Hyvä syy viettää viikonloppu lasten kanssa: Suotuisa vaikutus koulumenestykseen

Lukio uuvuttaa oppilaansa 7:46
Videolla keskustellaan lukion kuormittavuudesta.

Israelilaistutkijoiden mukaan lapset pärjäävät koulussa paremmin, jos he viettävät enemmän aikaa vanhempiensa kanssa. 

Lapset menestyvät todennäköisesti paremmin koulussa, jos vanhemmat viettävät heidän kanssaan enemmän aikaa, väittää Journal of Labor Economics -lehdessä julkaistu tutkimus. Tutkimuksesta uutisoi muun muassa New York Post -sivusto.

Israelilaisen Hebrew University -korkeakoulun tutkijoiden sekä Ohio State University -yliopiston tutkijat tarkastelivat 99 000 israelilaislapsen tietoja. Yli 22 000 lasta oli menettänyt vanhempansa alle 18-vuotiaana, yli 77 000 lapsen vanhemmat olivat eronneet. Lisäksi tarkastelussa oli mukana yli 600 000 lasta, joiden vanhemmat eivät olleet eronneet tai kuolleet.

Tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, miten lapset pärjäsivät niin sanotuissa kypsyyskokeissa, joka pitää suorittaa, jos haluaa collegeen. 57 prosenttia lukioikäisistä lapsista läpäisee kokeet.

Tutkimuksen tekoon osallistunut Ohio State University -yliopiston taloustieteen professori Bruce Weinberg kertoi tutkimuksesta tarkemmin lehdistötiedotteessa. Mikäli äiti kuolee, hänen koulutuksensa tärkeys lapsen testimenestyksen suhteen vähenee, mutta samalla isän koulutuksen merkitys kasvaa. Jos taas isä kuolee, kuvio menee toisin päin. Syy-yhteys on Weinbergin mukaan voimakkaampi, kun vanhempi kuolee lapsen ollessa nuorempi.

Tutkimuksen valossa näyttäisikin siltä, että lapsen koulumenestykseen vaikuttaa geeniperimän sijaan vanhempien läsnäolo. 

Raha ei vaikuta opiskelumenestykseen

On sanottu, että vanhempien tulot auttavat korkeasti koulutettujen vanhempien lapsia menestymään akateemisella uralla. Tämän tutkimuksen mukaan kyseinen väite ei näyttäisi pitävän paikkansa. Jos raha olisi syy menestykseen, pitäisi isän kuoleman tutkijoiden mukaan vaikuttaa äidin kuolemaa haitallisemmin lapsen koulumenestykseen, koska miehet yleensä tienaavat enemmän kuin naiset.

– Emme havainneet tällaista. Äideillä on taipumus viettää lasten kanssa enemmän aikaa kuin isän. Tutkimuksessamme äidin menetyksellä oli suurempi vaikutus kuin isän menetyksellä, Weinberg kertoo.

Tutkijoiden mukaan näyttäisi myös siltä, että äidin menetyksen aiheuttama negatiivinen vaikutus näyttäisi vähentyvän ainakin jonkin verran, mikäli isä menee uudelleen naimisiin ja lapsi saa uuden äitipuolen.

Tutkijat eivät kuitenkaan havainneet mitään eroa lasten koulumenestyksessä sen suhteen, oliko äiti mennyt uusiin naimisiin vai ei. Tämä voi heidän mukaansa johtua siitä, että äitien koulutusaste vaikuttaa yleisesti ottaen isien koulutustaustaa enemmän lasten menestykseen, koska äidit viettävät enemmän aikaa lasten kanssa.

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että äitien akateemiset saavutukset linkittyivät suuremmissa perheissä vahvemmin lasten menestykseen opin tiellä. Tutkijoiden mukaan tämä voi johtua siitä, että ne äidit, joilla on enemmän lapsia, viettivät yleensä enemmän aikaa lasten kanssa ja vähemmän aikaa työskentelemällä kodin ulkopuolella.

Tutkijoiden mukaan näyttäisi myös siltä, että vanhemman menetys vaikuttaa enemmän tyttöihin kuin poikiin.

Samanlaisia tuloksia saatiin niiden lasten suhteen, joiden vanhemmat olivat eronneet. Äidin koulutustausta vaikutti enemmän lapsen menestykseen. Syynä voi olla se, että lapset yleensä asuvat äidin luona.

– Muiden tutkimusten mukaan korkeasti koulutetut vanhemmat viettävät yleensä enemmän aikaa lasten kanssa. Tutkimuksemme voisi ehdottaa tähän yhtä syytä: se vaikuttaa suuresti akateemiseen menestykseen.

Lue myös:

    Uusimmat