Tutkimus: Diabeetikon dementiariski pienenee yhdellä vitamiinilla

Diabetesta potevien dementiariski saattaa pienentyä, jos he saavat riittävästi D-vitamiinia. Havainto on mielenkiintoinen, sillä D-vitamiinin vähyys on yleistä diabetesta sairastavilla, ja he ovat myös suurentuneessa vaarassa sairastua dementiaan sairautensa takia.

Tuoreen tutkimuksen perusteella riski sairastua dementiaan oli pienin potilailla, joiden D-vitamiinitasot olivat korkeimmat.

Etenkin tämä näkyi verrattuna potilaisiin, joiden veren D-vitamiinipitoisuus oli alle 25 nmol/l (nanomoolia per litra). Veren D-vitamiinin tavoitetasona pidetään yli 50 nmol/l:n pitoisuuksia.

Yhteys koski kaikkia dementioita sekä erikseen Alzheimerin tautia ja verisuoniperäisiä dementioita.

D-vitamiinin puute dementiariski diabeetikolle?

Tulokset olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat D-vitamiinin vajauksen suurentavan diabetespotilaiden dementiariskiä. Vastaavasti riittävästä D-vitamiinin saannista huolehtiminen saattaa pienentää sairastumisriskiä.

D-vitamiini voi vaikuttaa muun muassa diabeetikoiden glukoosi- ja kolesteroliaineenvaihduntaan ja verenpaineeseen ja saattaa myös hillitä dementiaan liittyviä aivomuutoksia. Tarkkaa käsitystä mekanismista ei kuitenkaan ole.

Tutkimus perustuu 13 000 tyypin 2 diabetesta sairastavan yli 60-vuotiaan kahdeksanvuotisiin seurantatietoihin.

Alla olevalla videolla kerrotaan, mitkä tekijät altistavat lukuisille pitkäaikaissairauksille. Juttu jatkuu videon alla.

Perussairauksien riskiä lisäävät tekijät 2:10
Katso video: Nämä tekijät lisäävät niin sanottujen perussairauksien riskiä.

Talvella D-vitamiinilisää

Suomalaiset saavat liian vähän D-vitamiinia etenkin syys- ja talvisaikaan, ja tämän vuoksi D-vitamiinilisät ovat monille tarpeen. D-vitamiinin suositeltava kokonaissaanti Suomessa on yli 75-vuotiailla 20 mikrogrammaa vuorokaudessa ja muilla 10 mikrogrammaa.

Etenkin talvisin saatetaan kuitenkin tarvita suurempia annoksia. Noin kolmasosa suomalaismiehistä ja viidennes naisista saa liian vähän D-vitamiinia.

Oletko huolissasi muististasi? Alla olevalla videolla kerrotaan, millaisista oireista pitäisi mennä lääkäriin.

Muistisairaudet: Millaisista oireista lääkäriin? 6:07
Katso video: Muistisairaudet pelottavat monia, mutta millaisista oireista pitäisi suunnata lääkäriin?

Copyright 2022 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Lue myös:

    Uusimmat