Tutkijat löysivät uuden tekijän, joka voi vaikuttaa koronan vakavuuteen ja jälkioireisiin

Miten jatkuva desinfiointi vaikuttaa bakteerikantaamme? 6:10
Miten jatkuva desinfiointi vaikuttaa bakteerikantaamme? Bakteeriopin professori kertoo.

Kiinalaistutkijat esittävät, että suoliston mikrobiomi saattaa vaikuttaa koronaviruksen aiheuttaman taudin vakavuuteen sekä jälkioireisiin.

Gut-tiedelehdessä ilmestynyt kiinalainen havaintotutkimus esittää, että suoliston bakteereilla saattaa olla vaikutusta koronan vakavuuteen infektion aiheuttaman immuunireaktion välityksellä. Lisäksi mikrobiomin epätasapaino saattaa vaikuttaa infektion jälkeisiin pitkittyneisiin oireisiin.

Tiedotteessa tutkijat huomauttavat, että suoliston mikrobien on todettu olevan yhteydessä tulehdustauteihin suolistossa ja sen ulkopuolella. Bakteeriston epätasapainon korjaaminen voisi heidän mukaansa toimia apuna koronan jälkioireiden hoitamisessa.

Koronapotilaiden bakteeriston koostumuksessa pitkäaikaisia muutoksia

Tutkimusta varten tieteilijät keräsivät veri- ja ulostenäytteitä sadalta sairaalahoidossa olleelta koronapotilaalta. Koronapotilaiden sairastaman taudin vakavuus luokiteltiin neljään eri kategoriaan oireiden ja hoidon perusteella. Sairastuneiden näytteitä verrattiin 78 terveen ihmisen ennen pandemiaa antamiin näytteisiin.

Ulostenäytteiden analyysi paljasti, että koronapotilaiden suoliston mikrobiomi oli merkittävästi erilainen kuin terveiden verrokkien. Vaikutus havaittiin huolimatta siitä, oliko koronapotilaiden hoidossa käytetty suolistobakteereihin vaikuttavia lääkkeitä tai antibiootteja.

Koronapotilaiden suolistossa oli merkittävästi vähemmän immuunivasteeseen vaikuttavia bakteerilajeja. Joitain bakteerilajeja koronapotilaiden suolistossa oli sen sijaan epätavallisen suuri määrä.

Bakteeriston häiriintynyt koostumus oli yhteydessä koronavirustaudin vakavuuteen. Verinäytteiden analyysi paljasti lisäksi, että mikrobiomin epätasapaino oli yhteydessä kohonneisiin tulehdussytokiineihin ja kudosvaurioista kertoviin markkereihin.

Osaa koronapotilaista seurattiin vielä kuukausi taudista toipumisen jälkeen. Seuranta paljasti, että mikrobiomin muutokset jatkuivat vielä akuutin infektion jälkeenkin. Tämä vihjaa, että mikrobiomin häiriöt voivat vaikuttaa jopa kuukausia jatkuvien jälkioireiden taustalla.

Bakteeristo vaikuttaa matala-asteisen tulehduksen taustalla

Myös aiemmissa tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että korona voi vaikuttaa suoliston mikrobiomiin, kertoo tiedelehti New Atlas.

Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että koronapotilaiden mikrobikoostumus oli erilainen verrattuna influenssapotilaisiin ja terveisiin verrokkeihin. Toinen pieni pilottitutkimus esitti, että mikrobimuutokset saattavat korreloida koronan vakavuuden kanssa.

On kuitenkin vielä epäselvää, vaikuttaako suoliston mikrobiomi suoraan koronan vakavuuteen vai ovatko bakteeriston muutokset seurausta taudista. Sitäkään ei tiedetä, onko näiden tiettyjen koronapotilaiden mikrobiomissa ollut häiriöitä jo ennen virusinfektiota. Lisäksi on huomioitava, että suoliston mikrobiomi vaihtelee suuresti eri väestöryhmissä.

Suoliston bakteeristolla tiedetään olevan merkitystä monien sairauksien taustalla vaikuttavassa elimistön matala-asteisessa tulehduksessa. Elimistön tulehdustila on yhdistetty myös kohonneisiin koronariskeihin.

Lue uusimmat lifestyle-artikkelit.

Lue myös:

    Uusimmat