Lääkäri puolustaa kolesterolilääkkeitä – ”Käytän statiinia, vaikka en kuulu korkeaan riskiin”

Avun maalaislääkäri Tapani Kiminkinen vastaa Studio55.fi-tv-lähetyksissä ja nettisivuilla katsojien kysymyksiin. Tällä kertaa haluttiin tietää, mikä on totuus kolesterolilääkkeiden tarpeellisuudesta ja haittavaikutuksista. Alla Kiminkisen vastaus.

Suuren valtimosairausriskin potilaat tarvitsevat yleensä myös lääkehoitoa, mikä on nykyään ensisijaisesti statiini. Sepelvaltimosairauskohtauksen yhteydessä suuriannoksinen statiinihoito aloitetaan välittömästi potilaan ikään ja sukupuoleen katsomatta. Sama koskee myös aivoinfarktipotilaita.

Toistaiseksi tuntemattomasta syystä myös diabeteksessa, etenkin tyyppi kakkosessa, naisten vaara sepelvaltimotautikuolemaan on paljon miehiä suurempi, joten siinäkin statiinille on käyttöä. Tulevaisuudessa aletaan saada lisää työkaluja sepelvaltimotautikuoleman vaaran arvioimiseen.

Elämisen tavat muodostavat perustan rasvojen hoidolle. Kun lääkettä tarvitaan, on statiini standardi. Sen markkinoille tulo vuonna 1987 mullisti kolesterolin lääkehoidon, koska tehokasta lääkettä ei aiemmin ollut. Statiini estää maksan kolesterolisynteesiä ja edistää LDL:n (pahan kolesterolin) poistumista.

"Hankalia sivuoireita ei tule sietää"

Statiineja on kahdenlaisia: vesi- ja rasvaliukoisia. Arvellaan, että tällä ominaisuudella olisi merkitystä, sillä vesiliukoiset eivät pääse aivoihin. On nimittäin arveltu, että statiineilla voisi olla haitallisia vaikutuksia kognitioon.

Arvostetussa Lancetissa syyskuussa julkaistun, alan parhaimpien tutkijoiden laatiman artikkelin (Interpretation of the evidence for the efficacy and safety of statin therapy) mukaan statiinit eivät aiheuta dementiaa. Päinvastoin ne estävät vaskulaarista eli verisuoniperäistä dementiaa.

Sitä vastoin alaraajapainotteista lihassärkyä statiinit aiheuttavat vajaalle kymmenelle prosentille käyttäjistään. Asia selvitetään hoitotauoin ja annos- ja valmistemuutoksin.

Perinnöllisistä syistä joillakin ihmisillä statiinien aineenvaihdunta on hidastunut, jolloin niiden pitoisuus voi kohota yllättävästi. Tätä ei kokein testata. Pitää ymmärtää, että statiinien käyttäjien ikäryhmässä esiintyy paljon muitakin lihassäryn aiheuttajia.

Joka tapauksessa hankalia sivuoireita ei tule sietää, vaan pyrkiä lääkekokeiluihin, jos statiini on todella välttämätön. Voidaan käyttää kolesterolin imeytymistä estävää lääkettä (etsetimibi), jonka teho ei tosin yllä lähellekään statiinin tehoa. Myös yhteiskäyttö on mahdollinen.

Yhteys tyypin 2 diabetekseen ja haimatulehdukseen?

Statiinit lisäävät tyypin II sokeritaudin riskiä isossa materiaalissa noin yhdeksän prosentin verran. Vaikutus on annosriippuvainen (suuremmalla annoksella enemmän). Tiedetään, että liikkuminen ja terveellisen ruoka kumoavat riskin.

Statiinilla hoidettujen diabeetikoiden ennuste paranee yhtä hyvin kuin ei-diabeetikoiden. Nimenomaan tyypin II diabetespotilaat hyötyvät statiinista varsinkin, kun heillä alkaa olla muita vaaratekijöitä. Diabeetikoiden ei pidä luopua heille määrätystä statiinista!

Suomessa maallikot ovat pitäneet meteliä haimatulehduksesta. Maailmalla siitä ei keskustella juurikaan, eivätkä parhaimmat asiantuntijat kirjallisuudessa sitä noteeraa. Erittäin suuressa selvityksessä statiinin käyttäjillä esiintyi haimatulehdusta vähemmän kuin käyttämättömillä.

Tuoreehkossa suomalaisessa opinnäytetyössä saatiin päinvastaista viitettä. Tulos on täysin ristiriitainen muuhun maailmanlaajuiseen tutkimusnäyttöön verrattuna.

Yksi mahdollinen selitys tulokselle saattaisi olla valtava suomalainen alkoholin käyttö, joka on useimmiten piilossa hienovaraisen tissuttelun varjossa eikä tule välttämättä esille, sillä määriä aina vähätellään eivätkä suurkuluttajat nykyään näytä ollenkaan rappioalkoholisteilta.

Runsas alkoholin käyttö aiheuttaa haimatulehduksia, jotka voivat olla myös hiljaisia piileviä prosesseja, toki myös akuutteja, joskus tehohoitoon vieviä. Joka tapauksessa potilaat ovat aina yksilöjä, ja yksittäisellä potilaalla lähes mikä tahansa yksittäinen haitta on mahdollinen.

"Myönnän itse käyttäväni statiinia"

Myönnän itse käyttäväni statiinia, vaikka en korkeaan riskiin kuulukaan. Olen huomannut monen lääkärin niin tekevän. Olemme nähneet liikaa onnettomia valtimonkovettumataudin komplikaatioita.

Uusin kolesterolilääke on valmiste, joka lisää LDL-reseptoreiden määrää maksassa. Se on erittäin tehokas, mutta myös toistaiseksi kallis ja pistettävä. Aika näyttää, millaisen aseman se saa. Tieteen ominaisuuksiin kuuluu se, että se korjaa itse itseään ajan funktiona. Siihen kuuluu terve kyseenalaistaminen ja tutkimalla todistaminen. Tutkimustulos ei ole koskaan mielipidekysymys vaan tutkimustulos. 

Lue myös:

    Uusimmat