Ennuste: Näin monta täyssähköautoa on Suomessa vuonna 2030 – tietyt seikat edistävät ilmiötä

Mikä on sähköautojen tulevaisuus? Autoliitto vastaa 1:22
KATSO MYÖS: Mikä on sähköautojen tulevaisuus? Autoliitto vastaa.

Hankintakannuste työsuhdeautoissa nopeuttaa sähköautojen määrän kasvua.

Lähes joka viides autokannassa oleva kulkupeli on täyssähköauto vuonna 2030. Asia ilmenee autoalan kevään käyttövoimaennusteesta. Sen mukaan, jos nykyinen kehitys jatkuu, autokannassa on vuonna 2030 piirun verran alle 800 000 ladattavaa henkilöautoa. Noin 500 000 näistä on täyssähköisiä.

Tänä vuonna sähköistymisen edistyminen hidastuu ja lähivuosinakin kasvu on maltillista. Vuosikymmenen toisella puolikkaalla eteneminen nopeutuu.

Hidastumista aiheuttavat taloudessa oleva matalasuhdanne. Myös korkealla olevat korot vaikuttavat asiaan, sillä ne vähentävät kotitalouksien mahdollisuuksia hankkia uusia autoja.

Henkilöautokannasta ladattavien autojen osuus kasvaa vuonna 2030 arviolta noin 27 prosenttiin ja täyssähköautojen 18 prosenttiin.

Nyt henkilöautokannassa on noin 240 000 ladattavaa autoa, joista 94 000 on täyssähköautoja ja 150 000 ladattavia hybridejä. Autokannasta noin 3,6 prosenttia on täyssähköisiä ladattavien hybridien osuuden ollessa noin 4,9 prosenttia.

Norja on pisimmällä

Autokannan sähköistymiskehityksessä pisimmällä on Norja. Siellä täyssähköautojen osuus kannasta oli vuoden 2023 lopulla jo noin neljännes. 

Autokantaennusteen mukaan Suomessa vastaava tilanne saavutetaan 2032.

– Täyssähköautojen osuus on kasvamassa vuoteen 2030 mennessä lähes viidennekseen henkilöautokannasta, Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala kertoo tiedotteessa.

– Sähköistymistä edistävät lähivuosina ennen kaikkea sähköauton edulliset käyttökustannukset, kehittyvä latausverkosto, käytettyjen sähköautojen markkinoiden kasvu ja monipuolistuva sähköautojen tarjonta sekä yritysten vastuullisuuteen liittyvät vaatimukset ja sitoumukset, jotka suosivat vähäpäästöisiä ajoneuvoja.

Uusilla autoilla ajetaan enemmän kuin vanhemmilla autoilla, joten sähköistyminen vähentää tehokkaasti päästöjä ja fossiilisten polttoaineiden kulutusta.

Kun sähköistyminen etenee, lähes 30 prosenttia henkilöautojen ajokilometreistä ajetaan sähköisesti vuonna 2030. Henkilöautokannan sähköistyminen vähentää merkittävästi liikenteen päästöjä, mutta se ei yksin riitä liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen.

Tavoitteena on vähentää päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasoon nähden.

Jotta tavoitteisiin päästään, tarvitaan myös uusiutuvien polttoaineiden ja synteettisten hiilineutraalien polttoaineiden osuuden lisäämistä.

Verokannuste toimii

Vuoden 2030 ennusteessa on ladattavien autojen määrä hieman isompi kuin viime vuoden puolella laaditussa ennusteessa.

Syynä tähän on se, että ennusteeseen on kuvattu hallituksen kehysriihessä linjaama päätös täyssähköisten työsuhdeautojen verokannustimien jatkumisesta vuosina 2026–2029.

– Hallituksen kehysriihessä tekemä linjaus on erittäin tärkeä, sillä sähköistyminen olisi ilman verokannusteen jatkoa hidastunut selvästi aiempaan ennusteeseen nähden. Vuosina 2024–2030 kannuste lisää täyssähköautojen määrää autokannassa lähes 40 000 täyssähköautolla verrattuna tilanteeseen, jossa verokannustetta ei olisi jatkettu, sanoo Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio tiedotteessa.

Verokannusteessa täyssähköauton verotusarvosta vähennetään tuloverotuksessa 170 euroa kuukaudessa. Valtion talouteen kannusteen vaikutukset ovat maltillisia.

Työsuhdeauton käyttövoiman valinnassa verokannusteella on ollut merkittävä vaikutus, ja verotusarvo on yksi tärkeimmistä kriteereistä mitä tulee työsuhdeautoon.

Vain joka kolmannes olisi jatkanut täyssähköisellä työsuhdeautolla ajoa, jos verokannuste olisi loppunut. Asia ilmenee Autoalan tiedotuskeskuksen alkuvuodesta teettämästä tutkimuksesta.

Muutos on hidasta

Autokannan muutos on hidasta, vaikka sähköistyminen etenee autojen ensirekisteröinneissä hyvällä vauhdilla. Kuvaavaa on, että vuonna 2035 henkilöautokannassa on vielä noin 1,6 miljoonaa polttomoottoriautoa.

Vielä kymmenen vuoden kuluttua hieman yli puolet autokannassa olevista autoista kulkee bensiinillä tai dieselillä. Autokannan kiertoaika on yli 20 vuotta, joten murros autojen käyttövoimassa vie monia vuosikymmeniä. 

Lue myös:

    Uusimmat