Tutkimus havaitsi, miten isät voivat vaikuttaa lastensa koulumenestykseen

Professori: Lasten ja nuorten kunto huonompi kuin koskaan aiemmin – mikä neuvoksi? 12:39
KATSO MYÖS Professori: Lasten ja nuorten kunto huonompi kuin koskaan aiemmin – mikä neuvoksi?

Sillä, miten isät viettävät aikaa lastensa kanssa, näyttäisi olevan vaikutusta lapsen koulumenestykseen, kertoo tutkimus.

Ne lapset, joiden isät viettävät heidän kanssaan aikaa lukien, piirtäen, laulaen tai tarinoita kertoen, pärjäävät paremmin koulussa, selvisi Leedsin yliopiston tekemässä tutkimuksessa.

Tutkijat käyttivät Millennium Cohort -tutkimuksen keräämää tietoa Isossa-Britanniassa vuosien 20002002 aikana syntyneistä lapsista ja heidän varttumisestaan. Tutkijat poimivat aineistosta 5 000 englantilaisperheen tiedot ja kirjasivat ylös perheiden lasten koetuloksia. Tutkimusotannan perheissä oli äiti ja isä, kertoo New York Post.

Isän kanssa vietetty aika paransi lasten koetuloksia

Tutkijat saivat selville, että jos isät olivat leikkineet lapsensa kanssa näiden ollessa 3-vuotiaita, olivat lasten koetulokset parempia 5-vuotiaina muihin samanikäisiin verrattuna.

Samoin, niillä 7-vuotiailla lapsilla oli paremmat koetulokset, joiden isät olivat leikkineet heidän kanssaan heidän ollessaan 5-vuotiaita.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että isien osallistuminen lapsen vapaa-ajan aktiviteetteihin paransi lasten koetuloksia koulussa riippumatta siitä, minkä ikäisiä lapset olivat, mitä etnisyyttä tai sukupuolta he edustivat, tai oliko perhe hyvä- vai huonotuloinen.

Äitien yhdessä viettämä aika lasten kanssa leikkien, piirtäen, laulaen tai satuja lukien puolestaan vaikutti enemmän lasten sosiaaliseen kehitykseen kuin kouluarvosanoihin.

Äidit ottavat edelleen isomman roolin lastenkasvatuksessa, mutta jos isät osallistuvat lasten elämään myös, lisää se merkittävästi mahdollisuuksia sille, että lapsi saa parempia arvosanoja alakoulussa. Tämän vuoksi on tärkeää tukea isiä jakamaan lastenhoito vastuu äitien kanssa, sanoo tutkimusta johtanut vanhempi tutkija Helen Norman New York Postissa.

Jo 10 minuuttia yhteistä aikaa riittää?

Tutkijoiden mukaan jo 10 minuuttia lapsen ja isän yhteistä aikaa voisi parantaa lapsen koulukokemusta, mutta tutkijat kehottavat isiä viettämään lastensa kanssa aikaa mahdollisimman paljon.

Myös kouluja suositellaan ottamaan isät huomioon koulun järjestämissä aktiviteeteissa ja käyttämään isää yhtenä lapsen yhteyshenkilönä koulussa.

Analyysimme on osoittanut, että isillä on tärkeä ja suora vaikutus lasten oppimiseen. Meidän pitäisi myöntää tämä ja etsiä aktiivisesti tapoja tukea isiä hoitamaan kasvatuksellinen vastuunsa sen sijaan, että lasten asioita hoidetaan vain äidin kanssa. On tärkeä omaksua sukupuolineutraali lähetymistapa, sanoo Jeremy Davies, joka on tutkimuksen toinen kirjoittaja ja Isyysinstituutin vaikutus- ja viestintäpäällikkö.

Tämä tutkimus osoittaa, että pienetkin muutokset siinä, mitä isät tekevät ja miten koulut tai varhaiskasvatus ovat tekemisissä vanhempien kanssa, voivat vaikuttaa pysyvästi lasten oppimiseen. On ehdottoman tärkeää, että isejä kohdellaan äitien kanssa tasa-arvoisina, sanoo Andrew Gwynne, Ison-Britannian parlamentin jäsen, joka toimi yhtenä tutkimuksen kirjoittajista.

Lue myös:

    Uusimmat