Yhteinen EU-velka ja maataloustuet puhuttivat EU-vaaliehdokkaita: ”Suomen omavaraisuutta kehitettävä”

Maatalous kerää suurimmat EU-tuet – onko rahoilla oikea osoite? 10:09
Katso video: Onko EU:n maataloustuilla oikea osoite?

Huomenta Suomessa vierailleet europarlamenttiehdokkaat kommentoivat EU:n yhteistä velanottoa sekä maataloustukien tulevaisuutta. 

SDP:n EU-vaaliehdokkaan Tanja Airaksisen mielestä uuteen velkaan pitää suhtauta maltilla. Ukrainaa on joka tapauksessa ehdottomasti tuettava. Samalla hän on sitä mieltä, että Ukrainan tukemisen pitäisi tapahtua tasapuolisemmin EU-maiden kesken. 

Emme voi velkaantua lisää, mutta sitten jos tulee uusia kriisejä, niin siinä tapauksessa tarvitsemme yhteistä velkaa selviytyäksemme, Airaksinen sanoo. 

Esimerkkinä menneistä kriiseistä Airaksinen mainitsee koronapandemian.

”Jokainen vastatkoon itse taloudestaan”

Kokoomuksen EU-vaaliehdokas Janne Sankelo ei ole lainkaan innostunut uudesta, yhteisestä EU-velasta. 

Jokainen jäsenmaa vastatkoon taloudestaan itse, Sankelo sanoo. 

Hän toteaa, että EU:n 27:ssä jäsenmaassa ei yleisesti olla innostuneita yhteisestä velasta. 

Tämä nähtiin myös Suomessa esimerkiksi elpymispakettikeskustelun yhteydessä, Sankelo sanoo. 

Sankelon mukaan elpymispakettirahaa meni ”erikoisiin” kohteisiin.

Kun tehdään tällaisia yhteisiä paketteja, niin valvonta ja seuranta ei oikein toimi sen suhteen, mihin jäsenmaat näitä rahoja käyttävät, Sankelo sanoo. 

Hän mukaansa EU:lla olisikin tässä kehitettävää. 

Ukrainan osalta Sankelo toivoo, että jäsenmaat pohtisivat omaa tukeaan. EU-jäsenmaiden Ukrainalle myöntämässä tuessa on suuria maiden välisiä eroja suhteessa bruttokansantuotteeseen. 

Omavaraisuutta kehitettävä

EU-vaaliehdokkaat kommentoivat myös EU:n maataloustukia. Airaksisen mukaan tuet eivät nykyisellään jakaudu tasapuolisesti. 

Tukien pitäisi jakautua oikeudenmukaisemmin jäsenvaltioiden kesken, Airaksinen sanoo. 

Hän toivoo myös, että Suomessa EU-tuet ja kansalliset tuet jakautuisivat tasaisesti suurien maataloustuottajien ja pienviljelijöiden kesken.

Sankelon mukaan EU on tosiasiallisesti maatalousunioni, sillä suuri osa sen budjetista käytetään maatalouteen. Hän peräänkuuluttaa Suomen osalta maatalouden omavaraisuutta. 

Käytännössä meidän pitää kehittää maatalouspolitiikkaa kohti sen perustehtävää, eli ruuantuotantoa, Sankelo sanoo. 

 

Lue myös:

    Uusimmat