Tutkijat varoittavat suositusta kipulääkkeestä – ei niin turvallinen kuin on luultu?

Aivoinfarktin ja ohimenevän aivoverenkiertohäiriön eli TIA:n oireet 1:36
Tunnetko välitöntä hoitoa vaativat oireet? Videolla kerrotaan, miten aivoverenkiertohäiriöt ilmoittavat itsestään.

Skotlantilaiset tutkijat havaitsivat, että suurten parasetamoliannosten säännöllinen ja pitkäaikainen käyttö voi nostaa verenpainetta. Etenkin ennestään verenpainetautia sairastavilla nousu saattaa lisätä esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöiden riskiä.

Parasetamoli eli asetaminofeeni on maailman yleisimmin käytetty kipu- ja kuumelääke, jonka haittavaikutuksia pidetään vähäisinä. Parasetamolilla ei esimerkiksi ole merkittäviä kielteisiä yhteisvaikutuksia tavanomaisten sydänlääkkeiden kanssa.

Nyt Edinburghin yliopiston tutkijat ovat kuitenkin saaneet vihiä siitä, että suurten parasetamoliannosten pitkään jatkuva käyttö voi olla haitallista korkeasta verenpaineesta kärsiville ihmisille. Maailmanlaajuisesti yli miljardilla ihmisellä on korkea verenpaine, suomalaisistakin aikuisista kahdella miljoonalla.

Parasetamolikuuri nosti verenpainetta

Circulation-lehdessä ilmestyneeseen kaksoissokkoutettuun lumekontrolloituun tutkimukseen osallistui 110 vapaaehtoista verenpaineongelmien kanssa painivaa skottia. Osallistujat söivät neljästi päivässä 1 gramman parasetamolia tai lumelääkettä kahden viikon ajan, jonka jälkeen osat vaihdettiin päittäin.

Parasetamolin suurin suositeltu päiväannos aikuisille on 4 grammaa. Suomessa myytävissä pelkkää parasetamolia sisältävissä lääkevalmisteissa suositellaan korkeintaan 3 gramman päiväannosta.

Parasetamolin ylikäytön tiedetään olevan haitallista etenkin maksalle. 

Lähde: Fimea

Kokeen jälkeen tutkijat havaitsivat, että pitkäaikainen parasetamolin runsas käyttö nosti osallistujien yläpainetta 5 yksiköllä (mmHG) verrattuna lumelääkkeeseen. Tutkijoiden mukaan nousu on vastaavanlainen kuin mitä ibuprofeenin kaltaistet tulehduskipulääkkeet aiheuttavat. Tulehduskipulääkkeiden viikkokausien säännöllistä käyttöä ei sydänpotilaille suositella.

Verenpaineen kohoaminen kasvattavaa sydän- ja verisuonisairauksien vaaraa ja on esimerkiksi merkittävä sydäninfarktien ja aivoverenkiertohäiriöiden riskitekijä. Löydös kyseenalaistaakin parasetamolin jatkuvan käytön turvallisuuden sydänpotilaille.

Parasetamolin käytön lopettamisen jälkeen osallistujien verenpainetasot laskivat aiemmalle tasolle.

Tutkijat suosittelevat sydänpotilaille mahdollisimman pieniä parasetamoliannoksia mahdollisimman lyhyen aikaa. Varoitus koskee ensisijaisesti kroonisten kiputilojen kaltaista hoitoa, ei ohimenevien kipu- ja kuumetilojen lievittämistä.

Lisäselvityksiä parasetamolin turvallisuudesta tarvitaan

Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle tutkimusta kommentoinut ulkopuolinen tutkija Dipender Gill pitää havaittua muutosta verenpaineessa merkittävänä, mutta huomauttaa, että moni kysymys jäi vielä auki.

Pieneen otantaan perustuva tutkimus ei esimerkiksi paljasta, pysyisikö verenpaine koholla, jos parasetamolin käyttö jatkuisi pidempään. Gillin mukaan ei voida sanoa myöskään varmasti, että lääkkeeseen liittyvä verenpaineen muutos johtaisi kohonneeseen sydän- ja verisuonitautien riskiin.

Vuonna 2007 ilmestyneessä amerikkalaisväestöön perustuvassa tutkimuksessa havaittiin, että säännöllinen parasetamolin käyttö on yhteydessä hieman suurempaan riskiin sairastua kohonneeseen verenpaineeseen. Yhteyttä ei ole pystytty pienemmissä tutkimuksissa BBC:n mukaan vahvistamaan.

Skottitutkijat eivät osaa selittää, miksi parasetamolin käyttö voi mahdollisesti nostaa verenpainetta. Lääkkeen laajan käytön ja kohonneen verenpaineen yleisyyden vuoksi asiaa olisi kuitenkin syytä selvittää lisää.

Videolla kerrotaan, miten räikeillä tavoilla itsehoitolääkkeitä käytetään väärin.

Apteekkarit ja lääkärit kohtaavat vääriä hoito-oletuksia 9:52
Katso Uutisaamun haastattelu: Näin räikeillä tavoilla itsehoitolääkkeitä käytetään väärin – jopa hengenvaarallista.

Lue myös:

    Uusimmat