Tuore tutkimus osoittaa: Lapsuuden riskitekijöillä yhteys sydän- ja verisuonitauteihin aikuisiällä

Hoituuko korkea verenpaine elämäntapamuutoksella vai tarvitaanko lääkitystä? 9:32
KATSO MYÖS: Hoituuko korkea verenpaine elämäntapamuutoksella vai tarvitaanko lääkitystä?

Tampereen yliopisto kertoo tiedotteessaan, että kansainvälinen tutkijaryhmä on löytänyt yhteyden lapsuuden riskitekijöiden sekä aikuisiän sydän- ja verisuonitautien ilmenemisen välillä.

Lapsuuden riskitekijöiden ja aikuisiän sydän- ja verisuonitautien ilmenemisen välillä on yhteys, kertoo Tampereen yliopisto tiedotteessaan.

Noin 35-vuotisen seurannan avulla voitiin osoittaa, että lapsuuden riskitekijöistä painoindeksi, seerumin kolesteroli ja triglyseridi, systolinen verenpaine sekä nuoruuden tupakointi vaikuttavat riskiin sairastua aikuisena sepelvaltimotautiin, sydäninfarktiin tai aivohalvaukseen sekä riskiin kuolla sydän- ja verisuonitauteihin.

Etenkin useamman riskitekijän yhdistyminen jo varhaislapuudessa oli tutkimuksen mukaan yhteydessä sydän- ja verisuonitautien ilmenemiseen sekä niiden aiheuttamiin kuolemiin alle 60-vuotiailla. Tutkimuksessa seurattiin 38 589:ää 3–19-vuotiasta lasta ja nuorta lähes 40 vuotta aikuisuuteen asti.

– Tutkimus todistaa, että lapsuuden riskitekijöiden hallinnan kautta tapahtuvalla aikuisuuden sydän- ja verisuonitautien ehkäisyllä on merkitystä. Tulokset muodostavat tieteellisen pohjan riskitekijöiden ehkäisylle, kertoo tutkimukseen osallistunut kliinisen kemian professori Terho Lehtimäki Tampereen yliopistosta tiedotteessa.

Yhteys ollut aiemmin epäselvä

Jo aiemmin on tiedetty, että lapsuuden sydän- ja verisuonitautiriskitekijöillä on yhteys aikuisuuden oireettomiin valtimotautimuutoksiin, mutta lapsuuden riskitekijöiden yhteys sydän- ja verisuonitautien kliiniseen ilmenemiseen aikuisena on ollut epäselvä. Tämä johtuu siitä, että yhteyttä selvittävä lapsuudesta aikuisuuteen kestänyt pitkittäistutkimus on puuttunut.

Tutkimuksessa riskit määriteltiin riskitekijämittauksien ja tilastollisten menetelmien avulla. Tutkimusaineistona käytettiin seitsemää The International Childhood Cardiovascular Cohort (i3C) Consortiumin kohorttia Australiasta, Suomesta ja Yhdysvalloista. Tulokset esiteltiin arvostetussa kansainvälisessä New England of Medicine -tiedelehdessä. 

Lue myös:

    Uusimmat