Poliisi: Toimi näin, jos läheiselläsi on vielä ajokortti, vaikka älli ei enää leikkaakaan

Millainen auto sopii ikäihmiselle? 7:34
Millainen auto sopii ikäihmiselle? Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo, mitä asioita ikääntyvän autoilijan tulee ottaa autovalinnassaan huomioon.

Ajoterveys liitetään usein ikäihmisiin, mutta todellisuudessa esimerkiksi sairaus voi muodostua riskiksi liikenteessä ja esteeksi ajoneuvon käytölle myös nuoremmilla. Sisä-Suomen poliisi kertoo, miten tulee toimia, mikäli oman läheisen ajoterveys huolettaa.

Alentuneen ajoterveyden taustalla voi olla monia syitä, mutta usein ne liittyvät ikääntymiseen.

– Sairauksien ja lääkitysten todennäköisyys lisääntyy kyllä iän myötä, mikä näkyy myös onnettomuuksissa, Liikenneturvan suunnittelija Mia Koski totesi viime syksynä.

Vaikutusten alkamiseen ei kuitenkaan ole mitään tiettyä ikää. Muutokset ovat lisäksi yksilöllisiä, eikä ikää itsessään voi käyttää mittarina ajoterveyttä arvioitaessa.

Mitä sanoo laki?

Tieliikennelaissa todetaan yksiselitteisesti, että ajoneuvoa ei saa kuljettaa henkilö, jolta sairauden, vian, vamman, väsymyksen tai päihtymyksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä puuttuvat siihen tarvittavat edellytykset. Ajokorttilain 64 §:n mukaan poliisin puolestaan on määrättävä henkilö, joka ei täytä laissa säädetty ajokorttiluvan edellytyksiä, ajokieltoon toistaiseksi.

Lääkärillä on velvollisuus ja terveydenhoitajilla oikeus ilmoittaa poliisille sellaisista potilaistaan, jotka eivät täytä ajokorttiluvan terveysvaatimuksia. Suomessa ajoterveysvaatimusten arvioiminen kuuluu lääkärille, jonka lausunnon perusteella poliisi määrää asiassa ajoterveysperusteisen ajokiellon.

Sisä-Suomen poliisi kertoo maanantaisessa tiedotteessaan, miten on toimittava, mikäli läheisen ajoterveys ei ole enää kunnossa, mutta hän ei myöskään hakeudu itse omatoimisesti lääkärin juttusille.

Toimi näin 

Poliisi suosittelee aivan ensimmäiseksi keskustelemaan läheisen kanssa, mikäli tämän ajoterveys huolestuttaa. Poliisin mukaan vapaaehtoinen ajokortista luopuminen johtaa tyypillisesti parhaaseen ja kestävimpään lopputulokseen.

Jos asian ottaminen puheeksi on ylivoimaisen vaikeaa tai ei tuota toivottua tulosta, on hyvä olla yhteydessä läheistä hoitavaan lääkäriin ja kertoa ajamiseen liittyvistä havainnoista.

Vaikka poliisikin voi käynnistää ajokieltoprosessin, nopeutuu se huomattavasti, mikäli ilmoitus ajoterveysvaatimusten täyttymättömyydestä tulee lääkäriltä.

Poliisin on kerrottava, mihin vaatimus perustuu

Poliisilla on oikeus vaatia ajo-oikeuden haltijaa toimittamaan poliisille lääkärinlausunto ajoterveysvaatimusten täyttymisestä.

– Oikeusturvanäkökohdat edellyttävät, että poliisin on perusteltava mihin ja mistä saatuihin tietoihin vaatimus perustuu. Jos läheisellesi annettu vaatimus perustuu sinulta saatuihin tietoihin, on asia kerrottava myös läheisellesi, Sisä-Suomen poliisista kerrotaan.

Mikäli vaatimukset eivät täyttyisikään, ei poliisilla ole silti oikeutta esimerkiksi takavarikoida autoa tai ottaa avaimia haltuun.

Lähteet: Poliisi, Liikenneturva

Lue myös:

    Uusimmat