireista lääkäriin? 6:07
Huolettaako muisti? Videolla kerrotaan, millaisista oireista pitäisi hakeutua tutkimuksiin.

Amerikkalaistutkijoiden tuoreet löydökset vahvistavat käsitystä siitä, että persoonallisuus liittyy Alzheimerin taudin riskiin. Tietyt luonteenpiirteet näyttävät olevan yhteydessä dementiaa aiheuttaviin plakkeihin aivoissa. Ilmiötä voi selittää se, että persoona heijastuu elintapoihin.

Neuroottisuuden ja tunnollisuuden tiedetään olevan yhteydessä muistisairauksiin. Neuroottisuus eli alttius kokea kielteisiä tunteita näyttää lisäävän sairastumisen riskiä, kun taas harkitsevaisuutena ja kurinalaisuutena näyttäytyvä tunnollisuus pienentää sitä. Jo tässä vaiheessa on hyvä huomata, että kyseessä on yhteys eikä syy-seuraussuhde.

Floridan osavaltiontutkijat perehtyivät tutkimuksessaan hermoston patologiaan. He huomasivat persoonallisuuden liittyvän siihen, kuinka todennäköisesti aivoihin keräytyy haitallisia amyloidi- ja tau-proteiineja. Alzheimeriin liittyviä aivoplakkeja aiheuttavia proteiineja oli enemmän neuroottisilla ja vähemmän tunnollisilla ihmisillä.

Havainnot perustuvat 12:n aiheesta aiemmin tehdyn tutkimuksen analysointiin sekä uuteen pitkittäistutkimukseen. Yhteensä aineistona oli yli 3000 osallistujaa. Tutkimus ilmestyi Biological Psychiatry -julkaisussa.

Luonne voi vaikuttaa elintapoihin

Tietyt luonteenpiirteet voivat siis tutkimuksen perusteella joko altistaa Alzheimerille tai suojata siltä. Tutkijat epäilevät, että yhteys selittyy ainakin osaksi persoonallisuudelle tyypillisillä elintavoilla.

Neuroottiset ihmiset ovat alttiita esimerkiksi ahdistukselle ja mielialahäiriöille. Esimerkiksi masennuksen tiedetään olevan yhteydessä Alzheimerin tautiin.

Tunnolliset ihmiset sen sijaan elävät todennäköisemmin terveellisesti ja karttavat haitallisia elintapoja. Esimerkiksi säännöllinen liikunta ja tupakoimattomuus pienentävät muistisairauksien puhkeamisen todennäköisyyttä. Samanlainen aivoja suojaava vaikutus voi olla opiskelulla ja stimuloivalla työllä.

– Mukautuvat persoonallisuuden piirteet voivat ajan myötä tukea aineenvaihduntaa ja immunologisia toimintoja ja viime kädessä estää tai viivyttää hermoston rappeutumista, tutkija ja geriatrian professori Antonio Terracciano sanoo tiedotteessa.

Luonnettaan ei voi muuttaa, mutta olemalla tietoinen persoonallisuutensa heijastumisesta elintapoihinsa ihminen voi pienentää riskiään sairastua muistisairauteen.

Lisää tutkimusta tarvitaan

Nyt ilmestyneet löydökset tukevat näyttöä persoonallisuuden ja Alzheimerin taudin välisestä yhteydestä, mutta lisää tutkimusta aiheesta tarvitaan, jotta mahdollisesta syy-seuraussuhteesta ja sen taustalla vaikuttavista mekanismeista voitaisiin varmistua.

Neuroottisuus on yhdistetty myös kohonneeseen riskiin sairastua Parkinsonin tautiin.

Perussairauksien riskiä lisäävät tekijät 2:10
Videolla kerrotaan, mitkä samat tekijät vaikuttavat monien pitkäaikaissairauksien taustalla.

Lue myös:

    Uusimmat