Traficom: Ajokiellon taustalla on useimmiten rikos- tai terveyssyy

Autoliiton Teppo Vesalainen kertoo, mistä tunnistaa kuljettajan väsymyksen. 6:19
KATSO MYÖS: Autoliiton Teppo Vesalainen kertoo, mistä tunnistaa kuljettajan väsymyksen.

Iäkkäimpien kuljettajien terveysperusteisten ajokieltojen taustalla on usein muistisairauksiin liittyviä tiedonkäsittelyn ja toimintakyvyn haasteita. 

Ajokiellot ovat Suomessa yleisiä, ja useimmiten niiden taustalla on joko rikos- tai terveyssyy. Rikosperusteisia, määräaikaisia ajokieltoja määrätään esimerkiksi rattijuopumuksen, törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen tai eräiden rikkomusten, kuten toistuvien ylinopeuksien takia. 

Terveysperusteiset ajokiellot sen sijaan ovat toistaiseksi voimassa olevia, ja ihminen voi saada ajo-oikeutensa takaisin, jos hänen terveydentilansa kohenee, kertoo Poliisihallituksen ylitarkastaja Henna Salmi.

– Terveysperusteiset ajokiellot voivat muodostua pysyviksi esimerkiksi pitkälle edennyttä muistisairautta sairastavien kohdalla, kun taas esimerkiksi päihderiippuvuuden takia viety ajo-oikeus saatetaan saada takaisin, jos ihminen parantuu riippuvuudestaan, Salmi kuvailee.

Näiden lisäksi on esimerkiksi byrokraattisista syistä määrättyjä ajokieltoja, joissa ihminen on laiminlyönyt vaadittujen asiakirjojen – kuten lääkärinlausunnon – toimittamisen poliisille.

Salmen mukaan ajokieltoon määrättyjä kuskeja löytyy liikenteestä tasaisin väliajoin.

Vuonna 2022 kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa kahdeksan prosenttia kuljettajista oli ajokiellossa, kertoo Onnettomuustietoinstituutin liikenneturvallisuustutkija Niina Sihvola.

– Vuonna 2022 onnettomuuden pääaiheuttajien ajokieltojen osuus oli hieman pienempi kuin vuonna 2021, mutta riskikäyttäytymisen osuus kasvoi. Muun muassa ylinopeutta ajaneita oli poikkeuksellisen paljon ja myös rattijuoppoja hieman aiempaa enemmän.

Ilmi liikenteessä tai lääkärissä

Terveysperusteiseen ajokieltoon päädytään tyypillisesti kahdella eri tavalla. Poliisi saattaa havaita liikenteessä epävarman kuskin, joka ajaa esimerkiksi yksisuuntaista kaistaa väärään suuntaan tai seilaa kaistalta toiselle. 

Jos poliisilla herää epäilys kuskin terveydentilasta, hän voi määrätä väliaikaisen ajokiellon, minkä jälkeen kuskin pitää hankkia lääkärinlausunto terveydentilastaan, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin asiantuntijalääkäri Petteri Harjuvaara.

Vaihtoehtoisesti ajokykyä aletaan epäillä terveydenhuollossa. Harjuvaaran mukaan terveysperusteisten ajokieltojen syyt vaihtelevat eri-ikäisillä.

– Iäkkäimmillä kuljettajilla korostuvat muistisairauksiin liittyvät tiedonkäsittelyn ja toimintakyvyn haasteet, kun taas kaikenikäisillä voi olla monenlaisia toimintakykyä laskevia tai jopa sairauskohtauksia aiheuttavia sairauksia. Nuoremmissa ikäluokissa terveysperusteisten ajokieltojen taustalla korostuvat päihdehäiriöt.

Korkea ikä ei automaattisesti ole riski

Väestön ikääntyminen ei ole merkittävästi lisännyt terveysperusteisia ajokieltoja, Harjuvaara arvioi. Suomessa on jo lähes 600 000 yli 70-vuotiasta kuljettajaa.

– Ikääntyneet ovat selvästi aiempaa terveempiä ja heillä on usein eniten kokemusta ajamisesta, joten he pystyvät yleensä ennakoimaan liikennetilanteita nuorempia kuskeja paremmin. Myös riskinottohalukkuus ja impulsiivisuus vähenevät iän myötä.

Harjuvaara huomauttaa, että ikääntyminen tuo kuitenkin mukanaan tiettyjä muutoksia, kuten hämäränäön heikkenemistä ja reaktioajan pitenemistä.

Traficomin vuosittaisen ikäkuljettajakyselyn mukaan ikääntyneet alkavat herkästi itse rajoittaa omaa ajamistaan terveydentilansa perusteella. He eivät välttämättä esimerkiksi aja pimeällä tai ajavat vain lyhyitä matkoja.

Oireita saatetaan vähätellä

Miksi ihmiset eivät luovu ajo-oikeudestaan oma-aloitteisesti, kun heidän ajokykynsä heikkenee? 

Oman terveydentilan heikentyminen saattaa jäädä huomaamatta varsinkin sellaisissa sairauksissa, joihin liittyy tiedonkäsittelyn ja muistin haasteita. Tyypillistä on myös se, että terveydenhuollossa potilas vähättelee oireitaan tai yrittää olla mahdollisimman terveen oloinen, kertoo Petteri Harjuvaara.

– Se voi täysin tahatonta, mutta joskus myös tahallista. Monihan pelkää sitä, että lääkäri vie ajokortin, eikä ymmärrä, että alkavistakin oireista kannattaisi kertoa rehellisesti heti. Moni sairaus saadaan hoidolla ja lääkityksellä pidettyä vähäoireisena pitkään, jolloin ajokykykin säilyy pidempään.

Harjuvaaran mukaan ajo-oikeuden menettämistä saatetaan pelätä myös siksi, jos auto tuntuu välttämättömältä omassa arjessa. Traficomin ikäkuljettajakyselyn perusteella monelle ikääntyneelle oma auto on tärkein liikkumisväline ja autolla saatetaan liikkua päivittäin.

Lue myös:

    Uusimmat