Helsinki selvitteli keinoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi – katoavatko polttomoottoriautot lopullisesti katukuvasta?

Auton esilämmittäminen on ympäristöteko – Suomen talvi voi olla ankara moottorille 2:28
KATSO MYÖS: Millaisia kustannuksia auton esilämmityksestä voi koitua?

Hitaasti laskevat liikenteen päästöt ovat yksi suurimmista haasteista Helsingin vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitteelle. Aalto-yliopisto selvitteli kaupungille liikenteen mahdollisten päästövähennyskeinojen vaikutuksia. 

Alustavan selvityksen perusteella tehokkaimpia keinoja päästöjen huomattavaan vähentämiseen olisivat päästöttömät tieliikenteen alueet, joita on otettu käyttöön myös muissa Euroopan maissa. Aalto-yliopiston raportin voi lukea täältä.

Selvityksessä oli myös, olisiko Helsingissä mahdollista luopua kokonaan hiilidioksidipäästöjä tuottavien eli polttomoottoria käyttävien henkilöautojen käytöstä vuodesta 2035 alkaen.

Mahdollisten autojen päästörajoitusten lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin myös muita mahdollisia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi julkisen vesiliikenteen sähköistämistä.

Liikenteen päästöt muodostavat yli 20 prosenttia Helsingin suorista päästöistä, eivätkä ne ole laskeneet tavoitteiden mukaisesti, joten Helsingin hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen edellyttää voimakkaita toimenpiteitä.

Sähköistyminen vauhdittuisi

Selvityksen mukaan autokannan sähköistymiskehitys vauhdittuisi raportissa käsitellyillä toimenpiteillä huomattavasti.

Mikäli Helsinki kieltäisi polttomoottoriautot, olisi tällä päätöksellä myös vaikutusta markkinoiden kautta kaikkiin autonomistajiin Suomessa. Sähköautojen kysyntä kasvaisi ja niiden hinnat nousisivat, samalla perinteisten polttomoottoriautojen hinnat puolestaan laskisivat, selvityksessä todetaan.

Helsingissä käytössä olleita polttomoottoriautoja siirtyisi kiellon myötä todennäköisesti muualle Suomeen uusien samalla maakuntien autokantaa.

Arvion mukaan yli 90 prosenttia helsinkiläisistä autonomistajista vaihtaa autoa vähintään kerran vuoteen 2035 mennessä, joten reilu kymmenen vuoden mittainen siirtymäaika antaisi asukkaille, yrityksille ja markkinoille aikaa sopeutua muutokseen, tiedotteessa sanotaan.

Aalto-yliopiston tutkijoiden tekemä selvitys on vasta ensimmäinen arvio liikenteen mahdollisten päästövähennyskeinojen vaikutuksista, eikä sen pohjalta voida vielä päätellä, ovatko toimenpiteet kokonaisuudessaan toteutuskelpoisia. Myös asukkailta ja elinkeinoelämältä kysellään näkemyksiä asiasta kevään 2024 aikana.

Ruuhkamaksut ja muut vastaavat seudulliset liikenneratkaisut eivät ole aktiivisesti mukana selvityksessä, koska niistä päättäminen ei ole Helsingin omassa päätösvallassa.

Lue myös:

    Uusimmat