Tesla otti yllättäen kantaa Suomen päästösuunnitelmiin – ehdottaa neljää muutosta: "Tämä kehitys on nähtävä huolestuttavana"

Tässä on uusi Tesla Model S 1:03
Erikoinen ratti hämmentää: Tesla laittoi esikoismallinsa ohjaamon kokonaan uusiksi.

Yhdysvaltalainen sähköautovalmistaja Tesla on lähettänyt liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon liittyen suunnitelmiin tieliikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä. Se on ehdottanut muutoksia, joiden se katsoo parantavan sekä sähköautojen menekkiä että edistävän hallituksen päästötavoitteiden toteutumista. Teslan lausunnosta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Hallitusohjelman mukaan Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Tavoitteena on, että pitkällä aikavälillä liikenteen päästövähennykset vastaavat maamme hiilineutraaliustavoitetta.

Fossiilittoman liikenteen tiekartassa esitetään keinot, joilla liikenteemme kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Tavoitteiden mukaan liikenne muutetaan nollapäästöiseksi viimeistään vuoteen 2045 mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Takaraja lausuntojen jättämiselle oli perjantai 19. helmikuuta.

Oikeusministeriön ylläpitämälle Lausuntopalvelu.fi-alustalle on jätetty yritysten, yhdistysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden toimesta kaikkiaan 333 lausuntoa koskien päästösuunnitelmaa.

Yhden takana oli yhdysvaltalainen sähköautovalmistaja Tesla.

"Tavoitteet ovat täysin realistiset"

Tesla kertoo tukevansa pääministeri Sanna Marinin (sd.) johtaman hallituksen tilannekuva-arviota ilmastonmuutoksen muodostamasta uhasta sekä tarvittavien toimenpiteiden laajuudesta.

– Liikenteen kasvihuonepäästöjen dramaattinen vähentäminen on tärkeää ja tiekartan tavoitteet ovat täysin realistiset, lausunnossa todetaan.

Teslan mukaan toimenpiteet liikenteen sähköistymisen edistämiseksi ovat kuitenkin osittain ristiriidassa tavoitteiden kanssa.

– Suomen korkea fossiilittoman energian osuus sähköntuotannossa yhdistettynä viime vuosikymmenien sähköautoteknologian kehitykseen sekä kansainvälisten autonvalmistajien vahvoihin signaaleihin panostuksistaan teknologiaan takaavat, että liikenteen sähköistyminen tulee olemaan avainroolissa liikenteen päästöjen vähentämisessä etenkin lähitulevaisuudessa.

– Suomella on korkean teknologisen osaamisen, innovaatiokulttuurin sekä mineraaliesiintymiensä takia erittäin hyvät mahdollisuudet nousta sähköistymisen suurvallaksi poliittisen tahdon siihen löytyessä.

Pöydällä olevaan suunnitelmaan Tesla ehdottaa jättämässään lausunnossa neljää muutosta:

  1. Täyssähköautojen hankintatuen hintakaton sitominen toimintasäteeseen hyödyllisyyden ja päästöjen vähentämisen tukemiseksi ylellisyyden sijaan
  2. Hankintatuen kokonaisbudjetin korottaminen markkinahäiriöiden välttämiseksi
  3. Nollapäästöisten autojen vapauttaminen autoverosta
  4. Liikennesähkön lisääminen jakeluvelvoitteen piiriin latausinfrastruktuurin kehittämiseksi budjettineutraalisti

Hybridit eivät maailmaa pelasta, terveisin täyssähköautovalmistaja

Tesla korostaa lausunnossaan, että viime vuonna Norjassa yli puolet uusista autoista oli täyssähköautoja, Islannissa yli 25 prosenttia ja Hollannissakin yli 20 prosenttia. Pohjoismaissa viime vuonna myydyistä 641 000 autosta noin 19 prosenttia oli täysin sähköisiä.

Pelkästään täyssähköautoja valmistavan Teslan mukaan Suomessa myydään suhteettoman paljon ladattavia hybridejä, sillä viime vuonna niiden osuus kaikista sähköautoista oli jopa 75 prosenttia.

– Ottaen huomioon alati vahvistuvan tieteellisen käsityksen lataushybridien todellisista päästöistä, on tämä kehitys nähtävä huolestuttavana. Transport & Environment -järjestön marraskuussa 2020 julkaiseman tutkimuksen mukaan lataushybridien päästöt ovat optimaalisessakin testausympäristössä 28–89 prosenttia korkeammat kuin mainostetaan.

Tesla toivoisi Suomen painottavan tukipolitiikassaan sähköauton toimintamatkaa, kuten esimerkiksi yhtiön kotiosavaltio Kalifornia tekee.

Suomen nykyinen 50 000 euron hintakatto sähköauton hankintatukeen sulkee käytännössä pois kaikki pitkien toimintamatkojen autot, kuten myös valtaosan Tesloista.

– Samalla valtio subventoi autoja, joiden faktuaaliset päästövähennykset ovat lyhyiden toimintasäteiden takia suhteellisen pieniä, mutta joissa voi olla tuhansien eurojen edestä ylellisiä lisävarusteita.

Yleisesti esitetty väite on, että lataushybridit ovat tärkeitä siirtymisvaiheessa kokonaan sähköistettyyn liikenteeseen. Ne myös mahdollistavat osittain lähipäästöttömän autoilun heille, jotka eivät täyssähköautoa halua tai pysty syystä tai toisesta hankkimaan.

– Tiekartassakin esille nostettu tosiasia Suomen hitaasti, noin 20 vuodessa, uusiutuvasta autokannasta kuitenkin tekee tästä väittämästä käytännössä yhteensopimattoman tiekartan keskeisen tavoitteen kanssa. Täysin päästötön liikenne vuonna 2045 edellyttäisi, että jokainen vuodesta 2025 eteenpäin myyty lataushybridi pitäisi romuttaa etuajassa.

Teslan mukaan sen ehdottamat muutokset edistäisivät merkittävästi sähköautojen menekkiä "erittäin pienillä" kustannusvaikutuksilla.

Mikäli liikennesähkö lisättäisiin jakeluvelvoitteen piiriin, kuten yhtiö toivoo, olisi tiekartan mukaisia tukia latausinfrastruktuurin rakentamiseen mahdollista pienentää.

– Teslan neljän ehdotuksen yhteisvaikutus valtion budjettiin olisi silloin pienempi kuin hallituksen esittelemän tiekartan toimenpiteiden vaikutus.

Artikkelia muokattu 22.2.2021 klo 15.10: Lisätty maininta Ilta-Sanomien uutisesta.

Lue myös:

    Uusimmat